Mostrando las entradas para la consulta bajoca ordenadas por relevancia. Ordenar por fecha Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas para la consulta bajoca ordenadas por relevancia. Ordenar por fecha Mostrar todas las entradas

viernes, 14 de abril de 2017

BAJOCA

BAJOCA f. 

|| 1. Clovella llarguera que conté els grans o bessons de les plantes lleguminoses (Cat., Bal.); cast. vaina. Cinc pèsols hey havia dins sa bajoca, Roq. 13. 

|| 2. El fruit de la planta Phaseolus vulgaris o mongeta, inclosa la clovella (Urgell, Camp de Tarr., Priorat, Tortosa, Vinaròs, Val.); cast. judía. Es molt freqüent l'arròs en bajoques seques o tendres, Martínez Folkl. Val. i,36. 

|| 3. Pebre que no és coent (Benilloba, Biar). 
|| 4. Poncella, flor encara no desclosa (Llucmajor); cast. capullo
|| 5. m. i f. Beneitot, persona de poc seny (Cat., Al., Bal.); cast. babieca, necio. La fembra que ha per marit una bajoca e una bestia, Eximenis Dones 22 (ap. Aguiló Dicc.). Tenia un fiy, bajoca de tot, Alcover Rond. i, 21. En lloch de pendre pesar..., com una bajoca es ria y dels fadrins se burlava, Martí G., Troços 74.
    Loc.
Esser com un campanar de bajoques: anar massa adornat, carregat de flocs (Urgell, Val.).
    Fon.: 
bəʒɔ́kə (pir-or., or., bal.); baʒɔ́kɛ (Ll., Urgell, Falset); baјʒɔ́ka (Ascó, Tortosa); baјʒɔ́kɛ (Bot, Vinaròs); baʧɔ́ka (Val.); baʒɔ́ka (Dénia); baʤɔ́ka (Llucena); bágɔ́kɔ (Gandia, El Pinós, Campello); baʤɔ́kɛ (Alcoi).
    Etim.: 
probablement derivat de Bajae, nom d'una ciutat d'Itàlia (V. bajà); però no es veu clar l'origen de la terminació -oca.

lunes, 17 de diciembre de 2018

tapaculs, petacul, tapaculos, garrofa, garrofé

algarrobo, algarroba, garrofa, garrofé, tapaculs, petacul, tapaculos, vaina, bajoca, pesol, guisante
bajoca de la garrofa

tapaculs, petacul, tapaculos, fruit de la garrofera, de coló roch y mida de un pésol - garrofa, garrofes, garrofé lo ábre fruto de la garrobera, de color rojo y tamaño de un guisante – algarrobo, algarroba https://es.wikipedia.org/wiki/Algarroba

llaó de garrofé, llavors de garrofer, semillas de algarrobo


La algarroba es el fruto del algarrobo, sobre todo la especie Ceratonia siliqua y Prosopis sp.


El nombre es de origen persa (literalmente significa quijada de burro) y el árbol es originario de Asia sudoccidental, desde donde se ha extendido por todo el Mediterráneo Oriental.


árabe خروب (kharrūb). ẖarruba


algarrobo, garrofé, garrofer, garrofera


En chapurriau se denomina garrofa y al algarrobo también se lo conoce como garrofé. 


Otros nombres : ibopé, mezquite, arveja.

garrofa, garrofes
garrova,
garrofergarrovergarrofera.


Aragonés: garrofa, garrofera.

Occitan: carróbia ,  
corrópia ,  corróbia


caroube (fr) 

alfarroba (pt)  https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfarrobeira

carob (en) https://en.wikipedia.org/wiki/Ceratonia_siliqua

carrube (it), vajane (it)

johannesbrood (nl) https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannesbroodboom (boom = Baum en alemán).

Das Johannisbrot (de) https://de.wikipedia.org/wiki/Johannisbrotbaum de garrofés ne trobo bastáns a Alemania, y garrofes per enterra.
Johannisbrot = PA DE SAN JUAN, seguramén se li diu BROT perque se fée pa en la farina de la garrofa (Johannisbrotmehl). Mehl = farina. En inglés es flour.El fruto es una vaina coriácea / bajoca /de color castaño oscuro, de 5 a 8 cm de longitud, que en el algarrobo blanco contiene una pulpa gomosa sin sabor o a veces dulce, que deja la lengua arenosa y desagradable. Esta vaina contiene las semillas, parecidas a una lenteja grande. Existen dos tipos de algarrobo, de vainas blancas, o de vainas negras o moradas.

El algarrobo mediterráneo, Ceratonia siliqua produce unas vainas entre 10 y 15 cm de longitud, de aspecto comprimido, indehiscentes, de color verde cuando no han alcanzado su madurez, y pardas cuando ya están maduras, o sea, a finales de verano. En estado de madurez, la vaina tiene un sabor dulce muy agradable, y de ella se obtiene al ser molida sin semillas la algarrobina, con múltiples aplicaciones en alimentación humana y como composición de pienso para animales.


Las semillas mantienen su poder germinativo, debidamente almacenadas, hasta 10 años y poseen la particularidad de mantener sus propiedades aun después de haber padecido un incendio.

Su germinación es dilatada en el tiempo debido a su impermeabilidad, que incluso se acrecienta cada vez más conforme van envejeciendo. Para inducir la germinación de estas semillas debemos aplicar técnicas como el remojo.


(Albizia saman)
Árbol perenne, de la familia de las fabáceas, de gran tamaño y amplia copa, cultivado como ornamental y para emplear como forraje sus semillas


Sinónimos: campano, cenízaro, samán.

DCVB:

1. GARROFA (en baleàric GARROVA) f.

I. || 1. El fruit del garrofer, que és indehiscent, polisperm, de color bruna i de forma llarguera i aplanada amb coberta coriàcia i polpa carnosa però no molla; cast. algarroba, garrofa.

«Camarada com la nostra
no n'hi ha cap en Vinaròs,
ni que plegue més garrofes
ni que menge més arròs»
(cançó pop. Vinaròs). En valensiá.

«Bon abre és un garrover,
que fa garroves tot l'any;
quan li cuien ses d'enguany
ja té ses de l'any qui ve»
(cançó pop. Mall.). En mallorquí.

Pus prop és en natura pera o codony ab poma, que no és poma ab oliva ni ab garrofa, Llull Cont. 171, 4.

Pus bellament se mou... com nomena rosa o liri o poma que no fa com nomena garrova o romaguera, Llull Cont. 359, 12.

Dix la cirera a la garroffa que ella era torta e negra, e dix la garrofa a la cirera que ella era tost podrida, Llull Arbre Sc. ii, 359.

Es menester que li donets unes poques de garrofes, Dieç Menesc. i, 3 vo. Olors de blat y garroves, Salvà Poes. 51.

Hi ha diverses varietats de garrofa, designades amb diferents adjectivacions.

Garrofa vera: és vermellosa, grossa, bona; madura pel setembre (Xàtiva).

Garrofa borda: és prima, petita, vermellosa (Tortosa, Mall.).

Garrofa negra: és la de color més fosc, i la més bona (Vinaròs, Cast., Mall.).

Garrofa rossa: és molsudeta, bastant llarga, de color més clar que les altres, i no tan bona (Valldemossa).

Garrofa llarga: és roja, no té gaire polpa i val molt poc (Vinaròs).

Garrofa lluenta: la que té la pell molt llustrosa (Cast., Mall.).

Garrova mollar: és molt gruixada i llarga, i fluixa de clovella (Mallorca).

Garrova de la gran casta: és la més gruixada i millor (Manacor).

Garrova panesca: és relativament petita i recta, i no té gaire molla (Eivissa). 


Garrofa lindar: és negra, llarga i bona, però no tan bona com la garrofa vera (Xàtiva).

Garrofa xopeta: és més menuda, prima i curta que les veres i lindars; és negra i bona (Xàtiva).

Garrofa melera (Val.) o garrova de la mel (Mall.): és curteta i gruixada, amb més suc i més molla que l'ordinària. 


Garrova de duraió: és petita, estreteta, gropelluda i un poc vermellosa (Mallorca).

Garrofa del misto: és llarga, aspra, dolenta (Tortosa). / A Tortosa se diu roína, no dolenta, y se parle valensiá tortosí /

Garrova bugadera: és mitjancera, llargaruda, molt bona per al bestiar (Mall.).

Garrova manollera: la que està amb altres formant bolic (Manacor). Garrofa de costella: és llarga, de pell gruixada (Cast., Mall.).

Garrova de capoll curt: és curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre (Mall.).

Garrova de la canal: s'anomena així perquè enmig té un solc o canal (Manacor).

Garrova fulla de raor: és mitjancera, seca i no gaire bona, i és més prima d'una banda que de l'altra, de manera que té certa semblança amb un ganivet (Mall.).

Garrova de banya de cabra: és mitjancera, molt corbada, no gaire bona (Mallorca). 


|| 2. Conjunt de fruits del garrofer; cast. algarroba.
Dues braçades de palla i una ambosta de garrofa, Víct. Cat., Ombr. 51. Els baixos de la casa... eren magatzems: aquí arròs, allí garrofa, Ruyra Pinya, ii, 8. 


|| 3. pl., iròn. Aliment en general; mitjans de subsistència; cast. habichuelas. Guanyar-se les garrofes: guanyar-se la vida. «Amb aquesta feina n'hi ha per a les garrofes»: dóna prou per a menjar, per a guanyar-s'hi la vida (Barcelona). 

|| 4. fig. Conjunt de mentides. Dali, dali garrofa, dali! Ma si en tragina de morral aquest noi!, Ruyra Parada 46. 

|| 5. fig. Mentida (or., occ.); cast. bola, trola. «Que n'has dites, de garrofes!». 

|| 6. fig. Mentider; cast. embustero. «Noi, que ets garrofa!» (Igualada).

II. Nom de diferents objectes que per llur forma llarguera o corbada s'assemblen al fruit del garrofer. Especialment: 

|| 1. tipogr. Peça de metall, de base quadrada, que es posa per a omplir els llocs on no hi ha lletra (Val.); cast. cuadratín

|| 2. Ferret llarguer més ample de dalt que de baix, que es posa dins un forat del cap del fusell de carro perquè la roda no surti (Mallorca); cast. chaveta

|| 3. Peça de ferro, amb forats, que està entre les dues meitats del cap de la romana del molí de vent (Men.). 

|| 4. Pa que es feia altre temps, de forma llargaruda i entorcillada, de devers un pam de llargària i dos dits de gruixa (Ciutadella).

|| 5. Patilla curta (or., occ.). / Les de Algarrobo són bastán mes llargues /

|| 6. As de bastos (Men.). / lo bastet /

bastet, as, bastos, brisca, reyes catalanes, reis catalans
UN DELS REYS CATALÁNS


|| 7. Nom humorístic del doble-sis en el joc de dòmino (València).

garrofa, Nom humorístic del doble-sis en el joc de dòmino (València), Algarrobo, Curro Jiménez

    Loc.—a) Parar-se la garrofa a algú: fer-li mala via el menjar o la saliva (Val.); cast. atragantarse.
—b) Fer passar la garrofa a algú: fer li empassar un mos (València).
—c) Fer garrova: menjar massa i caure malament a l'estómec (Mall.).
—d) Passar per sa garrova: esser acceptat sense repugnància (Mall.). Dues coses hey ha que no són fetes per noltros ni mos han pogut passar may per sa garrova, Roq. 40.
—e) Passar-se qualcú o qualque cosa per sa garrova: passar-se'l per la llengua, parlar-ne, murmurar-ne (Mall.). Y tot s'ho passen per sa garrova, Aguiló Rond. de R. 7. Es veinats començaren a estarne mal a pler i a passar-los-se per sa garrova, Alcover Rond. viii, 7.
—f) Esmolar (o esmolar-se) sa garrova: xerrar molt, sobretot murmurant (Mall.). Comensà també a haverhi altra vegada motiu per armolá la garrova, Penya Mos. iii, 137.

Garrofa: llin. existent a Girona, Aiguaviva, Taradell, Montseny, Alcoi, etc.

sa garrofa a Begur

diario de ibiza pitiuses balears 2018/09/10/ precio algarroba se dispara ano recogida 1013433

eres lo que minges rebost la garrofa

http://www.veritas.es/wp-content/uploads/VERITAS_99CAT.pdf

diari de girona esbadocat media supleméns 2006-04-30_SUP_2006-04-23_00_18_24_domi.pdf

https://www.diaridegirona.cat/media/suplementos/2006-10-29_SUP_2006-10-22_00_23_44_domi.pdf

http://www.girona.cat/sgdap/docs/catalegs_inventaris_PDF/pelagi_negre_pastell-CAT.pdf

    Fon.: gərɔ́fə (pir-or., or.); garɔ́fa (Andorra, Esterri, Tortosa, Maestrat, Cast., Val.); garɔ́fɛ (Sort, Tremp, Ll., Gandesa, Vinaròs, Sueca); garɔ́fɔ (Gandia); gərɔ̞́və (Mall., Men.); gərɔ́və (Eiv.); ɟərɔ̞́və (Palma, Manacor, Felanitx, Pollença).

 
  Intens.:—a) Augm.: garrofassa, garrofarra.—b) Dim.: garrofeta, garroveta, garrovetxa, garroveua, garrofiua, garrofina, garrofona, garrofó (garrovó).
—c) Pejor.: garrofota (garrovota). Es maravillosa la capassidat dels catalufos en creá paraules que no fa aná dingú. Aixó u pot fé consevol.

    Etim.: de l'àrab ẖarruba, mat. sign. || 1.

2. GARROFA f. dialectal, 
per garrafa, ampolla revestida (Oropesa, Villar de Canes, Aín); cast. damajuana.
    Fon.: garɔ̞́fa (localitats citades).

    Etim.: deformació de garrafa per influència del garrofa, art. 1.


viernes, 11 de enero de 2019

Tratado de Tudillén, 1151

En 1151, Alfonso VII y Ramón Berenguer IV firmaban el Tratado de Tudillén, para ajustar el reparto de tierras ganado al moro, en la Reconquista. En el texto se lee:
Este es un pacto de paz verdadera, acuerdo firme y concordia perpetua (…), en honor de Dios y de toda la Cristiandad, hecho y corroborado por el ilustre Alfonso, emperador de Hispania, su hijo el rey Sancho, y el venerable Ramón, Conde de Barcelona”.
Valencia y Denia serían para Aragón, por cuyo motivo Ramón Berenguer IV prestaría vasallaje al castellano, mientras que el reino de Murcia, excepto Lorca, también sería aragonés, pero en las mismas condiciones que poseía Zaragoza.

EL DIALECTO MURCIANO Y SUS VARIEDADES, Francisco Gómez Ortín
 • Ababol: Amapola
 • Abonico: Hablar en voz baja
 • Abora: Ahora
 • Abruzaera: Mecedora
 • Abruzar: Mecer o columpiar
 • Abuja: Aguja
 • Acacharse*: agacharse
 • Acamarse: Estropearse los frutos en la planta
 • Achantarse: Callarse, esconderse
 • Acho: Interjección, saludo (Apócope de muchacho)
 • Acieca: Acequia, canal de riego
 • Afoto: Fotografía
 • Agora: Ahora
 • Aguaeras: Sobre albarda de pleita con cuatro compartimentos para colocar cántaros
 • Aguatocho: Cenagal o balsa pequeña
 • Agüeras: Aguaderas
 • Aguilando*: Aguinaldo
 • Ajuera: Afuera
 • Ajuntaera: Unión, asociación
 • Alacrán: Escorpión
 • Aladroque: En Murcia, cartagenero
 • Alante: Adelante o delante
 • Alarbe: Hombre inculto o brutal
 • Alarís: Alhelí
 • Alazor: Azor, ave rapaz diurna
 • Albarca: Abarca
 • Albellón*: Albañal (conducto de aguas residuales)
 • Albercoque*: Albaricoque
 • Albercoquero*: Albaricoquero
 • Alboroque / Arboroque: Invitación, convite para celebrar algo
 • Alcabo: Al fin. A la postre
 • Alcacil* / Alcancil: Alcachofa
 • Alcancia: Hucha
 • Alcuza: Pequeño recipiente de cocina para el aceite
 • Aletría*: Fideos
 • Alenjos: Lejos
 • Alfarda: Contribución por el aprovechamiento de las aguas
 • Alfarrazar:Ajustar alzadamente el valor de los frutos en el árbol, antes de la recogida
 • Alhábega*: Albahaca
 • Aligenciar: Adquirir, obtener, agenciar
 • Aljibe: Cisterna casera para recoger agua
 • ÁlimaAlma
 • Almostrá: Capacidad de una mano, puñado / Almosta, aumosta es la capassidat de les dos mans ? /
 • Alpargate* / Apargate: Alpargata
 • Alpicoz: Alficoz, variedad de pepino más alargado y fino que el normal
 • Aluego: Luego
 • Amanoso: Manejable o fácilmente transportable
 • Amoquinar: Pagar lo que se debe
 • Amoto: Motocicleta
 • Amorgonar*: Amugronar
 • Anca: Cadera.
 • Ancá: En casa, a casa.
 • Ande: Donde, adonde
 • Angarillas: Sobre albarda de hierro curvo para colocar sacos o haces
 • Angor*: Angustia, ansiedad
 • Anguno: Alguno
 • Anochecer: Escurecer
 • Anque: Aunque
 • Ansa: Asa, asidero
 • Antiyer: Anteayer
 • Antonces: Entonces
 • Añidir: Añadir
 • Apalancar: Apoyar, afirmar
 • Apañao: Mañoso. Guapo
 • Aparejo: Albarda de burro o mula
 • Apechusques*: utensilios, herramientas. Por extensión cualquier conjunto de objetos manuales o transportables
 • Aperreao: Fatigado por el trabajo
 • Apiojarse: Dicho de una planta; Llenarse de pulgón.
 • Aponar: agachar, inclinar o bajar alguna parte del cuerpo
 • Aporrear: Golpear
 • Aposarse: Posarse
 • Aposo: Poso
 • Aprietar: Apretar
 • Aquese: Ese, pronombre demostrativo
 • Aqueste: Este, pronombre demostrativo
 • Aquesto: Esto, pronombre demostrativo
 • Arbullo: Orgullo
 • Ardil: Ánimo, presteza, astucia. Ardid
 • Arracás: Arracadas, pendientes, aretes
 • Arradio: Receptor de radio
 • Arramblar: Recoger todo, arrastrar
 • Arrejuntar: Acopiar
 • Arribota: Muy arriba, en la cumbre
 • Arricuperar: Recuperar
 • Arrodear: Rodear
 • Arrope: Líquido dulce hecho con mosto de uva
 • Arrufaldarse: Hacer demostración de disgusto, rezongando
 • Artígulo: Artículo
 • Asaúra: Asadura, pulmones de un animal
 • Ascrebíos: Escritos, textos
 • Ascribiores: Escritores
 • Asentar: Sentar
 • Asín: Así
 • Atascao*: Pertinaz, obstinado, terco
 • Atiforrar: Atiborrar
 • Atoba: Adobe , ladrillo de barro
 • Atocha: Mata de esparto
 • Aturullar: Atolondrar
 • Aturullamiento: Atolondramiento
 • Ávaro: Avaro
 • Avellanas: Cacahuetes
 • Avellanas finas: Avellanas
 • Averío: Ganado de labor de una finca
 • Azadar: Azahar
 • Azogue: Particularidad de algunos niños que les impide permanecer quietos y tranquilos. "Este zagal tié azogue y no para de moverse"

B

 • Babi: Guardapolvos que se les pone a los niños en la escuela. Por extensión todos los guardapolvos
 • Bajoca*: Judía verde
 • Baladre: Adelfa
 • Baleo: Estera grande de pleita
 • Baldao: Extremadamente cansado. “Llevo todo el día trabajando, estoy baldao”.
 • Baldosa: Acera
 • Balsón: Charco grande lleno de agua
 • Bambolla: Ampolla
 • Bambos: Zapatillas de deporte
 • Bancal*: Huerto
 • Banco*: Caballete de escalera doble
 • Bardiza*: Valla, vallado
 • Bardomera: Broza de arrastre del agua
 • Barraca: Casa típica de la huerta
 • Barraco: Verraco
 • Barza: Especie de bolsa de pleita con tapa para llevar el recao
 • Barrigaverde: En Cartagena, murciano
 • Becicleta: Bicicleta
 • Berrinche*: Enfado grande
 • Bilocha: Cometa, juguete infantil
 • Binza*: Simiente del tomate o pimiento
 • Biñuelos: Buñuelos
 • Biznaga: Ramillete de jazmines en forma de bola
 • Blanca*: Urraca
 • Blanco: Embutido de cerdo, huevo y especias semejante a la butifarra
 • Blincar: Brincar, Saltar
 • Boja: Boj, arbusto
 • Bolchaca: Bolsillo
 • Bollero: Que tiene suerte
 • Bollicos: Dulce navideño a base de almendra, miel y chocolate
 • Boria: Boira, niebla
 • Borneo: Paseo. Ej: "Vamos a darnos un borneo por la plaza"
 • Borrar: Removerse las plantas para brotar
 • Borrón: Brote de los árboles
 • Botijón: Botijo redondo, de dorso plano para colgar al carro
 • Botijoso: Tartamudo
 • Boyero: Conductor de carro de bueyes
 • Bozo: Bozal
 • Brazal: Canal de riego
 • Brazao: Haz que se puede abrazar
 • Brear: Pegar muchísimo. “Me metí en una pelea y me han breao”
 • Brevón: Fruto temprano de la higuera pajarera
 • Buba: Daño
 • Bubo: Búho
 • Buchara: Cuchara
 • Buchillo: Cuchillo
 • Bufao: Hinchado
 • Bufar*: Soplar. Hinchar soplando
 • Bufeta: Ampolla
 • Buche: Tripa, barriga
 • Bujero: Agujero
 • Busano: Gusano

C

 • Ca: Donde, en casa de. Ej: "Está ca su suegra"
 • Caballón: Promontorio de tierra para dividir bancales
 • Cabañuelas: Pronóstico del año por el estado del tiempo en el mes de agosto
 • Cabernera / Cavernera: Jilguero
 • Cachusca: Bota para lluvia
 • Cagalera: Diarrea
 • Cagao: Asustado
 • Cagueta: Diarrea. Pusilánime, cobarde
 • Calentor: Calor
 • Calichazo: Trago
 • Caliche*: Juego típico de la huerta
 • Calistro: Eucalipto
 • Camisón: Camisa de hombre
 • Canalera*: Chorro de agua de lluvia que cae por los canales de los tejados
 • Cancán*: Molestia, fastidio
 • Cancanoso: Latoso, pesado
 • Cangrena: Gangrena
 • Canguelo: Miedo, temor
 • Cachumbo: Trasto, cacharro
 • Canear*: Calentar al sol algo.
 • Canijo: Débil o enfermizo
 • Cansera*: Cansancio, fatiga
 • Cantearse: Moverse
 • Cantusear*: Canturrear
 • Caparra*: Garrapata
 • Caparrón: Alcaparrón
 • Capaza*: Esportilla, capacho, ordinariamente tejido con palma
 • Capazo: Recipiente de pleita de uso agrícola
 • Capillo: Capullo del gusano de seda
 • Capuzar: Chapuzar, meter a alguien de cabeza en el agua
 • Capuzón*: Chapuzón
 • Carrasca: Encina
 • Carricoche: Carrito para llevar niños
 • Carrizo: Cañas pequeñas de un cañar
 • Cascaruja*: Cascajo (conjunto de frutas de cáscaras secas)
 • Catalana: Bocadillo o tostada con aceite, tomate y jamón
 • Cebollazo: Golpe contundente propinado con violencia
 • Cenaoria: Zanahoria
 • Cencia: Ciencia
 • Cerriche: Mala hierba
 • Chache: Tío, hermano de los padres
 • Chacho: Aféresis de muchacho. Tío, hermano de padre o madre
 • Chambi: helado, especialmente los que vienen como sándwiches con dos galletas
 • Chapina: Concha de cualquier molusco
 • Charate: Saltamontes
 • Chepa*: Corcova, joroba
 • Cherro: Becerro, ternero
 • Chicharra: Cigarra
 • Chiche: Carne comestible que se le ofrece a los niños
 • Chichipán: Herrerillo, pequeño pájaro insectívoro. “Se ha quedado muy delgado, parece un chichipán”
 • Chinchar: Molestar, causar desasosiego
 • Chino: Cerdo
 • Chispa: Porción pequeña, poca cosa
 • Chispao: Borracho
 • Chispera: Borrachera
 • Chisquero: Mechero de chispa y mecha
 • Chulla*: Loncha de carne
 • Chuminá: Tontería. Sin valor. Escaso
 • Chumino: Órgano sexual femenino
 • Chuscarrar: Chamuscar. Tostar con exceso un asado o frito
 • Chusco: Trozo de pan
 • Cieca*: Acequia
 • Clisao: Eclipsado, adormilado
 • Clisos: Ojos
 • Cloca: Clueca, llueca
 • Closar: Encajar
 • Cobollo: Cogollo, brote que arrojan los árboles y otras plantas
 • Cocón: Hueco que produce la caída del agua
 • Cofín: Rodete de pleita para moler aceituna
 • Cojitranco: Cojo, tullido
 • Colaña*: Madero para sostén de la techumbre
 • Comencipiar: Empezar, comenzar, principiar
 • Comencipio: Principio, inicio
 • Companaje*: Fiambre
 • Conservancia: Conservación
 • Conticoneso: No obstante
 • Coqueta: Cómoda, mueble
 • Corba: Parte de detras de la rodilla
 • Corca*: Carcoma
 • Corcar*: Carcomer
 • Cornazo: Cornada
 • Corrental: Chato de vino
 • Correntía*: : Riego de inundación
 • Cordeta*: Cuerda fina de esparto verde
 • Cordonera: Cordón
 • Cornijal: Rincón
 • Cortao: Precipicio
 • Corvilla: Instrumento menor que la hoz, para segar alfalfa
 • Coscaletas: Caminar sobre la espalda de otro, y asido del cuello para no caerse
 • Costillejas: Costillas de cerdo
 • Costón*: Malecón a orillas de un río
 • Coyeron: Arco de cuero relleno de paja, aparejo de animales
 • Cranco: Cangrejo
 • Crespillo: Torta fina crujiente de masa con aceite y sal
 • Crilla: Patata
 • Crío*: Niño
 • Crujío: golpe para corregir una conducta. “¡Te voy a dar un crujío que te vas a enterar!”
 • Cualo: Cuál.
 • Cuasi: Casi
 • Cuarsiquier: Cualquier
 • Cucarse: Agusanarse las legumbres u otros alimentos
 • Cuñao: Tratamiento habitual entre colegas

D

 • Danone: Yogur (por extensión)
 • Dende: Desde
 • Der: Del, De él. Ej: "vengo der pueblo"
 • Desansiao: Decaído, falto de ánimo, entristecido
 • Desapartar: Apartar
 • Desbrebao: Sin gas. Ej: “Esta Fanta está desbrebá”
 • Descambiar: Cambiar un artículo en una tienda
 • Desenliar: Desliar
 • Desipela: Erisipela, Inflamación de la dermis, caracterizada por el color rojo
 • Deslechar: Quitar a los gusanos de seda los desperdicios
 • Desmayao: Muerto de hambre. Un don nadie
 • Desperfollar*: Deshojar la mazorca del maíz y otras plantas u objetos
 • Desroñar*: Quitar a los árboles las ramitas ruines, para que tomen más vigor las otras
 • Difensa: Defensa
 • Dimpués: Después
 • Dispierto: Despierto
 • Dista: Hasta
 • Doncel: Ajenjo. Planta medicinal que se emplea como tónico estomacal
 • Dondorondón: Personaje ridículo (insulto)

E

 • E: De, preposición
 • Educancia: Educación
 • Ejraciao / ejaciao: Desgraciado
 • Embarajar: Barajar
 • Embolicar*: Enredar, complicar una cosa
 • Embozar*: Obstruir un conducto
 • Emperifollá: Muy adornada, maquillado, arreglada
 • Emperrarse: Ser tozudo
 • Emputecío: Propenso a las prostitutas
 • Encanarse: Desgañitarse
 • Encandilar: Deslumbrar
 • Encangrenao: Encorajinado
 • Encarruchar: Dirigir, conducir, llevar por el camino deseado
 • Encasquetar: Cargarle a otro la carga, trabajo o cosa no apetecible
 • Encharcarse: Inundarse
 • Encomedio: en medio de
 • Endimás: Además
 • Endiñar: Golpear
 • Enflechado: Participio de enflechar, ir como una flecha
 • Enfollonáo: Borracho
 • Enfurruñao: Enfadado
 • Enjamás: Jamás
 • Enga: Venga
 • Enjugascarse: Enfrascarse los niños en el juego, sin poner atención en lo que se les enseña
 • Ennoviao: Enamorado
 • Enrabietarse: Montar en cólera
 • Enritao: Irritado
 • Enrobinao: Cubierto de herrumbre, oxidado
 • Enruna: Cieno, tierras o malezas que se depositan en el fondo de las acequias
 • Ensalá: Ensalada, lio, follón
 • Ensoñiscao: Adormecido, medio durmiendo
 • Entandar*: En una comunidad de regantes, distribuir las horas de riego
 • Entavía: Todavía
 • Entrapizarse: Cubrirse de polvo la ropa, de tal forma que no pueda limpiarse aunque se intente
 • Envacunar: Aplicar la vacuna
 • Enviciao: Viciado
 • Enza*: Inclinación, afición. Señuelo
 • Equilicuá: Así es, exacto
 • Esaborio: Sin gracia, soso
 • Escacharrarse: Romperse
 • Escalabrar: Descalabrar
 • Escaldufar*: Sacar caldo de la olla que tiene demasiado
 • Escarcuñar* / Escarcullar: Examinar, inquirir, averiguar
 • Escardar: Podar
 • Esclafar*: Quebrantar, estrellar
 • Esclafarse: Sentarse
 • Escorreor: Compuerta para detener o soltar las aguas de un canal o acequia. Canal de avenamiento
 • Escrebiór: Escritor
 • Escupinajo: Escupitajo
 • Escurecer: Oscurecer, hacerse de noche
 • Escurrir: Exprimir. Ej: "Escurir un limón"
 • Esfarón: Resbalón
 • Esfararse: Resbalarse
 • Esfaratar: Deshacer, descomponer
 • Esfarar: Resbalar
 • Esfisar: Ver, mirar
 • Esjarrón: Desgarrón
 • Eslomar: Agredir o pegar. Estoy eslomao: Estoy cansado
 • Esmallao: Hambriento, pobre
 • Esmuñir: Ordeñar las ramas de los árboles
 • Esnucar: Desnucar
 • Esnúo: Desnudo
 • Espantajo: Algo muy feo
 • Esperencia: Esperiencia
 • Espolsar: Limpiar el polvo
 • Espolsaor: Pequeño útil de limpieza para eliminar el polvo
 • Espantaburras: En Murcia, antes, Guardia Municipal
 • Esparteña: Calzado de esparto
 • Espatarragao: Muy abierto de piernas
 • Esplicaera: Explicación
 • Espolsar: Quitar el polvo
 • Estera: Alfombra de esparto
 • Estijeras: Tijeras
 • Estilla: Astilla
 • Estriar: Clasificar
 • Estrozar: Destrozar
 • Estufío: Demostración de disgusto, por medio de la cual se pretende alejar al importuno que molesta
 • Esturriar / Esturriear: Esturrear, esparcir, dispersar
 • Esturrie: Dispersión, esparcimiento

F

 • Falca*: Cuña
 • Falcar*: Asegurar con cuñas
 • Faltriquera: Pequeño monedero de tela con cintas para atar debajo del refajo
 • Falluto: Fallido
 • Farfulla: Trampa, artería.
 • Farfullero: Que hace trampas en el juego
 • Farruco: Chulo, matón.
 • Festear: Festejar
 • Fijo: De seguro, cierto
 • Fiso: Celo, cinta adhesiva de celulosa o plástico
 • Flamará: Llamarada
 • Flin: Insecticida
 • Flor: Órgano sexual femenino
 • Follá: Gracia, simpatía
 • Follao: Rápido
 • Follón: Lio. Pedo
 • Follonero: Persona que molesta, pesada
 • Fosca: Bochorno, calor sofocante
 • Fosco: Oscuro
 • Fregaza: Conjunto de platos, copas, pucheros, que han de fregarse
 • Fregao: Enredo
 • Friegar: Fregar
 • Fulero: Chapucero. Embustero
 • Fulibán: Fútbol
 • Fuste: Gracia, sentido
 • Furular / furrular: Funcionar, especialmente una máquina

G

 • Gachas: Comida. Harina cocida con agua y sal; o con agua, leche y miel
 • Gachasmigas*: Especie de migas hechas con harina en vez de pan desmenuzado
 • Galapatero: Un tipo de caracol
 • Galera: Tartana cubierta, coche con caballo
 • Galipote*: Alquitrán
 • Galillo: Garganta
 • Gallá / Gallao: Cayado, bastón
 • Gallete: Beber a chorro de un botijo, bota o porrón, sin tocar el pico los labios
 • Gallineta: Juego de la gallina ciega
 • Galúa: Variedad de mújol.
 • Gamburrino: Gambusino, animal imaginario
 • Garba*: Gavilla de mieses
 • Garbera*: Montón de garbas.
 • Garbillo*: Esparto largo y escogido
 • Garraspera: Carraspera, aspereza en la garganta
 • Garrofa: Algarroba
 • Garrofero*: Algarrobo
 • Gaviola: Gaviota
 • Gavina: Gaviota
 • Gelepa: Una pizca de algo
 • Giñar: Defecar
 • Girar: Dirigirse a
 • Glea: Tierra
 • Gorlita*: Nudo, torcedura que se hacen en las cuerdas e impiden que estas se estiren correctamente
 • Grabiel: Gabriel, nombre propio
 • Gramacia: Gramática
 • Grillao: Loco
 • Gritaera: Trifulca, jaleo
 • Guajerro: Tráquea
 • Guantá: Guantazo, golpe que se da con la mano abierta
 • Guiscar: picar para hacer enfadar, molestar
 • Guita: Cuerda de esparto
 • Guizque*: Aguijón de ciertos animales
 • Gusarapo Renacuajo

H

 • Habemos: Somos. Ej: "Habemos diez personas"
 • Habichuela: Alubia
 • Hartá: Hartazón
 • Helor: Frío
 • Hincha: Ojeriza
 • Hincia: Hacia
 • Hocete*: Hocino, herramienta para cortar leña
 • Hule: Mantel de plástico
 • Humar: Ahumar

I

 • Icir: Decir
 • Indición: Inyección
 • Inritar: Irritar
 • Intérvalo: Intervalo

J

 • Jalar: Comer
 • Jalufa: Hambre
 • Jaquetona: Persona grande, gorda
 • Jamanza: Paliza
 • Jarapa*: Tejido grueso hecho con tiras de tela de distintos colores y procedencias, para fines diversos
 • Jelepa: Dosis pequeña, poco
 • Jeta: Cara
 • Jetazo*: Tortazo
 • Jiñera: Miedo
 • Jipar: Ver algo que nos interesa, observar
 • Jracia: Gracia
 • Jubete: Juguete
 • Judío: Cruel. Ej: “No te metas con él. Qué judío eres”
 • Juegar: Jugar
 • Julay: Gay
 • Juma: Hoja del pino
 • Jumera: Borrachera
 • Juntamento: Ayuntamiento

L

 • Lambrija*: Persona muy delgada
 • Lamparón: Mancha
 • Largaria: Longitud, lo que mide de largo una cosa
 • Largavistas: Prismáticos
 • Lenjos: Lejos
 • Legón: Especie de Azadón
 • Lebrilla: Lebrillo pequeño
 • Leja: Balda, estante
 • Licera: Caña larga y gruesa, empleada en techos, cañizos y escobas
 • Ligero: Rápido. Ej: "Lleva cuidao y no vayas mu ligero"
 • Llampear: Relampaguear
 • Llampo: Relámpago
 • Llanda: Bandeja de hojalata para hacer comidas al horno
 • Llantera: Llanto inconsolable
 • Llengua: Lengua
 • Lletra: Letra
 • Llibro: Libro
 • Lloriscar: Llorisquear
 • Lomera: Fila de tejas que separa las dos vertientes del tejado
 • Lomismico: Igual
 • Lúbrica: Rúbrica

M

 • Madroñero*: Madroño
 • Maere: Madre
 • Malencia: Enfermedad
 • Mamellas: Tetas
 • Mandao: Envío, encargo, recado
 • Manifacero*: Revoltoso, entremetido
 • Manís: azulejo
 • Marimacho: Mujer que tiene un carácter o una forma de ser más propia del sexo masculino
 • Marinera: Ensaladilla rusa servida sobre una rosquilla coronada con una anchoa
 • Marrano*: Cerdo. Persona sucia y desaseada
 • Marranear*: Ensuciar
 • Marranera: Pocilga
 • Marujo: Hombre al que le gustan los líos, chismes, etc.
 • Matachín: Matarife
 • Matujo: Planta baja y rastrera sin utilidad
 • Melón de agua: Sandía
 • Melón de año: Melón
 • Melopea: Borrachera
 • Menchero: Encendedor, mechero
 • Mengajo*: Jirón o pedazo de la ropa que va arrastrando o colgando. Niño
 • Melecina / Medecina: Medicina
 • Melguizo*: Mellizo, gemelo
 • Melogotón: Melocotón
 • Meque: Puñetazo
 • Merancho: Cuace mayor de avenamiento
 • Merla: Mirlo común
 • Mesmicamente: Mismamente
 • Mesmo: Mismo
 • Mester: Menester
 • Miaja: Poco, escaso. Migaja
 • Michirones: Guiso a base de habas secas
 • Minchar: Comer
 • Mindango*: Despreocupado, camandulero, socarrón, gandul
 • Mindanguear*: Gandulear
 • Minina: Pene de los niños. De pequeño tamaño
 • Minso: Apacible, suave, manso
 • Misino: Gato
 • Misto: Cerilla
 • Mistol: Lavavajillas (por extensión)
 • Mojar: Sopar
 • Mojete*: Salsa de cualquier guisado
 • Moleja*: Molleja
 • Molla: Miga, parte interior del pan
 • Molondra*: Cabeza grande
 • Moquero: Pañuelo de bolsillo para sonarse
 • Mona: Bollo dulce para desayunar
 • Moniato: Boniato
 • Moñiga: Boñiga
 • Moro: Sin bautizar
 • Morciguillo: Murciélago
 • Mote: Apodo, nombre
 • Mu: Muy
 • Mujereta: Hombre afeminado
 • Muncho: Mucho
 • Murrio: Triste, mustio
 • Múrsica: Música

N

 • Nispolero*: Níspero
 • Nano: Enano
 • Nene / Nenico: Niño
 • Nengún: Ningún
 • Nenguno: Ninguno
 • Noviaje: Noviazgo
 • Nublos: Nubes
 • Nuevecico: Nuevo, para estrenar
 • Nulo: Nublado
 • Núo: Nudo
 • Nus: Nos
 • Nusotros: Nosotros

Ñ

 • Ñora: Pimiento de bola. Noria, máquina para elevar agua

O

 • Obispa: Avispa
 • Ojosol: Insolación
 • Oliva*: Aceituna
 • Olivera*: Olivo
 • Oliscón: Fisgón
 • Olisquear: Fisgonear
 • Oraje: Tiempo, clima, temperatura
 • Ostión: Golpe, trompazo, piñazo...

P

 • Pacencia: Paciencia
 • Paece / Paice: Parece
 • Paecer: Parecer
 • Paere: Padre
 • Paine: Peine
 • Pajuato: Pazguato
 • Pajuz: Paja medio podrir y desechada de los pesebres, paja muy menuda destinada para el estiércol
 • Palante*: Hacia delante
 • Palera*: Nopal, chumbera
 • Palluelas: Varicela
 • Palometa: Mariposa
 • Pamplina: Manifestación poco sincera que pretende halagar a alguien o congraciarse con él
 • Panizo*: Maíz
 • Panocha*: Mazorca de maíz
 • Panocho*: Perteneciente o relativo a la huerta de Murcia
 • Pansío: Pasado, mustio
 • Panzá: Panzada, hartazón de comer o de trabajar
 • Paparajote: Postre de masa frita sobre hoja de limonero. Patatús, infarto
 • Parabla: Palabra
 • Parablero: Diccionario
 • Paralís: Parálisis
 • Parar*: Poner algo o a alguien de pie o en posición vertical
 • Parella: Rodilla / Paño para limpiar
 • Pareta: Muro que resguarda
 • Parmera: Palmera
 • Partior: Partidor de una acequia, lugar donde el acequiero reparte el agua
 • Parvá: Gran cantidad o muchedumbre
 • Pava: Coliflor
 • Pavor: Calor húmedo que despide cualquier cosa
 • Payo: Pícaro, taimado, astuto
 • Pegamín: Pegamento
 • Pelotas: Albóndigas
 • Pelufa: Pelusa de la ropa
 • Pepino: Chichón
 • Pera: Bombilla
 • Perdices: Cogollos de lechuga aliñados
 • Perero: Peral
 • Pereta*: Clase de pera pequeña y temprana.
 • Peretero*: Árbol que produce peretas.
 • Perfa: Pedo
 • Perfolla*: Hoja que cubre el fruto del maíz, especialmente cuando está seca.
 • Perifollo: Adorno
 • Perigallo: Escalera de pie
 • Peripuesto: bien arreglado, vestido
 • Périto: Perito
 • Pero: Manzana
 • Perol: Cabeza
 • Perola: Olla para cocinar
 • Perputa: Abubilla
 • Perranía: Pedanía
 • Perras: Dinero
 • Pesambre: Pesadumbre, disgusto
 • Pescatero: Pescadero
 • Pésol*: Guisante
 • Piazo: Trozo, parte
 • Picaza*: Azada o legón pequeño que sirve para cavar la tierra
 • Picoleta*: Piqueta de albañil.
 • Picoso: Picante, que pica
 • Pijá: Mucho, extenso, largo
 • Pijo*: Muletilla sin sentido obsceno
 • Pimentonar: Pimental
 • Piojera: Escasez, plaga
 • Pitera*: Pita, planta amarilidácea
 • Pitorro: Pene
 • Platera: Escurreplatos
 • Platicar*: Conversar, hablar
 • Poblema: Problema
 • Pofesional: Profesional
 • Pograma: Programa
 • Poique: Porque
 • Polsaguera: Polvareda
 • Pollizo: Vástago o tallo nuevo de las plantas
 • Porcel*: Chichón, porcino
 • Porchá: Porche, porchada
 • Porculero: Follonero
 • Pos: Pues
 • Postizas*: Catañuelas
 • Potra: Suerte, buena suerte
 • Pozal: Cubo
 • Predonar: Perdonar
 • Prejudicar: Perjudicar
 • Presidiór: Presidente
 • Probe: Pobre
 • Puncha: Pincha, espina
 • Punchoso: Espinoso, punzante

Q

 • Quebrao: Herniado. Ej: "El pobretico esta quebrao"
 • Quemao: Quemadura
 • Quitao: Excepto. Ej: "Quitao eso lo demás os lo podeis llevar"

R

 • Raiguero: Ladera del monte
 • Raijo*: Brote
 • Rabiculao: Hacer algo con prontitud y ligereza
 • Rebunche: Rechazo
 • Recalcar: Machacar una cosa una y otra vez. También cuando se golpea una articulación y se queda dolorida
 • Recincho*: Ceñidor de esparto
 • Recochineo: Regodeo
 • Recogerse: Volver a casa después de haber salido de paseo
 • Recio: Grande
 • Refajo: Falda larga de paño, bordada o no
 • Refunfuñao: Enfadado
 • Regalicia: Regaliz
 • Regle: Listón que usan los albañiles para levantar paredes a plomo
 • Regoldar: Eruptar
 • Regüeldo: Eructo
 • Reguera*: Canal de tierra en un bancal para riego a manta
 • Reluzángano: Luciérnaga
 • Rempujar / Arrempujar: Empujar
 • Repelar: Rebañar
 • Repitajo: Trozo insignificante de una cosa
 • Repizcar: Pellizcar
 • Repizco: Pellizco
 • Replaceta: Plazuela
 • Retratar: Fotografiar
 • Retratista: Fotógrafo
 • Retrato: Fotografía
 • Retruque: Rebote
 • Revenío: Rancio, alimento estropeado
 • Rigión: Región
 • Rilera: Fila
 • Rinrán*: Especie de pisto compuesto de pimientos, tomates, patatas y bacalao o atún
 • Roal: Rincón, porción de terreno. Trozo. mancha redonda
 • Robín*: Orín, óxido
 • Rodá: Rodera, huella de una rueda
 • Rujiar*: Rociar, regar
 • Rular: Rodar
 • Rumbar*: Gruñir, dicho especialmente de un perro
 • Rumbo: Gruñido de perro
 • Rustir*: Roznar, comer con ruido

S

 • Sais: Seis
 • Saque: Capacidad de una persona para ingerir grandes cantidades de alimento
 • Salsear*: Entrometerse en los asuntos de otros
 • Salsero*: Entrometido
 • Sanagustín/Salagustín: Saltamontes
 • Sape: Voz para espantar a los gatos
 • Sarpichío: Erupción leve y pasajera en la piel
 • Sarria*: Espuerta Grande
 • Sentir: Oír. Ej: "No le sentí tocar el timbre"
 • Sera: Recipiente grande de pleita
 • Serón: Sobre albarda de pleita para cargar tierra o piedra
 • Ses*: Extremo final del intestino
 • Seta: Además de hongo, órgano sexual femenino.
 • Setón: Tranquilo, calmoso
 • Sigún: Según
 • Sirre: Estiércol de cabra y oveja
 • Sisca*: Carrizo, planta gramínea
 • Solaje: Poso de un líquido
 • Solanera: Sol radiante, día de sol fuerte
 • Somanta: Gran cantidad. ejemplo: “somanta de palos”
 • Sopar: Curiosear
 • Sopero: Curioso, chismoso
 • Sumidor: Sumidero
 • Sus: Os. Ej: "¿sus quereis callar?"

T

 • Tabla: División de los bancales
 • Tablacho: Tabla de madera con agarradera para dividir aguas en las acequias
 • Tahúlla*: Medida agraria usada para las tierras de regadío, equivalente a 1118 m2
 • Tajá: Corte
 • Tápena*: Alcaparra
 • Tapenera: Mata de la alcaparra
 • Tartaja: Tartamudo
 • Tati: Estate. Ej: "Tati quieto nenico"
 • Tempranear: Dicho de un fruto; Madurar pronto
 • Tericia: Sensación desagradable que da cuando por ejemplo una tiza hace ruido en la pizarra. Dentera
 • Terraje: Tierra
 • Terratremo: Terremoto
 • Tinajero*: Sitio donde se tienen las tinajas, cántaros, jarras y demás vasijas para el servicio del agua potable
 • Tío: Tratamiento de respeto a los mayores, en ámbito rural
 • Tirar: Ir hacia, Dirigirse. Ej: "Tira p'anca tu tía"


 • Tirria*: Manía, odio u ojeriza hacia algo o alguien
 • Toico: Todito, diminutivo de todo
 • Toballa: Toalla
 • Torrar: Tostar, asar
 • Tosera: Tos violenta
 • Tostón: Cancán, pesadez, aburrimiento
 • Tostones: Palomitas de maíz
 • Trebajar: Trabajar
 • Trajilla: Apero para arrastrar tierra
 • Trajín: Jaleo, lío, follón
 • Trajinar: Obrar, trabajar, atarearse
 • Tramuso: Altramuz
 • Traviscorneao: Se dice de cuando dos o más piezas no están bien encajadas. Ej: "Se me ha traviscorneao el hombro"
 • Trebajo: Trabajo
 • Trempano: Temprano
 • Tresmalle: arte de pesca
 • Trola: Mentira
 • Trolero: Mentiroso
 • Tronaera: Muchos truenos, tormenta
 • Truje: Traje, porté
 • Tusturrío: Muy pasado de frito
 • Tutuvía: Totovía, cogujada

U

 • Ubio*: Yugo para arar
 • Uro: Euro
 • Uséase: O sea

V

 • Vale: Breve descanso. Ej. "vamos a echar un vale y después seguimos"
 • Varraco: Verraco, cerdo semental
 • Ventano: Contraventana
 • Vidriola: Hucha
 • Vira*: Franja con que las mujeres adornan los vestidos
 • Visco*: Liga, pegamento para cazar pájaros
 • Viso: Combinación, prenda interior femenina
 • Vusotros: Vosotros

Y

 • Yesaire: Yesero, persona que hace guarnecidos de yeso

Z

 • Zafa*: Jofaina, palangana
 • Zagal*: Muchacho, joven
 • Zamarrazo: Golpe fuerte
 • Zamarro: Golfo
 • Zarangollo*: Fritada de calabacín, cebolla y huevo, a los que puede añadirse otros ingredientes
 • Zarzo: Estante o balda de buen tamaño, hecho de cañas atadas
 • Zenia: Aceña, molino harinero de agua situado en el cauce de un río
 • Zikitrake: Juguete relleno de pólvora que al caer suelo producía una pequeña explosión
 • Zumbir: Azuzar, incitar a algún animal para que ataque
 • Zuro*: Corcho de árbol
 • Zurraera: Paliza. "Cómo te pille robando otra vez, te voy a dar una buena zurraera"
 • Zurrío: Sonido, ruido
 • Zurrir: Sonar
 • Zurrusco*: Viento frío muy penetrante
Las palabras marcadas con un asterisco (*) indican que están incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española.