martes, 27 de noviembre de 2018

Andreu Bosch, llengua, valenciana, cathalana, mallorquina, rossellonesa

Andreu Bosch, un perpiñanés del 1628 diu que existíxen la llengua valensiana, la mallorquina y la rossellonesa. Cathalana. Siríe facha, sense cap duda.

Andreu Bosch, un perpiñanés del 1628 diu que existíxen la llengua valensiana, la mallorquina y la rossellonesa. Cathalana. Siríe facha, sense cap duda.