domingo, 9 de julio de 2017

balagosto

balagosto,

pelmodo, permodo,

Irene Granja Cuartielles:

Vech q la gen no se anime a escriure. Pos bueno balagosto es lo q natres sempre li habiem dit " pelmodo "

A un pdf online, ebook, de aragonés chistabín al castellá la hay trobada com a balaustre

PERMÒDOL (dial. permodo). m. Dcvb

    Etim.: del llatí mŭtŭlumat. sign., prefixat amb per-.permòdol, balagosto, Villanueva de la Nía


permòdol Seu Valencia

En construcció, es diu permòdol a la part de davant d'una biga que aguaita a l'exterior i suporta la cornisaràfol. Ráfec.
Com a evolució d'aquesta accepció, el terme també pot ser usat per a designar la peça -de qualsevol material- que suporta els extrems d'una coberta o una llinda.
Originàriament, el permòdol era usat en economia de mitjans com a element constructiu per a suportar la cornisa aprofitant la mateixa biga que sustenta la teulada. Però la seua forma va evolucionar per ser emprat com a element merament decoratiu fins al punt de perdre la seua utilitat primitiva, passant a ser una peça exempta no portant. Això va derivar en nombroses formes escultòriques que només servien per embellir les cobertes exteriors i interiors, o les llindes dels vans.


pelmodo, viga, biga, canet

Poquet a poquet va l'aigua al canet»: vol dir que les coses no s'han de fer precipitadament sinó amb calma i esperant que arribi llur bon temps (Val.).
pelmodo, mamperlán