Mostrando entradas con la etiqueta escursó. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta escursó. Mostrar todas las entradas

lunes, 10 de diciembre de 2018

PUPURRI DE VERSOS ANTICS

San Juan se fa vellet 
y no pot pujá a la escala
Matarém un corderet
per a tota la semana.

Les parets eren de sucre,
les portes de codoñat,
cada mosca que passáe
s’en endúe la mitat.


//

Quiquiriquíc.
¡Quin mal lo pic!
Qui te u ha fet?
Lo pollastret.
Aón está lo pollastret?
A daball de la lleña s’ha amagat.
Aón está la lleña?
Lo foc l’ha cremat.
Aón está lo foc?
L’aigua l’ha apagat.
Aón está l’aigua?
Lo bovet se l’ha begut.
Aón está lo bovet?
A llaurá sen ha anat.
Aón está lo que ha llaurat?
Una gallineta u ha escarbat.
Aón está la gallineta?
A pondré sen ha anat.
Aón está l’ou que ha pongut?
Un flare se l’ha begut.
Aón está lo flare?
A di missa sen ha anat.
Aón está la missa que ha dit?
¡Al sel sen ha empujat!//


Si´t pique la viboreta
prepara la mortalleta.
Si te pique l'escursó
que te donon la Santa Unsió


//

Pasa una, pasan dos
pasa la Madre de Dios
con un caballito blanco
que reluce más que el campo
campo mayor, San Salvador
tres gallinitas y un cantador.

Ne passe una, ne passen deu,
passe la Mare de Déu
en un caballet tot blang
que relluíx mes que´l cam,
lo cam mes gran.
San Salvadó,

tres gallinetes y un cantadó.

//