domingo, 29 de julio de 2018

Penca, penques, cart

Penca, penques, cart, carchofera, en ameles, alls, y un bon chorret o rach d´oli

Penca, penques, cart

 

Penques blanques y carnoses, sense punches.