martes, 22 de agosto de 2017

Pasqualet i Vicent , el tío Visantico, valensiá

Pasqualet i Vicent , el tío Visantico, valensiá

Pasqualet i Vicent , el tío Visantico, valensiá,

Que podíem fer per a paréixer més jóvens ? ,
ara està de moda deixar-se barba i afeitar-se els ous,
esperarem una temporaeta a que canvien la moda,
millor sirà, Pasqualet