Mostrando entradas con la etiqueta AMOR DE JUVENTUT. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta AMOR DE JUVENTUT. Mostrar todas las entradas

sábado, 27 de enero de 2018

AMOR DE JUVENTUT

" AMOR DE JUVENTUT "

Juan Carlos Abella

Ña un amor de juventut
es lo primé amor que tens
dels que més coses deprens
y que mos aiseque gran inquietud

son tantes les coses que volem expresá
sentimens que acabem de descubrí
que potse mos faran patí
algo que segú mos enfortirá

un se sen tan enamorat
cuan descubris la ternura
y la exprese en soltura
no sap per aon li a arribat

primeres paraules, sensasións
disfrutan de eixos momens
y fiquem tans sentimens
que se desperten les pasións

descubrim que sol en la mirada
les paraules podem evitá
pera podemos expresá
alguna que atra vegada

lo tacto de la teua pell
me descubris tantes emosións
y me ompli de ilusións
que duraran asta que siga vell

amor ple de inosensia
lo que mos nais de jove
sense save per aon mos trove
y mos ompli de experiensia

amor que si un dia perdem
lo momen de descubrí lo sexo
mos creará tan gran nexo
que mai lo olvidarém

a la juventut tenim presa
tot u volem prová
tan rapid volem aná
que mos enduem alguna sorpresa

la vergoña am perdút
al arrimamos a eixa persona
que mos pareis tan bona
y no sabem com a segút

es un amor tan nesesari
que lo nesesitem pera dependre
me enseñe a se mes tendre
y aixo no u trovem a cap dicsionari

si al amor de juventut
si a les eternes promeses
que lo tems dixe per ai esteses
encara que te dixo ben fotut

si al amor de puresa
y a les mirades de ternura
que mos fan perde la compostura
a vegades venen per sorpresa

si als besets robats
que se donen de amagát
a aquell puesto que am buscát
son besets mol lograts.