Mostrando las entradas para la consulta Murviedro ordenadas por relevancia. Ordenar por fecha Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas para la consulta Murviedro ordenadas por relevancia. Ordenar por fecha Mostrar todas las entradas

lunes, 20 de mayo de 2019

Repartimiento, Valencia, DE DOMIBUS VALENTIE

DE DOMIBUS VALENTIE

Empieza aquí el registro 7, que es el que contiene la distribución del caserío de la ciudad de Valencia, así como los anteriores, 5 y 6, nos han explicado la de todo el territorio del reino. // repartimiento de Valencia //

Liber iste memorat de domibus Valentie...
regis incipimus computari sub era MCCLXXVII V idus aprilis.
Incipimus ad portam Bouatella.

In primis M. P.: domos Abençada.
P. de Mon Mayal: Huarat Hacam.
Tomas Cobertorer: d. Varat Hacam. (d. = domos)
R. G. scriba: Mahomat Alaçir.
Br. Spitalis Barchinone: d. Hamet Alaçir que fuerunt B. de Spitali.
J. diachonus: II d. Mahomat Alboelli.
G. de Podio: d. Mahomat Amoageri.
Ubi stat Sa. de Aones: d. Mahomat Albolli vacuas que tenet S. de Aunes (Aones, Ahones , como Pedro Ahones, familia de Jaime I?).
S. de Aones: d. Amet Amnaya I et duas cameras.
Ar. de Caldas: d. Abdarro.
Michael Regine: d. Mahomat Abenhara I.
P. çolivella: d. Hamet Amaaden I et camera.
G. de Longac: d. Ali Algazol II.
Guiraut Pintor: d. Mahomat Abencalarac.
G. Pinel: d. Amet Amigneçi.
R. de Ongria: d: Ali Alhileçi II.
G. Rivi Avellanas: d. Ali Amoahb.
Mezquita domino regi.
G. Morella: d. Ali Alhadet I et camera.
G. Rivi Avellanas: d. Mahomat Algarahi.
Tamarit Pelltari: d. Juçef Amugehit.
J. de Sangossa: d. Mahomat …. et stabulum.
J. de Sangossa: d. Mahomat Alhamat Mahomat Adehen II.
Remon Don: d. Ali Acilevi.
Ferrer de Orta: A. Mahomat Alhadet.
Br. Alrael: d. Hamet Acafeg.
Vacuas B. de Rosanes: d. Ali Amooçllan d. bonas.
Vacuas: d. Mahomat Amuçellam d. bonas.
Guillem de Barchelona: d. Ali Alcafaz.
M. de Perpinan panistrer: d. Mahomat Açellel.
Armisen de Mata: d. çahat Alhadet.
Berenger de Via: d. Amet Amealzit.
G. Burgos: d. Ali Anfatoli.
Br. de Merola: d. çahat Atovali.
G. Marturel: d. çahat Alhayat.
P. Saval Baroli: d. Amet Atauab.
Goçalbo Royz:: Mahomat Alhamemi Mahomat Alondarella. d. b. II.
G. ça Robira: d. Amet Alcarpexi.
Ferrer de Matosas: d. Ali Abenzahava.
Br. Lobet: d. Mahomat Abenzahara.
Pelegri Pellicer: d. Mahomat Acenadi.
J. de Cornudella: d. Abenxahon.
P. Duran Barchinone: d. Ali Almanci.
P. de Mont Pedros: d. Amnacanac.
P. ça Sala: d. Açaot Alhannat.
Nadal: d. Mahomat Amoalig.
P. de Balager: d. Cahat Ahazat.
P. ça Coma: d. Açat Alhadet.
P. Dezplan: d. Mahomat Algarbal.
Maymon Bellamor: d. Amet Abnalfaqui.
P. Babot: d. Mahomat.
G. Petri de Sarasa: III d. Mahomat Alatar Abdalla Abindail et alia de ipso.
Berenger de Casajusana: de Mahomat Alhabez.
Berenger Mulet: d. Ali Axaar.
Br. Benindomo: d. Açan Almoalig.
D. Catalan: III Hamet Amaadçeri Ali Alhamemi Mahomat Alquemi.
Ar. Villa nove: d. Mahomat Adehen.
Guillerma Bassa: d. Mahomat Azemel.
Berenger de Sancta Oliva: d. Mahomat Maçeror II.
Br. de Lorda: d. Juçef Amovahi.
Valen de Lledon: d. Mahomat Alcatarovi.
Guillem Ferre: d. Mahomat Abenadel.
S. de Sancta Agna: d. Amet Aca*na.
G. Burget: d. et stabulum Mahomat Abnabilfat.
Berenger de Villa Freer: d. Ali Axaar.
M. de . . : d. Mahomat Alquamet.
Marimon: d. Mahomat Adbital Amet Adoraymac II.
Berenger Burgot: d. Hamet Alcanel Mahomat AlcatanIII.
Martorel: d. Alcatarrovi.
Ferrer de Carant: d. Mahomat Abentaib.
S. çabater: d. Amet Almahat.
Berenger Sancta Eulalia: d. Amet Alfazfaçi.
Pelegri çapater: d. Ali Alhadet.
Br. Celom: d. Mahomat Alharrar.
Berenger Pinchanas: d. Amet Alpe*ayre.
P. de Avero: IIII d. optimas de Abdella Abinçeit et Açenedi Ali Alharral Ubacar Azeneti.
P: de Vic: d. Mahomat Alpetrayre.
Ribellas: d. Mahomat Açanna.
Br. Dalmau: d. Mahomat Alcaraquibir.
P. Baster: d. Mahomat Azentel.
G. Bou: d. Ali Arrhahuai.
G. Boter: d. Ali Arramat.
Garcia Fuster: d. Mahomat Algizar.
R. Perez: d. Mahomat Abotahiir et alia Ali Adebech ad opus stabuli parvas II.
Mahomat Adoraimach: d. optimas.
Vitalis scriptor: d. Ali Alamello.
Perez de Solario: d. Juçef Amneledi et çahat Alquiteni.
Berenger de Gayac: d. Hag Abaamir.
P. Albert: d. Ag Abamir.
P. Garoz: d. maxime b. III.
Hameteh: ubi stat P. de Caldas.
Remon Fiveller: d. Mahomat Alguaquil.
Bertran de Peret: d. Ali Adarach.
G. Boteri: d. Maçot Alazmar.
G. Boter: d. Mahomat Açafar.
Br. d. Rubi: d. Mahomat Anfeteli.
Ponz çoquer: d. Mahomat Alaubeni.
Ar. çapater: d. Mahomat Açafehi.
Berenger Corriger: d. Mahomat Abingehit.
R. Porro: d. Ali Amatair.
Berenger de Torrellas: d. Mahomat Almorbeteri.
P. Cap de Bou: d. Moalle juxta furnum et mezquita.
R. Martin: d. Ali Arahi.
Br. de çahedi: de Mahomat Abocova.
P. ça Rovira: d. Mahomat Alazmar.
G. Gordon: d. Ali Acafehi.
Berenger de Val lobrega: d. Mahomat Aderrag.
Berenger Fuster: d. Mahomat Moalle.
B. de Bolas: d. Ali Alpetrare.
Ar. de Alfo: d. Mahomat Sancte Marini.
Guirad Roger: d. Amet Sancte Marini.
D. Lupi de Pomar: d. Abentaçrat et Abitabilel III.
Ponz coquinarius: d. Mahomat Amoca*n.
Vacuas ubi stat Astruga: Ali Almoalig p.
Ar. de çerbera: d. Mahomat Alhamel p.
P. Lorentz: d. p. Ali Alhadet Mahomat Algraquibi II.
Marquello domini regis: d. Hamet Abentumair.
Vacuas: d. Ali Algarbal.
G. de Cornellan: d. Ali Aravahi.
Berenger Ros Barchinone: d. Yzmeil(Ismael) Alguaquil.
Matheo Astroer: d. Ali Alhatari.
Br. Alhadruer: d. Mahomat Azaqeg.
S. Ferrer: d. Mahomat Adabeg.
Ardan Burget: d. Ali Anfatoh.
Berenger de Guainas: d. Amet Amenizili.


Vacuas parvas: d: Mahomat Anfatoh.
Guillem de Mesclans: d. Amet Alhalel.
Matheo de Bizconte ballistario regis: unas satis bonas et alias parvas d. Mahomat Alquarti Mahomat Adehon II.
R. Martin: d. Amet Amigneçi.
P. Duran: d. Mahomat Abecoa.
P. Caçola: d. Mahomat Algarbal.
G. Sancii P. Martinz Dagon.: d. Ali Algauzi sat b. Maurin: d. Ali Adahen.
Vital de Bagas: d. Ali Abingebir.
P. de Callers: d. Ali Axanirit.
Guillem de Palafrugel: d. Mahomat Amaageri.
Guillem Riambal: d. Hamet Abingebir.
Ar. Parent: d. Juçef Varatpalla.
Ar. Mercer: d. Mahomat Alazfi.
P. de Mallolas: d. Cahat Algazel.
P. de Vilaalbin: d. Amet Alhalel.
Guillem Mir: d. Amet Allabar.
Nansem Lavanera: d. Mahomat Azageg.
Berenger ça Bassa: d. çahat Alhadet.
P. Marturel: d. Mahomat Varat Maçat.
Riemanz regi: casalem vacuum.
Guillermona de Soler: d. Ali Alhalevi.
P. Samaluz: d. Urdayet.
Dolça tendera: d. Farag Alcarcan. (
Farag : Fraga)
Guillem Bivas: d. Mahomat Anfeteh.
Br. Ferrer: d. Mahomat Alhemel.
P. Soler: d. Hamet Alhayat.
Br. Labrador: d. Ali Adayag.
Peregrina: d. Ali Axahar.
P. ballester: d. Ali Amaalig.
Ferrer de Na Nina: d. Hamet Alatar.
Fertun Sançius: d. Ali Anbonel armigero. D. de Atença: una max. b. et alia p. II.
Vacuas: Amet Alhaboz p. ubi morat D. Petri de Barbastro.
Berenguer ylerdensis: d. Mahomat Alhannat.
Michael de Mora: d. Ali Alharat.
P. Calafat: d. Amet Abenhalifa.
Ferrer Agell: d. Mahomat Abenhalifa.
Br. Rosel: d. Mahomat Empicaçeni.
D. Morera: Ali çeit Amet Amoalig mediocres II.
Fr. Johannes de Callis: d. Amet Aturgelli.
Argençola: d. Mahomat Anagar.
Marti Sanchez miles: d. Ali Abençada.
Guillerma Celort: d. Mahomat Adaroqui.
Guillem de Plana: d. Ali Açali II p.
Guillem de Menresa: d. Mahomat Amaalig.
Maalana: d. Abahamit.
Ar. de Spluga: d. mediocres Mahomat Almalneceyt et alia p. Mahomat Alcatarovi II.
P. çestrillas barchinonensis episcopi: op. Mahomat Amadran.
Fr. Bidal: d. Ali Albadave.
G. Sancti Dominici: d. Ali Alhaçar.
Bonencontre: d. Abigei.
Camera vacua: Marta de Lerida.
Helias Galabrun: d. Abencahafa p. II.
Anguilera: d. Muxbar Abinaçalel.
Guillerma de Tallana: d. Mahomat Alcaraquivir.
Bernarda: d. Mahomat Alaben.
Guillem de Alfo: d. çuleman Albanen.
Guillem de Alesa: d. Ali Açilevi.
P. de Roca: d. Ali Amohrez.
P. Fuster: d. Mahomat Alhaynat.
Berenger boteller: d. Ali Alhamemi.
Vilarasa: d. Mahomat Alcoztabeni.
Bartolomeo de Taraçona: d. Mahomat Almangeri.
Fr. Garcez de Moros: d. Hamet Sancte Marini et camera.
P. Arbanes: d. Mahomat Amogrez et stabulum et alias p. II.
Ar. de Vic: d. Mahomat Aramat.
Berenger Soler: d. Alleridi Alquiteni.
Ar. ballester: d. Mahomat Abenhalit.
P. Spannol: d. Galip Axiteni.
Vacuas: Mahomat Adegeg satis b.
Michael de Maso: d. Jucef Axetevi.
P. Ferrer: d. Mahomat Adahen.
Remon Moliner: d. Amet Anpartal.
Remon de Pineda: d. Mahomat Anpartal.
Br. Martin: d. Ali Abenamar.
Br. Ferrer: d. Açat Alhayat
Ar. Sancti Johannis: d. Mahomat Alqueriti.
Guirald de Linars: d. Amet Açallel.
Guirald çapater: d. Ali Amizleati. (Como José Miguel Gracia Zapater, de la franja del meu cul)
Berenger Forter: d. Abdalla çallel.
Br. Capater: d. Cahat Anfamel.
Bonet: d. Mahomat Alharravi de computo illorum II p.
Bernardona cobertorera: d. Ali Agnagar.
Berengerona de Camp çentellas: d. Mahomat Alidebeg.
Miret Ciptadia: d. Mahomat Alleridi b.
V.: in computo illorum d. Ali Azemel.
Jachobus Capata *?: d. Amet Almoafat
Jacobus Gilbert: d. Mahomat Alcaraquivi.
Guillerma de Balneis: d. Mahomat Varederez.
çabata: Hamet Amizleati.
Vacuas: d. p. Mahomat Albardair.
D. de Pals: d. Mahomat Algoden.
Agustin de Capadella: d. Mahomat Alpetrayre.
P. Umbert: d. Amet Alleridi.
Gillem Mercer: d. çahat Alfamel.
Sancto Andree: d. Amet Abenamar.
P. Urgelles: d. Ali Abenamar.
Lupus Eximeni: d. b. et. op. Abdalla Açanna: et p. de Ali Alpetrayre et alias sat b. Abdalla Açanna III.
Ar. Arias: d. Amet Algizar.
Berengerona: d. Abdalla Alquiteni.
Eximen Garez: d. b. et. op. Mahomat Açaban.
J. Vital: d. Mahomat Alquiteni.
Aguilon: d. Ali Alhamel.
Ramon ça Sala: d. Mahomat Alharar.
Br. Narbones: d. çahat Almageri.
Guirat fuster: d. Mançar Alfahiz.
Ar. Carbonel: d. Mahomat Abencadahon.
Gil Garçez de Gavarda: Cahat Abaazmen de Collera et stabulum II.
Maçot piscater: d. Ali Almaageri.
Berenger de Monfalquo (
Monfalcó, Montfalcó): d. Yzmoil Alguaquil.
Mahomat Abenhamacar Mahomat Varatçahol d. p. II.
Ar. corrigiarius: d. Mahomat Alhayat.
D. Martin consanguineus B. Turolio: d. Varatçehol.
Remon de Bolas: d. Amet Alcatan.
Remon Sardina: d. Amet Adehen II.
J. Blaso: d. Amet Alpicaçeni.
P. Ortella: Ubeccari Apicaçeni II.
Br. Taracha: d. Ali Almoalig.
Guillem Betra: d. Mahomat Alcazoz.
Pereta Palau: d. Cahad Alhadet.
Raimunda de Torrent: d. Ali Alhayat.
Renad ça Calm (
Sacalm): d. Mahomat Azayet.
Michel Feragut: d. Mahomat
Abiceyt.
Gal.: d: Ali Alhamel.
Br. Andreu: d. Mahomat Abenabdalla op. et alias p. Mahomat Anfeteli II.
Br. de Guardiola: d. Mahomat Abenamar.
Berenger Vidal: d. Ali Amnalezmer.
Berenger Carbon: d. Ali Aziuevi.
Armisenda Rogas et filiis suis et Petri de Rogas: d. op. de Ali Anpinna.
Gilbert Mercer: d. Amet Alaçen.
Nicholaus Apolideriz: d. Mahomat Alatar.
Jacob Laron: d. max. optimas Abenharer et alias p. Mahomat Alleridi II.
Camera vacua de Ali Amnalhag.
B. Catalan: d. Ali Alhaleçi.
Br. baster: d. Mahomat Amageri.
Villaron: d. Mahomat Aleridi.
Br. Granel: d. Abdalla Alpetrayre.
Elias pellicer: d. Ali Alfulfal.
Guillem de ça Monta: d. Mahomat Acaban.
P. de Talla: d. Amet Alquiteni.
Vital de Pomar: d. Abrayn Albarrar.
Vacuas: Mahomat Adaraqui Ali Alhaçol II.
P. ça Parellada: Alhamemi.
Guillerma Celort::d. Coror Alquiteni.
Berenger çespina: d. de ipso.
Br. Archimbalt: d. de ipso.
Arssen Perrera: d. Açat Alhayat.
P. uc: d. Mahomat Abenomap.
Berenger Tapiola: d. Mahomat Anfeteli.
Vacuas de ipso Anfeteli.
Fer. Remer: d. çahat Açaban et Mahomat Alharrovi *? II.
Guillem Vitale: d. Ebray Amneledi Mahomat Almoada II.
Br. de Toguras Fiville: d. Alicaharani.
Fer. Gasch: d. Mahomat Alquiteni.
P. Turre: d. çahat Ibencalbo.
Nagullona: d. Aaçt Almoalig.
Michael de Garsis: d. Mahomat Amagehit.
R. Armengol: d. de ipso.
Fer. de Montaannan (
Montañana ?): d. de ipso.
Fer. de Claran: d. de ipso.
Guillem de Ripol: d. de ipso.
Teranca Montanan de Burriana: d. de Abencalbo.
P. ças Comas: d. de ipso.
Bertran de Avinon: d. de ipso.
Marti de Col: d. de ipso.
Br. ballester: d. de ipso.
P. Marturel: de ipso.
P. ças Comas: de ipso.
Br. de Corbis: d. AmetAbinohaden.
P. de Alferças: d. Mahomat Abnabilfat II p.
Ferrer ça Trilla: d. çahat Alhamer.
Dolca de Dezpla: d. Ali Alabar.
En Roca: d. Hamet Abingebir.
Berenger de Caldas: d. Ebrahim Abingebir.
Magister Richardus: d. Mahomat Amnalaçen.
Petrecal: d. Cahat Alhadromi superfluas Juçef Abingebir Ebrahim Açonedi III.
Guillem de Guardiola: d. Ali Alhamami.
Guillem de Cazina: d Amet Ambonel.
Ar. de Bernet: d. Amet Varatxuga.
M. de Purtadora: d. Mahomat Abingebir.
Guirad Desoras: d. Mahomat Abnalhag Minaltel.
Montanagol: de Mahomat Vegip Guirad nomine.
Tarraga: d. Mahomat Almoageri.
Br. çespina: d. Mahomat Alixibili.
Barçelon: d. Mahomat Adoayaz.
Arssen fustera: d. Mahomat Axurrioni.
Alegre Vitale: d. Ali Amizleati.
P. ça Casella: d. Amet Atriteli.
Ar. Johannis: d. Mahomat Abendaiçan.
In vico de Açigura omnem partitam quod habet ibi Barchinona et habet ibi bonas domos ubi flagellabat funiculus et habet ibi op d. Ar. de Monbrun.
Marti Daner: d. çahat Adaurag.
P. Mir: d. Mahomat Amenizilli.
Br. Sanauva: d. Ali Alquemet.
P. de Angelasel: d. Mahomat Alcatarrovi.
P. Correger: p. nimis d. Ali Alhamel.
Monsain: d. çahat Algizar.
P. Perfectus: d. Açan Alaben.
Ar. de Lot: d. Mahomat Alhabez.
Juglar: d. Açan Alfarrar.
Berenger de Roldon: d. Mahomat Alfarrar.
Guillem de Samaluz: d. Mahomat Amaalig.
Alexandria: d. Ali Alhamemi.
Parellada: d. Ali Azahari.
Ferrer Matheo: omnem partitam que nominabatur Algalca ubi sunt domus ubi fundiculus verberabat.
Br. de Fales: d. çahat Aborrit.
Guillem de Agel: d. sat. b. de AmetAburrit.
Roxea de Caldas: d. Ali Adahen.
Pascasius Sancti Justi: d. Ali Acaher.
Br. Garau: d. Ali Alabar.
Pintiner juglar: d Mahomat Anprunna.
Sança: d. Amet Amanguor.
J. de Cannas: çahat Alhadet.
J. de Lemosin et Dolça: d. Mahomat Anagar.
(Lemosin: (lengua de) Limoges)
Parage: d. çahat Alachal.
Br. çelat: d. Mahomat Abiguci.
Ar. Anguiler: d. Mahomat Alhanuat.
Ar. de Mealla: d. Amet Alguasqui.
Matheo Punnera: d. Caçin Alhannat.
Br. Ner: d. Mahomat Alarifi.
Br. de Vic: d. Amet Alarifi.
P. Piscator: d. Mahomat Adaring.
Vacuas: d. p. Mahomat Amaalig.
P. Stradel: d. Amet Almaaden.
Remond de Semenat (Sentmenat
Sancto Minato - Menato): nimium b. d. Mahomat Alpetrayre.
P. Ferrer: d. Açaban Alazmar.
J. argenter: d. Mahomat Aramat.
Remon de Romera: d. Abinteturel b.
Egidius de Rada: d. b. Mahomat Aleridi et alias mediocres II.
S. de Sesse: d. op. Mahomat Almadranir alias II bo. III.
S. Sancius de Loriz: II.
Br. Ça Riera: d. Alhag Aibunoli. (Bunyol, Buñol)
Guirad frener: d. Mahomat Alquenerit.
P. de Planas: d. Ali Alharrat.
Guillem Spancer: d. Ali Açamel.
Berenger Correger: Hamet Alquermedi.
Remond Candeler: d. çahad Adebeg.
Ripol Dezprat: d. Mahomat Azageg.
Egidius Garcez: d. Abdalla Mutarif et Mahomat Adarrag et Ali Almoalig et çahad Alhamemi p. III.
P. Andreu: d. Mahomat Alquemet.
Vacuas: d. Mahomat Alhagel et alias tenet Berenger perpunter p. VI
Gasqueta: d. Amet Areaz.
Br. de Lacera: d. Mahomat Adaval.
Br. Marchet: d. Ali Acilveri.
Na Sartra: d. çahat Acapatayr.
Alegre capeller: d. Mahomat Alhagel.
J. de Rivosico: d. de Abenranbraz et tenet III sat b. III.
Bidal Burges: d. Ali Abinhalea.
Pi de Pugalt: d. Amet Almohahat.
Ferrer çaburega: d. sat. b. Ali Axevi *?.
Br. fuster: d. Galib Axuevi.
Ar. Baier: d. Ali Alcharaquivi. (
Alcaraquivir)
Vacuas ubi fuerat stabulum: B. de Castronovo. Mediocres.
Br. Sozina: d. Amet Algazel.
Feliu: d. Amet Amaageri.
Fer. Dezcanet: Mahomat Ampater.
J. de Ongria: d. b. Amet Alcutendi et p. II.
Ainar: d. op. Amet Acuztobeni.
P. Ferrer et D*: d. Mahomat A*çafi.
J. de Ongria: d. b. Ali Alquemet et alium p. Mahomat Arravahi II.
P. de Godor: d. Ali Azemel.
Berenger de Vic: d. Mahomat Alcafaz.
Milia: d. de Danza.
P. çalavert: d. Mahomat Abingebir.
Br. Tolosa: d. Amet Alhaurar.
P. Remond de çerbera: d. b. Mahomat Varat Farag.
Maçian: d. Abolgualit Alpaterno (
*? Alpaterna?)
Portales: d. Açen Alhagen et mezquita * stabulum.
J. Carrera: d. Hacem Albatarni.
Perellon quoquinarius: d. Açan Albatarni.
J. Marti: d. Mahomat Albatarni II p. d. Algalladi sat. b. III.
P. de Viacampo: d. de Mahomat Alçalat sat. b. et op. de Ambona III.
Guillem de Vic: Mahomat Abencabira sat. b. et Mahomat Alagenmediocres et Mahomat Hadebeg III.
Episcopo Barchinone: op. AliVaratganaut.
Mollet: d. Mahomat Alcaçar.
Pericon de Caldas: d. Ali Alhamiat. (
Alhamiat : aljamiado)
P. de Alferças: d. Ali Alhadet.
Br. pesador: d. Mahomat Abentallot. (
ventallot)
R. ama domine regine: d. b. Ali Abihariz.
R. de Mealla: d. Mahomat Amoageri.
Ar. forner: d. Mahomat Alcorcavi.
Remon de Lorcha: d. Açan Alhabez.
Br. Remer: d. Mahomat Adergan.
P. Gavarra: d. çahat Abenhariz.
Br. Ferrer: d. çahat Algizar.

Suma de concilio Barchinone CCCXIX domos.
Suma de Orellia V.
Suma de cartas et superfluas CLXXVIII.
Suma major de omnes domos in Barchinona DIII.

In partita Ferriz de Pitarc nominat Açugag Alchesti VIIII domos.

P. Martinz Dago: unas b. d. Alhesti *? II.
Hominum de Podio: I çucaca Matalli Uneyax. XX d. sunt ibi.
Ferriç de Pitarc: d. Lobreeccati *?. (
Llobregat)
Guillem Sancti Petri miles G. de Agilon: d. b. Abolgadir.
R. de Belloc P. de Maneribus: Jufar Albamen.
M. de Langa: II b.

Suma de Adaliles VIII.
Suma de Podio XX domos.
Suma de superfluas VI.
Suma major XXXV domos.

çuqac qui nominatur Alfoz omnem vicum: D. de çagarra Terren Sutori Bertran Daulas *? Br. Dez Pin Matheo cobertorer D. de Stada Br. de Almanera Guillem Dez Lor Remond Beg (Bog *?) D. Moragas Ponz de Comas Br. de Balager Bertran çabater Ar. Boga Remundus Tolosan Alexandre J. Claver P. de Tarrega P. Jacobi Br. de Menresa Ar. de Fenuler.
Suma hominum de Lerida XXIIII.

In partita hominum Tarrachone incipimus in mezquita de Rabat Anaxat *?

P. Conesa: d. Amet Amaedam.
Guillem Maçon: d. Amet Apeartal.
Bou de Na Coloma: d. Mahomat Apeartal.
Marti de Basa: d. Mahomat Amalçi.
B. Scudeller: d. Amet Abinfreyt.
J. Lobet: d. Mahomat Alibrayar.
G. de Torres: d. Ali Annahaz.
P. Ortolanus: d. Mahomat Anagar.
Br. de Tolosa: d. çahatAlhadet.
Bartolomeo Dezpont: Mahomat Arramat sat. b.
Berenger de Tolosa: II d. p. d. de Anaxar II.
Calamara: d. de ipso.
Ar. Moraton: d. de ipso.
Guillermona flecera: d. de ipso.
P. Ferri: d. de ipso.
Br. Dezprat: d. de ipso.
B. Arag: d. de ipso.
P. Fortun: d. de ipso.
Br. de Garin: d. de ipso.
P. de Lenas: d. de ipso.
Bernabe pintor: d. de ipso.
P. de Bernet: d. de ipso.
M. Pascual: d. de ipso.
Berenger Sodzina: d. de ipso.
P. filius Barçelon: de ipso.
Blasco: de ipso.
P. Mascarel: de ipso.
Berenger Talavera: de ipso.
Rufa: de ipso.
Guillem Sodzina: de ipso.
Marllana: d. de ipso rix ... cum G. Oder.
P. Moliner: d. de Annaxar.
Br. Rivi Olmorum: d. Annaxar.
Br. de Castellet: d. Anilmanezili.
S. Martinz de Oblitas: d. Mahomat Abdabeg unas op. et alias p. II.
P. Jorda de Alhambra (
Alfambra): Varat Gavarra et habet alias II d. in vico de Teruel II.
D. Na Suau de Guillem Calandera: d. Juçef Almançafi.
G. Seger de Rocafort: II b. d. Ali Adani Juçef Anfeteli II.
Michel Homodeus: d. Juçef Gober Abenfateri.
Roderic Castellan: d. Amet Almançafi.
Na Dorsal: d. Amet Abengalip.
Vitale Grimalt: d. Mahomat Cafehi.
Br. molindinarius: d. Ali Alcortavi.
P. de Celme et Guillem Tarrachone: II max. p.
Remondet de çelma (
Celma, Seuma): d. Mahomat Alatar.

Guillem Boagas: d. Mahomat Adeni argentarius.
M. Borrilla: d. Mahomat Alponti.
Mezquita: Mahomat Alquirraquivi.
Vacuas de furno: d. Abracholos.

Suma hominum de Tarrachona LXXXXI domos.
Suma de cartis et superfluis XXXIIII.
Suma de Ecclesia II.
Suma de concilio Tarrachone et de omnibus aliis CXXVII.
Suma judeorum LXXXXV.

In vico de Chepolella.
Romanet B. de Anglarola et Michel Perez de Exea: I d. in mezquita.
Br. de Grau: d. Juçef Xamaria.
P. de Servolas d. Juçef Amayz.
Guillem Bochart: d. Juçef Alcoherr (*? Alcoberr, Alcober - Alcover).

In vico hominum de *? Rapida.

Feriol de Pinna freyta: d. Mahomat Abindaiçan.
Berengeron de Solario: de çaat Abidayçan.
Duran Peret Ferrer de Soler: d. Ali Adehe et alias p. Ali Alharaz II.
Mercader: Mahomat Albadave.
Duran Petri Guirad Sancti Genesi: d. Ali Adehen.
Vacuas F.: Ali Anagari. Berengarius de çalona.
Br. Sancti Genesi: vacuas d. Mahomat Varat Macayer.
Ubi stat sarracenum Mahomat Anagar.
Vacuas ubi stat M. ça Pugada: P. Ali Alhadet et retinet alia casalia.
Vacuas ubi stat P. de Vic: per Bonaventura.
Bonaventura Bocet: d. b. et op. de Mahomat Alhafar III.
Remundus de Mirambel: d. Amet Abentimini et aliam p. II.
Ali Almoalig: d. Ali Almoalig.
Vacuas ubi stat d. Gaçol p.
Magister Ponçius: d. b. Mahomat Açequi.
R. de Soler: d. çahat Almancuz d. op. et remanet ibi domus judeorum.
R. de Calvera: p. d. Muça Alganan.
Guillem Eximen de Orrea genero Monçanis: d. Muça Algannen.
Berenger Revel: d. Muça Abenagara.
P. Curtelle: d. de ipso.
Berenger Coc: d. Ali Alazrao.
Suma de B. de Gan usque ad Villafranca XXVII.

In carraria de Villafranca.

Ferber Tos: d. Amet Azemel.
Ar. Ferrer de Mora: d. Mahomat Adehec.
A. Ferrer: d. Juçef Alhadet.
P. Oller: d. Ali Açequin.
Guillem ça Val: d. Mahomat Alchesti.
Berenger de Melion: d. Mahomat Alcofen.
Remond Provença: d. Mahomat Amaageri.
Tensin: duas b. d. Mahomat Alcarci Mahomat Abenamar II.
Guillem Bal Mol Jordan Borredan sartre: d. Mahomat *? Adehare.
Bergedan: d. Mahomat Amaageri.
Bona et Vas: d. Mahomat Azamoli.
Berenger ça Muga: duas p. çahat Alhafiz Cahat Alafiz II.
Aparicio de Boysan: d. b. de Ebray Aricli.
B. Gil: d. sat. b. de Amet Alborgi.
Guillemon de Deo: d. Mahomat Alcavaz.
P. de Deo: d. Mahomat Alborgi et contendit cum Villafranca.
R. Dez Col: d. Ali Alborgi.
P. de Val Mol d. Petri: d. Eyça Alazcon et stabulum.
Hominum de Lerida III P. Sançius d. Caldas Michel: III d. b. de Mahomat Açafehi Ali Almaalig Ahoin (o Aboin).
Suma in toto vico de Villafranca XXXIII.
In vico Montispesulani. In vico Rahabat Alcadi.

Remanent domos J. de Fraga.
J. de Figuer: ante balneum de Ubecaar Alguasqui Abenires.
Petruxa miles Caroçis: d. op. de Aniza Abinali.
Vacuas que tenet P. de Averon ante furnum: d. b. Ali Açarag.
Lupus Exaberre: d. op. Mahomat Abenayar.
d. Aquilonis: alias par. Amet Carpegi II.
P. de Osca: d. op. Amoherez.
R. Corella: d. op. Hamet Abinabaçeyla.
Remond de Bordas habebat cartam et nuno tenent homines Montispesulani de tenet illas Stephanus de Zilla d. op. Mahomat Varad Dider.
R. Corella: d. med. Ebrayç Albalençi. (Albalençi : Balençiya, Balensiya, Valencia)
Armengou de Balneis Barchinone: d. Mahomat Alaubili op.
P. Martini: d. çahat Aldabon.
Guillem de Gabran: d. Mahomat *? Adehen.
P. Roca: d. Juçef Axequet.
Lupus Exaberre: d. p. Mahomat Anagar.
P. de Spigol: d. Amet Almancoz.
Guillem de Alcala: d. II d. max. * Alorabe Abincelin. Dicebat habere cartam. Et alias * b. II et stabulum et alia operatoria VI.
Pelegri de Atrossillo: d. op. II Amet Alchesti.

In vico Avingahuf.

P. Raba çaguas: d. de ipso.
Br. Rocauta:: d. de ipso.
Provençal: d. de ipso.
P. de Porta: de ipso.
P. de Lantre: de ipso.
Guillem Luçian: de ipso.
Guillem Duran: de ipso.
Magister Michael: de ipso.
Br. de Cornellan (Cornellà): de ipso.
Bartolomeo de Peyrolas: de ipso.
Guillem de Bagor: de ipso.
P. de Tripol: de ipso.
Riaula: de ipso.
Uc de Fedas: de ipso.
G. saguaire: de ipso.
Bertran Vidal : de ipso.
Bertran Gasq: Maafac Annaralla.
G. Soven: Ar. Moliner.
Remond Mayner: de ipso.
Br. Rius: de ipso.
J. de Ballaran: de ipso.
Mezquita III p. d. III.
Jacobus Aymerich: d. Algorf Amet Amorbetari.
Bonaventura Gili.
P. Gazez: d. p. Mahomat Alhagen.
Peregri de Egidius de Atrossillo: I d. et stabulum et III cameras.
Br. de Castro novo (Castelnou, castell nou, castillo nuevo, etc): d. b. et op. Mahomat Alhesti et IIII cameras.
https://es.wikipedia.org/wiki/Castelnou_(Pirineos_Orientales) y Castelnou (Teruel)
P. de Atrossillo: d. b. Hizballa.
Berenger Gand: d. Varatferiz.
P. dez Puch: I d. b. Mahomat Açaprecayr et Mutalas II.
Br. Guillem: d. Ali Alatar.
Tomas Dena Deu: d. Almançafi.
Guillem Sec et P. de Nefezan: d. Alga Arahat.
Guillem Arnat: d. Ubecar Alhaboz.
Remond taberner: d. Mahomat almohabar.
Brez Sancti Guillelmi: d. Mahomat Arrich.
R. Perayre: d. çahat Alhamel.
Elfa: d. Mahomat Alcoraxi.
Brez Sancti Guillelmi: d. Ebray Almertiri.
Guillem Marell: d. Ali Alquemet.
Br. Loayre et B. Mego: d. Ali Adaroqui.
Bartolomeo *? Dezlec (Dezloc) R. de Villar: d. Ali Alhanat.
Marti Royz: d. Mahomat Alguasqui.
Sançius coquinarius: d. Mahomat Algallaquil d. b.
P. Jordan de Pola: d. op. *? Vahab Allaben.
S. de Val minoris: d. op. Varadaxar.
Stevan del Salin: d. Amet Alchesti.
Ferrer carnicer: d. Ali Varat Genut.
Jacme Gil de Lerida: d. Ali Genaut d. med.
P. Martin corrigiarius: d. Mahomat Algarayabi d.
R. Forbeyte et Bertran *? Gaso: d. Mahomat *? Annageri.
J. Pellicer: d. Juçef Albarrat (Alharrat).
P. Beterri: d. Ali Alharravi.
P. Romeo: d. Mahomat Açan Alharrut.
Br. Febre (*? Fabre): d. Mahomat Azainein.
Bartolomeo de Jacca ubi stat Marti Calaluna: d. p. Mahomat Açanat.

Suma Montispesulani LXXV.

In toto vico sunt CXLVI.

In partita Cesarauguste.

Incipimus in Rahabatatox.
Bertran de Balager: Abdalla Alcari.
Simon Balico: d. Mahomat Abençabe.
Ibidem juxta II d. b. fratrum minorum II.
Renaldus Camera: d. Abdalla Alcari.
Diaz: d. Mahomat Almaageri.
Christophoro: d. Abdalla Alharraz d. b. et alias uxoris Almançafi II.
Br. Guillem de Monçon: d. Alomelliz Alcaraquibir.
Stephano de Mollac: d. Mahomat Amorbeteri.
J. Valer: d. filius Hadida.
Forz de Burriana: d. Amet Almaurelli.
Capellanus domine regine: d. de Mahomat Alcutendi.
Raol capellanus domine regine: d. b. et op. Hizballa.
d. Boquinnenio (Boquiñeni ?): d. Mahomat Alatar.
J. de Tolosa: Ali Algazol.
Berenger del Gurp (Gurb): d. çahat Açanna.
P. Arader de La Roca: II sat b. çahat Almerini II.
Bernabe: d. Mahomat Alhaboz. https://es.wikipedia.org/wiki/Bernab%C3%A9_ap%C3%B3stol
** : d. de Almaurelli.
P. de Foçes: d. Amet Araçafi.
Martina de Avila: d. Mahomat Adarrag.
Br. Gascon: d. Abdalla Abenaical et Amet Canarella sat. b. II.
P. Palençia: d. Juçef Abenamar.
G. Sanz: d. Ali Abenamar.
M. Serrano: d. Ali Abenaçar.
d. Lopez: d. Amet Amizleati.
Bertran de la Gata: d. çahat Ansaalig.
Br. de Fraga: d. Amizleati.
P. Johannis castellano: d. Ali Almançafi.
d. Tondo: d. Mahomat Alchezez.
Guillem de Bielssa: d. Mahomat Varatondon Aaquim Adellel sat. b. II.
Egidius de Moriella: d. Hame *? Almarani.
Br. perpunter: d. Hamet Abaanez.
P. Biel: d. Hamet Alguasqui d. b. et II p. Mahomat Abenamer Mahomat Alcallayre III.
R. *? Figuernella: d. Mahomat Alcavez filius Garada.
Matheo de Alqueçar (Alquézar): d. Amet Alcallayre.
Marta uxor Benedicti: d. Margen Alhaçar.
Mezquita: d. Hamet Almaadren.
Domenga de Exea: d. Juçef Amorbetari.
Marti de Aragon: d. Mahomat Alchesti.
Egidius de Saragnena et P. de Mo*: d. b. Açafeg et Maymon II.
P. Aznarz de Casleda: d. b. Mahomat ** et aliam p. II.
Marti Seçilie: d. op de Mahomat Anberiz et Mahomat Allabon Alfarras Mahomat Abenaycal d. op. III.
Aprilis de Fraga: Juçef Abehaldon.
P. Sancho: d. Mahomat Ançafeh.
R. Barba: d. p. Mahomat Almaçeri et Ali Alhayar II.
P. de Conqua: d. Ali Algarbal.
Guzbert de Peraria: III Axuberti çuleyman Alcarrac Mahomat Alhayat II.
P. de Osca: stabulum.
Guillem de Berola (Veruela ?): d. Ali Abexalbon Açaben.
Maria de Exea Dominicus suus vir: d. Mahomat Adohen.
Bartolomeo de Pina: d. Ali Alhanat.
G. Petri: d. Ali Almaageri.
Marti de Toledo: d. Ali Abenaxan.
Guillem de *? Bearn: d. Mahomat *? Alharraz.
Ar. de Vianes: d. Mahomat Varatmaçot.
Bartolomeo de Boysen: d. Mahomat Abinhalena.
Fer. de Torget: d. Mahomat *? Albaraquin.
Godinus: d. *? Almaturi.
Guillem del Mas: d. Mahomat Açanedi.
P. de Orts: d. Ana* et Mahomat Abenaaxen sat. b. II.
Br. Catalan: d. Abinxalbatan.
Marti Gil justitia Aragonis: d. Mahomat Varatnaçar.
Ibidem: alfondecs et domos archiepiscopi.
Ar. Jordan: çoayp cognato del Mantel.
Guillem Boy: d. Ali *? Varadatet.
Marti Petri Johannis: d. b. Abdalla Axegorbi et Juçef Almançafi II.
Guillem de Alfocea: d. Mahomat Abengali.
Alfos de Maçia: d. Mahomat Canalex.
d. Sepulero: d. Mahomat Abingehit.
d. Sançii coquer R. Capella: d. Mahomat Ambaqui Annagar.
J. Dominici: d. Abencosta II.
d. Gualit: d. Mahomat Adehen.
S. de Luna: d. b. Mahomat Alhannac et aliam p. Mahomat Abinçalema II.
R. Sancte + (cruz): Mahomat Anberiç.
P. de Carcassona: d. b. Mahomat Albadano Alhannac.
J. de Bario novo et M. de Barrio novo: d. Yalria Anberiz... et Mahomat Anberiz II.
Uget: d. Amet Amoalig.
Bertran de Ballazque: Ebray Almaarelli II et stabulum III.
P. Moriello: d. Mahomat Alhadrat.
Laçaro: d. Mahomat Anfetech.
d. Dezmon: d. Mahomat Abennair.
P. Maça P. Vigoros: d. Ali Varat Motrira.
d. Felip: Mahomat Amoalig.
Bartolomeo de Arager: d. Amet Varatnayt.
P. Catalan: d. Ali Calharaç.
R. Bernart genere Marie de Mont Altet: d. Amet Aljorihi.
Do. Jacces: d. Mahomat Almoaden.
… Johannis de Trabuquet d. max. b. Amet Alcolli et stabulum.
Jacces: d. Mahomat Amaurelli ubi sunt mezquita et alfondecs et aliam d. b. et stabulum IIII.
G. Franer: d. b. Mahomat Axegorbi.
M. de Peso d. Boleya: d. Ali Alhaçar.
J. Lupi Beati Bartolomei: d. Ali Alaçel.
G. Penaflor: d. Açan Alfarra.
Maria Cara: d. Mahomat Alcalaporni.
Dolça: d. Ali Axaar.
J. Martin: d. Ali Adohe.
Maria Serrana: d. Mahomat Alcazez.
Andreu: III cameras.
Magister Guillem: d. Aboamer Amogrez et stabulum b. de Cahat Annaher ubi sunt algazez.
Guillem Deusa: çahat Alhadet.
Guillem de Monliscart: d. Mahomat Alarifi et p. Mahomat Amneledi II.
d. Sancii portario: d. Abdella Azebiri.
J. de Viana: d. Mahomat Alfatar.
Ar. de Moncada: d. Mahomat Aroçafi.
Rodericus: d. Mahomat Alixibili.
Dominga panicera: d. Ali Alhamemi.
P. Sarrano: d. b. Ali Alhadet et de Ali Alixibili II.
d. Camponal: d. Ali Alhaçal.
Guillem Bau: d. Ali Alatar.
Solsonneta: d. Mahomat Abnarraaz.
Manjo: d. Varadallaon Alhayat.
P. Benasc: d. Amet Varat Naçar.
Br. de Lorda: d. Ali Amnarraaz.
Adon Marches: d. Mahomat Varat Jaceta.
J. Remundi: d. Varatnaçar.
Pascasius de Galur: d. Amet *? Abenihamiz juxta Alfondec.
Bartholomeo de Bario novo: d. Mahomat Abegoçan.
Matheo (pone Motheo) Tomas: d. Mahomat Abençoda et çabanel.
Lupus de Belchit: d. Amet Amateca.
Lupus: d. Ali Amorbeteri.
Bartholomeo ballester: d. Amet Amorbetari.
Andreu Falconer: d. Mahomat Abehanut et Ali Mahomat Alfonti sat. b. II.
Ar. Ager: d. b. et op. de Mahomat Ibenhalela et alia superflua b. II.
Maymon carnifici: Mahomat Alfanequi.
Marti Navarra: d. Amet Alfaçal.
P. Bastart: d. b. Amet Amorbetari II.
Dominga Delgada: d. de ipso Morbeteri (Muroveteri: Murviedro, Amorbeteri).
P. de Monpaon: d. Mahomat Açafar d. b. et op. Et alias op. Ali Allabez.
Maria Casedera: d. Mahomat Almangeri.
Deodato: d. Mahomat *? Abiçael Alquiceni.
d. Petri et Marie Martin: d. Amet Abenbibax.
Tomas pellitarius: d. A* Açafar.
d. barutador: d. Ali Adaroqui.
M. Gocalbz: d. Lupus Asenedi.
Guillem … Ebray Alifraquim II.
P. Andree: d. Abdalla Annagar.
P. Johannis: d. Amet *? Anbariacan.
Sancta Maria Magdalena: d. Mahomat Alhallaz.
J. de Tolosa: Ali Acilevi.
Stephano Miro: d. Mahomat Açafar.
Eximen de Foçes: III d. b. et op. Mahomat Abenaxcara et p. de Mahomat Alquinet et çahat Alhadi IIII.
Guillem Gauçarandi: Abisalamo.
Lupus de Sparça: d. que fuerunt Sancie Petri d. op. Juçef Alhaca et alias II p. de Mahomat Adehen et Ali Almaageri III.
R. de Bergantera (Vergantera también sale, verga entera): d. Juçef Açafar.
Vacuas: de çahad *? Arrinead.
Artal de Foçes: d. II b. Abeleyon II.
P. B. Diaz: d.: Mahomat Varadatec Abara Ali Urdano II.
R. Diaz: d. Ali Anbalagay et aliam p. ad opus stabuli II.

Suma omnium de çaragoça LXXXXVIIII
Suma in toto vico CXC.

In partita Dertuse.

Benedictus Oller: d.: Ebray Alcheyel et Mahomat Azemel II.
Bartholomeo Montaner: de Mahomat Alcarac. (Alcaraz)
Bosch: d. Ali Adehen.
Br. de Norella: d. Hama.
J. Magister: d. Mahomat Amoalig.
Robaut: d. Amet Alezbel.
Br. Reg.: d. Mahomat Alcharaquivi.
P. de Alfara: d. Mahomat Almageri.
Scutiferum P. Ruiz: d. b. Amet Amigneçi I. (Escudero)
J. de Savart: d. Hamet Amoalig.
R. Dezpisen: d. b. et mezquita Amet Abinabaçeyla II.
Remondus Sarrador: d. Amet Abinaboçeyla.
Maçian: d. Ali Alhadet.
P. Larbasa: d. çahat Anravahi.
Br. Morro: d. Juçef Abenhomez.
P. Seneraz: d. Mahomat Amignezi.
P. Sartre: d. Ali Alquenet.
Berenguer Barquer: d. Mahomat Azemel.
Guillemon Andree: d. Cahat Alharrar.
Valentinus: d. Mahomat Abenunna.
P. Starella: d. Ali Alhalle.
P. Feliu: d. Mahomat Aljaziri.
Andreu Calderer: d. Aljaziri Ahanat.
Br. de Na Bax: d. Açan Alhamrat.
Fr. Calderer: II d. Abenzabarra çahat et Amet Almoaden II.
Feriza: d. Mahomat Açapatayr (çapata, zapata, çabata, Zapater, Zapatero, etc).
Revel Br.: d. Ali Abençabar.
P. de Ospitalio: d. Ebray Alcahen.
Br. Olavart: d. Abenzabarro.
Guillem Franc: d. Abubsalem.
R. de Claret: d. Hamet Varaxebli Mahomat Azemel II.
Br. Oller: Axaprati ebreus.
J. de Aymar: d. Mahomat Adegeg.
Br. Pepa: d. Amum.
d. Compan: d. çahad Alhayat.
d. de Inganas: d. Amet Açafeg.
Guillem de Calazeyt: d. Juçef Alhafiz. (Del mateix poble que l´atontat de Carlos Rallo Badet)
Br. Biosca: d. Ezao Alhauni ebreus.
Arnaldeta: d. Abdalla Alfaham.
Pascasius Loriga: d. Mahomat Alhomoçi.
Remundus de Pradas: d. Mahomat Alhamel.
Joanet Rosinnol (de aquí viene Rossinyol): d. Ebray Algarbal.
J. Guitart: d. çahat Alquenot.
Br. Guitart: d. Ibenaval.
Berenger de Narossa: d. Ali Alharra çat Abentaric II. (Abentaric, ben taric o Tarik).
Br. Gomiz: d. Mahomat Abentaric.
Berengeron: d. Acam Axaquez.
Guillem Sancti Petri: d. Mahomat Alhalonz.
Pascualet Canicero: d. Alhag Açaba.
P. Enegez miles P. Ferrandiz: d. Amet Abensalamo.
Joanet de Barbastro domini regis: d. Culeyman Axorti.
Falcus: d. Mahomat Abenxoaip.
J. de d. Mendo: d.: Abdalla Alpetrayre.
Marti Dalgas domini regis: d. Mahomat Amaageri.
Eximen: d. Abdalla Adarvi.
Guradus de Terona: d. Abdalla Xenpeteri.
Michael Petri Calbo: d. Abdalla Natar.
Romeo et Eximino: d. çuleyman Açafarani. (Azafrán del Jiloca)
J. de Moya: d. Juçef Axaraivi.
Marti Cortes: d. Abdalla Axariqui.
Bertran carnifex: d. Fat Alhannat.
d. Caldero: d. Axipençi.
Ali Albullududi: d. de idipso.
d. Tudela: d. Ali Annagar et P. Chico.
d. Martin: d. Mahomat Alharrar.
Guillem Romeo: d. Ebraym Alauxir.
Sancius P. Torres: d. Ebrahim Alaamel.
Bartholomeo trotero (trotarius): d. Lup Axunel.
Romeo: Ebrahim Alauxi.
Andres de Adanta: d. Ebraym Azamel.
Asalt joglar: d. Cahat Abençadamon.
S. Lopiz de Peraselz: d. max. b. et stabulum Ebraym Abocerçel.
Andres de Adanta J. de la Tore: II. p. d. Amet Aleaçar II.
Sancius Rufus: d. Juçef Abincorçea et stabulum et alia domus II.
Gregorius: d. Mahomat Alhanat.
Ar. Catalan: d. Ali Albatarni.
J. Daner: d. Cahat Açarrab et alias II.
Florent: d. Amet Albatarni.
D. de Cabere: d. Ali Arravahi.
Marti de Mascaron: d. çahat Anamat.
Bartholomeo P. de Orenga: d. Mahomat Alatar.
P. balester: d. Mahomat Alfagel.
Bendicta: d. Cahad Axahar.
P. Nadalia: d. Mahomat Alquezez et II cameras b.
Granada: d. Ali Algarayahi.
R. Sanjez: d. Mahomat Abenxalbo et Ali Açenerevi et alia Abin Salbon et camera b. III.
Gil de Luna: d. Mahomat Alcoregi et stabulum.
D. Sancti Johannis: d. Ali Abecarhan.
D. Melendo: d. Mahomat Abenhariz.
Duas cameras b. Mahomat Alfaval.
Alias III ibi juxta.
P. Lupi de Pomar: IIII d. Anbecar Allaben Ali Alhacar Abdalla Lugubi et alium stabulum IIII.
Valero: d. Ali Alaben.
Marcho: d. Mahomat Alquiceni.
R. Ortiz: d. max. b. Juçef Açaque.
Guillem Assallit: d. op. II Abichurel et stabulum Alim Haque II.
Tota (Toda) Garez: d. op. d. II Ali Açeque II.
çicilia: d. b. max. Açan Açeque.  

çicilia: D. b. max. Açan Açeque.
Sire G.: D. Mahomat Sancte Marini Ali Alhaleçi Abengazlo Matalarani (Matarraña ?) VIII et Mahomat Adaroqui II.
J. Mayoral: D. Mahomat Aretelli.
Quidam scutiferum Xire Gar.: D. p. Matalarani.
Scutiferum F. Petri de Pina: D. op. Cahat Açanna.
D. Pedrolo dertusensis: Mahomat Alcaçal.
Berenger de Teran: D. Ali Almoageri.
Ar. Tarrachone: D. Alcamah.
Guillem Tarrachone: D. p. Ali Alcaraquevi Amet Algaden II.
Guillem de Monson (Monzón, Monçon, etc): D. Mahomat Granel.
Maria Perez mater Gregorius: Hamet Godani Adazurt.
Guillem Provençal: D. Ali Almaageri.
Br. Tolsan: D. Mahomat Adoben (Adohen).
Halmaçeri: D. op. et alias p. Mahomad Mayour çahat Amageri II.
Garaud: D. Amet Abenhager II.
P. Ospitaler: D. çahat Açanna.
P. nutrix Jacometa: D. çuleman Anracheni.
Rovenot: D. Almagraz.
R. Gomz de Sesse: D. II max. b. Mahomat Abinhalel Alquiteni.
Dolça uxor P. de Borja: Almaurelli et alias III Abingeme p. III.
Terion domine regine: D. Mahomat Axagorbi.
Scutiferos F. Petri de Pina: D. b. Mahomat Anfufal D. b. et alias b. Mahomat Abincalapac II.
Ramonet adobador: Mahomat Alhayat Almoaden.
Marchi Dezpuch: D. Amet Anbivas.
Simon: D. Ali Alhacar.
Narboz: D. Juçef Alhacar.
Clencha: D. Ali Algarbal juxta mezquitam.
Gellamin scriptor domine regine: max. b. II mulier Jafar Açaquin Eyea (Eyça, Eyca) Abenxaca II.
Simolin *? Destragon: D. b. II Mahomat Alcari et Ali Azemel II.
Jufre Gellamin: D. p. Abenhamet.
Juxta furnum vacuas: Mahomat Alfornet.
P. Morgello: D. Ebray Ebinhalesa Alquiteni.
R. de Falçes: III * b. *

Suma de omnibus dertusensibus CXXXXII D.
Suma in tota partita CCXLVII.

In vico Rahabatalcadi qui vadit de Figuera usque in vicum Macelli.

Guzberd perario: Mahomat Alcorexi.
Fr. magister Martini: D. çuleyman Anbaqui Mahomat Alcarçi II.
Bertran Jordan: D. Ali Açerrag.

In vico de Carnificibus.

R. Aspluga: D. Mahomat Alfavel.
P. Tena: D. b. Ali Azazet.
Valero de Moriello: D. Mahomat Azafet.
Remonz: ibi unam ad hopus furni Aybedalla.
Guillem Cadena: D. Açot Algizar II.
Guillem Costanti: D. Mahomat *? Azendei.
Br. çespluga: D. Mahomat Ibenabaydalla.
Guillem Meyz: D. Hayrona.
Br. Facaut: D. Ali Azaheri.
J. de Collan: D. Mahomat Azaheli (Azabeli).
J. *? Bif: Ali Alhauli.
Vacua çahat Alhaneri.
Guillem çalarn: D. b. et op. Allabar.
Berenger Johannis: D. Mahomat Alcalaporni.
J. de Asin: D. Mahomat çatruneri.
Br. Dezpin: D. Mahomat Abenouzmen.
Barcellon: Mahomat Alondi.
Gonçalbo Lopz de *? Gerget: D. max. b.
J. de Casp: D. Açan Axequi.
P. de Caorz: D. Azan Alagen.
P. mayordomus: D. Acabaça.
Johan Montispesulani: D. Mahomat Adaroqui.
Ferrer Dezpont: D. Mahomat Alquimet.
Guillem de Cardona: D. Mahomat Amnalaz.
Remond de Cardona: D. Mahomat Adehen.
Br. de Namiracla: D. Mahomat Almaageri.
Ubi stat quedam mulier paupera Remon* p. Ali Alixibilli.
Na Pugbert: D. Ali Almalah.
P. Guillermi: D. Ali Almaageri.
J. Martina: D. Muça Alburgi.
Guillem Derena: D. çahat Alhamemi juxta balneum.
Berenger Volsan: D. Mahomat Almalah.
Jordanet: D. Mahomat Adehen.
Bonifaçi scriptor: D. Haynona.
Ali que tenet ipsum: D. p. Mahomat Alcatarevi.
Ar. de Figuerola: D. Axurieni.
D. de Benasa: D. Mahomat Aboberi.
Remond Portajoya: D. Axurrioni et quoddam casal.
Gonçalbo de Vera: Mahomat Alhamel et Mahomat Varat Farag Mahomat Amizleati Ali Aravahi IIII. J. Bioleta (Violeta también sale): D. Cavaça.
Prima domine regine: D. Mahomat Axerici et stabulum et D. Mahomat Atuteli p. II.
J. de Baron D. Monferriz: çapataxer.
J. de Palafre: D. Hamet Alpetrayre Almorbetari.
M. Petri scriba: D. Ali Alatar.
J. de Calent: D. Mahomat Axogorbi.
Maria filia Axogorbi: I camera.
P. Pugal: D. Mahomat Axogorbi.
Br. de Oliola: de ipso sarraçeno.
Guillem de Ivorra: de ipso.
Ferrer de Caorz: de ipso.
Guillem de Vic: de ipso.
Salvator: de ipso.
Salvatoret: de ipso.
Came*: de ipso.
Ferrer Robert: D. de Ali Alharraz II.
Br. Mercer: D. Mahomat Albaytar ubi almodi.
Nunno de Spania: D. Juçef Açaruf.
Bartolomeo piscator: D. Mahomat Amnaven.
Suma de carnificibus XXVIII.

In partita Tirasone incipimus in *git Aferayn.

Remundus de Sparegera (Esparraguera): D. op. Ali Axarri*
Br. Gilbert: D. op. Ebray Abinçalema II.
D. Lopez nepos D. provençal: D. Mahomat Alcortovi.
J. Goçalez de Eredia (Heredia): D. max. b. de Amet Albardayt Mahomat Açanna.
Laurencius: D. Açan Almaradi.
Bartholomeo Baldresero: D. Ali Alhamat.
Remond de Fores: D. op. Ebrahi Albixquerti.
G. Fuorz: D. Hag Albunali.
J. Tos: D. op. Ali Abiçaveba.
Benedictus: D. Mahomat Albunoli.
Scutifer Ex. de Lusia: D. Ali Alirleni.
D. Petri tendero: Ali Alhayat.
Eximen de Luesia: D. Lup Alfillayre.
P. marido de Na Guillamona de Fortun: d. Amet Almoedi ubi mezquita.
Marcho: D. Ubecar Adarrag.
Marti Petri de Mues: D. Mahomat Alhamel.
P. Duran: D. Mahomat Alquemet.
Egidius Ferdinandi: D. Amnalmarabut.
D. Moriello: D. Mahomat Alquiteni.
D. Petri filius Martinei: D. Mahomat Açanna.
P. Sançius çerbera: II Mahomat Alqueraquevi Juçef Alfaçal II.
Remond Sancti Remundi: D. b. çahat Açanna et aliam p. Açan Almarudi.
Christophora: D. Abinxalbon Açabah.
Eximen de Salinas: D. b. et op. Abdalla Alfançal.
Polo: D. Razin Alaveri juxta Alhabz et furnum.
J. Tapiador: D. Abenomar.
*? Stephania: D. de ipso.
D. Petri: de ipso.
D. corrigiario: de ipso,
J. çeila: de ipso.
J. portero: de ipso.
Filipus portarius: II d. max. b. Mahomat Açabah Mahomat Anfornaxera II et operatorium cum stabulo.
P. Remirez: D. b: Mahomat Abinçalema.
P. Johannis: D. b. et op. Ebrahim Abenhilel.
P. Lerida: D. Abolayun.
Fer. Lupi de Sadava: D. max. b.
Gasia Aruderi: D. Alazin Açabah.
Martin de Oblitas miles: Mahomat çeheli et Açeti Albardayr III.
P. Sancii de Ablitas (Oblitas): D. max. b. de Haçen Açeeli et alias II p. Mahomat Alpetrayre II.
Tinturer regine: D. Mahomat Açafar ubi Afodec.
J. den Lorent: D. Albilohioz.
Ar. de Lobera: D. Ali Alixibili.
J. de Monblanc: D. Mahomat Abenhamiz.
P. Lorenz: D. Juçef Algazel.
P. de Bort: D. Mahomat Alhadet.
R. Compan: D. Amet Anbequi.
P. Mascaros: D. Mahomat Adehen.
Br. Oller: D. Mahomat Abiçabir.
P. Carbon: D. Mahomat Alharrat.
Gil: d. Caçin Alfarra.
Renaldus: D. Juçef Abenzunona.
Bertran: D. Ali Alquemet.
J. de Garchia: D. Mahomat Ambaracan.
Gil de çerbera: D. Edoiz.
Br. Aymeric: D. Amet Adehen.
Br. Calça: D. Abdalla Abenaycal.
Br. Calça: IIII algorfas Mahomat Alharrovi.
P. de Connaminas: d. op. Mahomat Abendayça.
Br. de Oldesa: d. Mahomat Abenarah.
Br. Marçagay: D. Hamet Aburrit.
P. dertusensis: D. Ali Almalag.
Ar. de Oldesa: Mahomat Alcaxuli.
Guillem Petri de Castro: d. Ali Alcaxuli.
P. Evelle: D. Ali Almageri.
Guillem de Bentallos: d. Ali Acanna.
D. Mahomat Amaaden juxta mezquita Ebray Ambadello et Mahomat Alocazar Alcayt Abenahuayt et alia Abenahuayt Ali Alhan... D. Mahomat Alcauet Mahomat Aldeli Mahomat Adaroqui Mahomat Alcalayri Hamet Adezquer Hamet Açanna Ali Azaneti Hamet Abigellela Mahomat Amaageri et habet I max. b. III et alias omnes b. XVI.
Sexena (Monasterio de Sixena, Sijena): D. Mahomat Adehen Ali Almaageri II.
Michael de Savinan: II d. b. Ali Açaragoçi Mahomat Alfaher II.
A. de Gidala: Rayz Abeobdolle D. Mahomat Algarbal II.
S. de Fuga: D. b, Açan Alburiali et quoddam casale et alia III.
J. de Gerget: D. Abdalla Algorbeni.
J. Gil sarracenus: sua medipsa.
Guillem de Moragal: algorfas.
Br. de Juneda: D. Mahomat Ibenzirbal.
Berart: D. Mahomat Adarrag.
R. de Na Luqua: D. Mahomat Açanna.
Ar de Reus: D. Amet Alguasqui.
Br. Carbonel: D. Mahomat Abentauro max. b.
P. de Senuga: D. Amet Amagçeri.
Remundus perpunter: d. Amet Almaahat et quoddam casale de Mahomat Amageri II.
Br. adobador: D. çahat Algazez.
M. de Pamplona: D. Mahomat Alhadet.
Remundus zapater: D. Amet Alhillo et Ali Adarag II.
Benet de Monçon: D. Mahomat Allaravi.
Pascasius de Castellot: D. Amet Ampollit.
Janeti: D. Ali Alaçel.
Bivas dertusensis: d. Mahomat Algizar Mahomat Alcaraquevi p. II.
Bou: D. çahat Alhaçol.
Polliçen: D. Ali Algamet.
Gualterone nutriçe (nodriza?): Mahomat Aben Marcuço II.
G. Riba: D. Mahomat Açenedi.

In vico Rayz Abeçolta.

Br. Jornet: D. de ipso.
Johan: de ipso.
Guillem de Corbon: de ipso.
Ar. Mulet: de ipso p. II.
Guillem Martin: de ipso.
Remundus forner: de ipso.
P. de Angebina: de ipso et stabulum.
D. Febrer: de ipso p. II.
Br. Balager: de ipso.
Albert: de ipso.
Laurencius: D. Açan Adarrag.
P. de Godayl: D. Mahomat Albillolçi.
P. ça Costa: D. Rayz Abolbadre op.
Remundus de Soler: D. Rayz Abeçeltan.
Bartholomeo F. Diez: D. Mahomat Aljeziri.  E. Mason clavigero F. Diez: D. Ahayan.
F. Diaz: max. b. Mahomat Abinzirval.
Bosch: sat b. Mahomat Abincalapao.
E. Sanchez de Calatajub: d. op. Mahomat Açapatair.
Auget max. b. Hayon filius Abeçoltan II max. b. et Juçefi Alhamar III
F. Diaz nepos eius: D. op. Mahomat Aljauzi et alia sat b. Mahomat Acalna.
P. Rascora: d. Mahomat Almçari.
Br. de Gandesa: d. Abdalla Raraz.
Michael de Na Leu: d. Abdalla Alcanroc.
J. Lopz: D. Ali Amnarrami.
J. Aragones: d. Mahomat Adavol et p. Mahomat Alquimet II.
Capellanus: Mahomat Alcosez d. sat b.
Bartholomea Sanros: Mahomat *? Almignenic d. b.
J. dertusensis: d. Mahomat Anagar.
Miçana: D. Cahat Adub.
P. de çigar: Hamet Alcohay.
P. Uget de Bergua: d. Mahomat Abdalla Abinaycal.
D. de Aynssa (Ainsa): d. Mahomat Açayar.
Roger ortolanus: D. Juçef Albaitar.
Algorfa ante furnum: D. Aboçeyt Albanne.
Guillem çapater: Abdalla Alborayagi.
Guillem Julian dertusensis: d. Mahomat Albadet.
J. Martin: d. Mahomat Azemel.
Br. Comas: d. Mahomat Alhamenii.
Br. de Molins: d. Vanzar.
Guirald çapater: d. Ali Alcaçar.
Br. Martin dertusensis: Mahomat Alhadet.
Ubi mezquita parva Ar. de Caquons: Mahomat Adayag.
Miron Ferrer: d. Abdalla çarag.
Michael Barcher: d. Ali Adarrag.
Berenger Rascle: d. Mahomat Abinaboçeyla.
R: Brez: d. Amet Amnallanen.
Artal de Luna: d. max. b. Mahomat Açaquer et alias III de ipso op. nimium IIII.
Mayor domine regine: d. Mahomat Axagorbi at alia p. çahat Alquemet III.
J. Tirasone: d. Mahomat Axucari.
Bitale surdo: Açen Axucari.
P. Garbayo: que tenebat Bartholomea Gerrero. P. Suero: Zaug Abename.
Vacua: d. Açan Açayer.
S. Petri de Novallas: d. Mahomat Amnadalil Aziz Allarabi II.
Vacua: Alezlemi Alquemet.
Lupus medicus: d. quas comparavit in tempore sarracenorum Matal Lueri.
Vacua que comparavit idipso.
Lupus Tirasone: d. Mahomat Açafat.
Justicie Tirasone: D. Alhag Allarabi.
Jordan: Mahomat Adehen.
G. Lop Tirasone: d. Mahomat Abincaçin.
P. de Aynssa: D. Ali Abinçalem.
G. de Fraga: d. op. Culema Abenhegir et alia p. Mahomat Abinçalema et operatorium quod elausit. P. Juglar: D. Amet Albolchici et camera.
Eximen Tirasone: D. Zaug Albolchici.
Berenger Justicie Tirassone: d. Alfaqui Açabah.
D. Podei: d. Hamet Amnahaledip.
J. de Agreda: D. Abinçalema.
D. Johannis Tirasone: d. Mahomat Alahdeli.
Michael Alhagen: D. Ubecar Abinchurol.
D. Nicholay: d. Abdalla Alpatarni.
Petrus capellanus Tirasone: d. Mahomat Abenhixen.
J. de Petro Tello: d. Zaug Açanna.
Roldan: Ali Açarrag.
Marti Tirasone: d. Mahomat Alatan.
D. Petri: D. Muça Allarabi.
J. Molendo: de ipso Muça.
P. Enneco: de ipso.
M. Ortolana: D. de ipso et stabulum.
P. de Montpaon: D. Abdulcerin Azulagi max. b. et alia p. Abohrai II.
Ronças Valles: d. op. Mahomat Alingaçi.
J. Petri justiçie Tirasone: II d. Jahia Abingeri et Muça Allarbi et stabulum.

Suma concilii de Tirasona XXXVIII.

In vico Calatayub.

D. coquinarius A. de Luna: D. Ebrahim Alhadet II.
Calatrava: d. Alarifi Ebraym Alfulluz Cahat et Mahomat Anbecar et Abenabdallaziz V.
Guillem Johannis de D. Artal: d. Mahomat Axatavi.
J. escriptor: d. Mahomat Alançari.
J. Petri episcopi Osce: D. Zaug Abentadara.
Vacuas ubi stabant navaros: D. Ali Açanan II.
Enego Navarro: D. Abdalla Albatarni.
S. Merino: op. d. Caçer Axabret Abenadir II.
R. Petri de Lerida: II max. b. Mahomat Abenabdalaziz et Abdalla II.
P. Guillot: d. Hamet Abenabdalaziz.
Nepos B. de Turol (Teruel, Turolio): D. op. Ali Abenadir.
P. Na Michaella et B. de Nina Bella: d. Cahat *? Abnadulcar et Zaug Almagalloni. (Magallón)
Marti Antolino: d. Mahomat Algenenti et camera *ona I.
Mezquita: D. Amet Alquezez.
J. de Vellida: D. çahat Annahal Mahomat Adebeg.
J. de la Illa: D. Hamet Annagar.
D. pellitarii: d. Mahomat Adehen.
P. botillero: D. Ali Annagar.
Bartolomee Petri Crespi: d. Mahomat Adarrag.
Blasco Fontova: D. Abinadir.
Marti Mochacho: D. Cahat Annagar.
D. Petri frenero: d. Mahomat Alballodadi.
Filipus Alhagen: D. Hamiltalleri.
G. paniceror: D. Ebrahim Axaer.
Yzmeyl (Ismael): camera bona.
J. Lobo: D. Ali Alhamemi op.
Guillem de Atrossillo: D. Filie de *? Anbibiag et stabulum nisi hereditatem.
J. Almorich: D. Ali Anbibag II et Zaug Abincayt (Abinçayt).
Vacua P. de Handug:
Duranet: D. çireg Abennog.
Guillem Simon: D. Melic Alcarrat.
Stephano Terbilan: d. çeher Alleri. Et habet aliam sua uxor Fama et habet alias.
…... d. Jacme.
D. ortelano: d. Mahomat Açallel et Ali Alaben II cameras.

In vico sarracenorum.

Atic Alhabez.
Maslit.
Ali Amprenotella.
Alubedi.
Mahomad Alrubudi.
Ali Açilevi.
Ebray Abencatapac.
çahat Arravahi.
Et una domus per mezquita que fuit de Ali Algadasli.
Almaurelli.
Mahomet Allrayat.
Alhima.
Mahomat Almilleri.
Zaug Alabar.
Mahomat Mantaçer.
Afortun.
*? Abengamerro.
Mahomat Acafar.
Mahomat Adaval.
Ayen Açafar.
Ebrahim Omneledi.
Amet Alchesti.
Alcadi.
Mahomat Varatçale.
Juçef Axitebi.
Ebrahim Almaxa.
R. de Catbera: d. A. Acuqui et stabulum et alia et camera.
Ebrahim Alguali.
Vacua A. Açenedi.
Vacua que tenet B. Calvera: *? Aloblae Alpedirli.
Ar. Guillem: II cameras çahat Aburrit.
Michael de Moros: D. Abinaçalom.
J. Andres: D. Cahat Aburrit.
Marti coquinarius: d. de ipso.
Marcho: de ipso.
Ibi II cameras.
Matheo de Burriana: d. Mahomat Alhadet Maymon Alhaurar II.
Goçalbo Lopz de Pomar: d. Caçim Abenazcar.
R. de Arandiga: d. Mahomat Abençameri.
Vacua: d. Mahomat Alfarra.
Magister Guillem: d. Ebrahim *? Almideaz juxta mezquita.
P. Gascon: d. Cahat *? Alhamumi.
D. Navarro: d. Mahomat Corridor et Anfator II.
Matheo Calabacero: d. Mahomat Adehen Mahomat Alcahaili II.
Guillem de Pax: d. max. b. Amet filius Bacoan et çalema Abinhegir II.
Mahomat Anahaz ortolanus regine: juxta balneum.
Poncius falconer: D. Calema Abunegob et camera II.
Guillem Cavallo: d. b. Abenhilel.
P. de Lagostera: D. Jucef Abenali.
Guillem Carta: d. Mahomat Almaradi.
B. de Castro Episcopali: D. çahat Abnadub III.
Monachi Petre: d. b. Abenabida.
Jacme Tabici: D. medioc. Çahara *? Matanagrar.
Sclaramunda: d. Mudefi Abnadul et camera bona.
B. de Atença: D. Zaug Abenhias et stabulum II.
S. Ferrandi: D. Hama Amnadub.
Ochova Alaman: D. Ali Abisalamon op. *? multum et Abemizq II.
D. de Miedes genera Eximini Petri: d. Abenmizq.
Casalem vacuum et hospicium orti.
Bartholomeo: d. Ali Amnaçarag.
J. de Muro: D. Amet Amnadub.
Guillem genero Marti Paschal: d. Açat *? Abuadeb.
L. Eximeni de Luesia: d. Abdalla Adehen.
J. Gascon: d. Mahomat Adagayaz.
Br: d. Ali Algarbal.
M. de çimballa: d. çahat Amuçayn.
Berenger *? Tobie: d. max. b. Hizballa Abizale.
J. Petri et M. uxori sue: d. Mahomat Alhayat.
Lupus Eximen de Luesia: d. max. b. çahat filius Abeçalbon et Mahomat Algarbal et alias IIII p.
J. Costanti: d. Abencahafa II.
Marti de Sevannan (Sabiñán, que se parece a Sabiñánigo): D. Ali Alhayar.
… d. Mahomat Axativi.
R. pargaminero: d. Mahomat Albaçiri.
J. Sanz: d. Mahomat Açahah.
P. de Nausa : d. Mahomat Albaçiri.
S. Stevanet: D. Ali Mahamut.
P. Johannis de Miedes: d. Mahomat Alchezez.
Lupus de Baylo: d. Mahomat Adehen çuleman Alquiteni Mahomat Algerac III.
Quidam pauper: D. parvissima Açen Albaçiri.
Soriano: d. Mahomat Albayaz.
P. Caragoça et S. de Luna: d. de Açmon Varatfryza.
Blasco: Mahomat Veradazon.
J. de Fontova: d. Hayrana.
P. Crespo: d. Mahomat Amorbeteri.
Hiba Tamaret filia: de ipso.
J. de Fraga: Mahomat Alharat.
Taresa: d. Mahomat Almançafi.
Gaston miles: D. Abinhibuz Mahomat Varat Abomir Alcarae Ali Alfolluz et cameras II Mahomat Amacrem.
Bertran: Alfaqui Axegorbi.
D. Açafar: Mugber Açabah Tuniçoni Allatar II.
Peregrinus Sancti Gaudenci: Nuza Alçavaque Ali Abinxama II.
Benedictus Contoras dominis regis: d. Mahomat Amalarifi.
S. Lopz de Alfaro: D. Almantel.
R. çapata: D. Rayz Aboabdelle II alfaqui Abenali Juçef Ambalagay Hag Almayorqui çahat Abenaut Mahomat Açayat Ali Açarag Ali Alharrat Aubacar Ali Adehen Abinzert Ali Almageri Ali Açayat Amuçellam et alia XVI.
Guillem de Sayas: D. Arayz Abozafra.
R. Ortiz: d. p. çahat Varat Herziz.
Marti Pascasius: D. Abenabdorrame.
Vacuas: Ali Almaageri.
Pascual de Mallen (Mallén): d. filia de Rayz.
Mulier S. Martini: Alhag Taureçovi Mahomat Abonazon.
Eximen Petri: Abinçalema Varadhaziz Mahomat Varatonobaric.
Mahomat Alarifa: Mahomat Alharrat.
P. trompador: D. çahat Sancte Marini.
P. Lixan: D. Amet *? Abencarax.

Fr. Lopz de Barea: Abenabida Mahomat Anagli Hamet Varatxuga Abiafer Adarra et alia V.
Matheo carpintero: d. Mahomat Camagur.
J. Derniçi: D. Amadcor Alatar.
F. S. Asensio: d. Alfaqui Abenalez Hamet Abenarad Hamed *? Albanen Hamet Adaroqui çahat Abingebir V.
Marcho de Falces: d. op. Abenhaçem et stabulum.
Alfaqui domini regis: Cahat Abingebir.
P. de Sibrana (Siurana): D. Abdalla Abenaycal.
Maymon: Abinalcantara Almaterna Hamet Amnarracux et mezquita IIII.
Vacua Abdala Alcarrac (Alcarràs, Alcarrás).
P. Villiella: d. Mahomat Alleri et camera.
J. Michael: II p. Mahomat Acenedi Mahomat Aroçafi.
Grau: d. Mahomat Amnalhadet.
Pascual Tendo: d. Amnalazirac.
Pascasius de Bornos: d. Mahomat Alchurri.
M. Blasco: d. Amet Abindona.
Marti: d. Ali Açebda.
Bitale Amador: d. Buyre.
P. de Caraman: d. Ali Anahaz.
Tolosa: d. Mahomat Açaban.
J. de Aner: *?
D. Martin: d. Nexina.
J. de Aner: d.*? Abnalbach.
Marti Perez: D. Hamet Alcatan.
Andreas Martinz: D. Juçef Amolbetari et Mahomat Halhager.
Dominga: d. Mahomat Alfarra.
D. Prima: D. Alleridi.
Eximen de Sayas: d. Mahomat Anrexe et Abdalla Albotarni et alia III.
J. de Paris: d. Mahomat Alganen Abdalla Alfaçan II.
Casale vacuum: Mahomat Alboyt.
Marti Petri: Mahomat Alatar Mahomat Abenhalica II.
G. Navarro: Lup Alcuçayre Caçin Alhanat II.
Pascal Galogero: D. Aroçafi.
Michel de Mallon: d. Mahomat Aceraycaz.
Archipresbiter (archipresbítero): d. Amet Abenareb et stabulum.
Dominicus Catalanus: D. Abdalla Alcortavi.
Jacobus Mano Manna: D. Varadjacob.
Berenger de Monpaon: Amet Amnivelli.
Amada de Burgus (Burgos): D. Juçef Axurrieni.
P. Eneuga: D. Ali Abençahadon.
P. scriptor: D. Açan Abenahixem.
D. Matheo: D. Ali Amnalaar Mahomat Verbadet (o Verhadet) et de Hamet Alhadet p. III.
J. Bona: d. Mahomat Aljezire.
Guillem de Belvis: d. Mahomat Alcazoz. / Vicente Belvis sería el nombre del rey de Valencia Zeyt o Zayd Abuzeyt o Abu Zayd, Abū Zayd Abd al-Rahmānben Abū Abd Allāh Muhammad ben Abū Hafs Umar ben Abd al-Mu'min/
Andreu episcopi de Osca: çahat Algazol II. / obispo de Huesca /
Episcopo Sancte Marie: Hamet Almayol Alhag Açaban Alhabençahedin III.
Episcopo Osçe (Osca, Huesca): Hamet Abenpanich Ali Abenhilel et alia de ipso III.
Michel de Stella: D. Abdalla *? Aljixiri.
Roderico Ferdinandez: d. Mahomat Aljaziri.
P. Savinan: D. Amet Axama Haçan Axama II.
Bricçius: d. Mahomat Amala.
Vicencius magister: Ali Alquemet.
P. ferrario: d. Mahomat Amizleati.
P. Crudo. D. Ali Amizleati. (Mislata, Mizlata)
Bernarda domine regine: d. Mahomat Abnumeya.
Guillem repositarius Nunii Sancii: d. vacuas Amizleati op. Mahomat Amarhep p. II.
Br. trompador: D. Amet Amizleati.
P. Galinda çapatero Calataiub: Hageg Alfrara.
D. Andres: D. Amet Varatmogez.
Bartolomeo de Remolinos: Mahomat Almaageri sogayador.
Ar. de las çellas: D. Alhag Almelili.
P. Martinez de Baleya: Ali Abindompna.
P. coquinarius Ferdinandi: D. Zaug Amizleati. /cocinero del infante don Fernando, dignatario que cuidaba de lo que debían comer los reyes. https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/coquinario.php/
M. paniçera (panicer, panicera) domini regis: d. Mahomat Almaradi Arrahizmar.
Remond panicer: d. Mahomat Ibenabdumelic Altar ante furnum.
Mataragon: d. Zaug Amuçalla op.
S. de Borrut: d. uxoris Amogroz III.
Vacuas Ali Açayer.
J. Viçient: Hamet Amizleati.
P. Palazin: D. Hamet Abenabida max. b. et alia p. II.
P. Diaz: d. Mahomat Abingebir et alia II.
P. Ennegz: D. Abhag Algannez Mahomat Anfargaloz II.
J. Petri scriptor Ferdinandi: d. op. Muaçir Amnali.
Johannes fratris Valerii: d. b. Hamet Alabili et Mahomat Adonaycan II op.
Quidam puer Luquetus nomine: d. Mahomat Amatari.
Don Guy Ferdinandi: d. Mahomat Abenayçon et quoddam casale II.
Marti de Calbo: d. sat. b. de Hamet Anabarro.
… pus Ferdinandi: d. Ali Adarra Hamet Abensalamon Mahomat Aljaziri Mahomat Annaxe Hamet Aljoaidi et alias max. b. Alfaqui Hamet Aben Coztal scilicet VII.
Guillem Mallol: d. Mahomat Abenarab.
Magister Johannis: II d. max. op. Zaug Abenong Hamet Abenheme et stabulum III.
Camera b. Mahomat Anabarro: G. adalil.
Yepus Tomasii Garidel: d. p. de Rocabord que fuerunt Mohamet Amnalaor et habet ibi b. stabulum.
G. çacoma: D. Zaug Amuçellan.
Archiepiscopo Narbone: d. Mahomat Amnalquicib. / Arzobispo de Narbona, Narbone, Narbonne /
Mengot: D. Abdulgabar et alia p. Mahomat Abdulgabar II.

Suma de Calatajub CXIIII.

Archiepiscopo Tarrachone: d. Mahomat Alcarpexi ante alias Alfondecs et Zaug Abenfargalex.
Camera b. vel operatorium juxta Mogat (Mugat) Hamet Abenahir justicie Tirasone: d. Tayeb *? Abexannon Zaug Albiari Alahuarani et Mahomat Alarifi Mahomat Anagar Abdalla Abnaffarrar IIII domos et I camera.
Berenger Morilla: D. Açen Abençigura. (hijo de çigura, Segura)
Guillerma justicie: d. Hamet Sancte Marini.
Remondus de Carcassona: D. camera Ali Adehen.
Sançia Petri: d. b. et op. Zahit Abehiara et II cameras et Mahomat Abençigara alfaqui Amnalcodra IIII.
Guardiola: d. Mahomat Torraz Alleridi.
M. Navarra soros Lupus de Sparra: d. Juçef Abenagara.
Elias de Rocamador: d. Mahomat Alazrac Acabah.
Seger Petri domini regis: de medipso Mahomat Alazrac Acabach.

Corpus domini regis: D. ZahenIII et alias matris çeyt Aboceyt nomine et alia Aceyt Abeyubron et rex Lupus I juxta in alcaçar ubi stabat Guillem de Vic Cayt Abolabez et çeyt Abdellaziz et cameras alias que fuerunt de Moahac alfaqui Almezano ubi sunt lavanderas VIIl. / Zahen y çeyt Aboceyt: reyes de Valencia, enemigos entre si /

Vacuas ubi sepultura sarracenorum que fuerunt Culeman Axaar.

Sancte Marie: Ali Abohiara et Almagneçi Alhag Taric II.
Tibalt Ferarius: d. que fuerunt de Zaen et recumbebat in Aborrabe Abinceli.
Ubi est curia Justicie J. de las Cellas: Rayz Abeçatan II.
Gocalbo Vert: Mocheziz.
Bertran de Cannellis: II.
B. Bertran: D. Alhag Abinvelli et alia sua Almilleni ad hopus stabuliIII.
Bertran Toral: D. Abingehit et ad opus stabuli d. Mahomat Enegli.
Br. de Rocamador: d. Mahomat Aliaresc.
J. de Monson capelan: d. Mahomat Abolbarchet.
Sancte Marie: d. Mahomat Alarif.
Ubi stat M. Balager: d. Junz Alhuyat.
Vacua: Hamet Almoaden.
Sançius Abas: D. Afid Alhaleçi et Abnarecam II. / abad, abás /
S. de Val: d. Hamet Abenchadon Ubecar Alguazen II.
P. Remond dertusensis: D. Hamet Abençahadon.
Br. de Buschet: D. de ipso Alhamet.
Vacuas dicebatur Sanctus Vicencius: d. p. Mahomat Arroçafi.
Vacuas ubi stat scutiferum Marcho Ferriz: Mahomat Alcortevi.
Vacuas III juxta Eximen Petri: Mahomat Amayal Mahomat Axahar II.
Uxoris de Gerrar ubi stat Portogalesa meretrix: Gocalbo I.
S. çapata: Zaug Almagrez et Mezquita.
Marti Roiz: D. çulema Dondon et alia Dondon juxta Alfondeca.

Partita Sancte Marie que vadit usque in partitam de Monblancet in circuitu alcaçar domini regis.

Feriol trompador: d. Mahomat Açapatayr et uxoris de Canalex p. II.
Ciprianus: D. Hamet Varathaçen Aboali.
Castellet Tarracone: D. Xahia Açenedi.
Peregrinus trompador: d. Mahomat Aboyale.
Marti de Carcassona: D. Hamet Varatnadat.
Fer. de Monson: d. Mahomat Atarraç.
Berenger Roncal: d. Mahomat Anfargalax.
P. de Valls: d. Mahomat Anfargalax.
Remond troter (trotarius): d. p. Mahomat Allabar.
Bord Aran: p. Ali Alharrat.
Berenger de Ager: d. Mahomat Aljeziri.
Morreal Guirat de Carcassona: ejus cameras que fuerunt Açan Axequi.
Guillem de Laçera (se parece a Lécera): d. Mutarif Abenamira et alia p. Mahomat Almageri Mutarif Abenamira III et camera.
Arode ferrer: D. Zeyt Abohiara.
P. Ferrandez de Açagra: d. op. Abohamalit VIIII. / Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín /
Eneco Garcia: d. filie de Abonach et Mahomat Adebeg.
Guirad Magnon: d. p. Mahomat Anferro juxta furnum.

In vico Guillem de Ponte. 


https://issuu.com/historiayarqueologia/docs/el_temple_antes_del_temple/141

Isidro: d. Mahomat Adebeg.
J. Ripolles: d. Mahomat Albildianos.
Guillem de Ponte: d. Mahomat Abingibir et II cameras III.
Astruc sartre: d. Mahomat Albigeri.
Arnad Arer: d. Mahomat Abocabuiret Mahomat Algarbal Cahat Açanna III.
J. Ardan: d. Mahomad Alballi.
Blagera de Pradas: d. Mahomad Arrebli.
P. Sanz de Casals: Mahomat Adoben (o Adohen).
Jordan: D. çahat Adarrag.
Bernard Johannis: d. Mahomat Albugeri.
Bertran Darteps: d. Amehereti.
P. azemblero domini regis: d. Ubeçar Alfanef. / acemilero, encargado de las acémilas, ase en catalán, mulas, burros ? /
Capellanus Sancti Tomas: d. Mahomat Annagar.
Pradas abent alias II d. in vico …. et alias III juxta d. R. de Liçana IIII.
In isto vico habet Pradas VII domos.

In partita de Monblanc (igual que Montalbán, Monte Albo). https://www.montblanc.com/en/home.html

Bassa dertusensis: D. Hamet Alcavez.
Guillem ça Sala: d. Mahomat Adehen Abdalla Alcaraquivi II.
D. calderer: d. Jafar Annahaç.
D. de. Aveliano: d. Mahomat Abenamar.
R. de Beviura: d. Abonezir.
P. de Binnos: d. Mahomat Alcarrac.
Ar. Sancti Gaugat: d. Mahomat Adarrag. / Sant Cugat , s´han cagat al barret /
Garsie de la Brega: D. Ali Alhayat.
P. çapater: d. Mahomat Abehaldon.
Barbaran: d. Mahomat Almaageri.
P. ballester: d. Mahomat Abillibib.
P. de Ponte: D. max. b. Alfavel ebreus.
Pons de Termenes: d. uxoris Tortoxi. / Tortoxi suena como tortosí, de Tortosa, Dertusa /
Br. perpunter: d. Mahomat Alchafef.
Guillem de Riber: d. Ubecar Annhaliz.
G. medicus: d. Mahomat Alatar.
Guillem narbones: D. çahat Averçanna. / de Narbona /
Borroz: d. Mahomat Amager.
P. Savaner: D. Ali Alquimet Juxta Alfondec.
F. Sanz de Vera: d. Abdalla Alcabaz.
Salvator de Pradas: Haçan Almaradi.
Vacua que tenet Salvator Dominico: Mahomat Açaba.
J. Capoter: d. Ali Adarra.
Bartholomeo de Ripol: d. Ebrahim Abenhiara. (Ripoll)
Flor Destrum:dD. Yzmeyl ebreus.
P. pelleter: d. Abduhac ebreus.
Br. de Oliva: d. Muça Alguleyax ebreus.
P. de Bagas: d. Açabaro ebreus,
Br. Cardone: D. çuleyman Alguleyag ebreus.
Matheo Florez fratris Calatrava: d. Talahia filius Abeçoltan Mahomat Ammageri et alia Mahomat Almaageri Muça Algeraleyax ebreus.
Latronis: d. Muça Algoleyax ebreus II Ali Açanna Mahomat Azemel Mahomat Alaznac Mahomat Alhannat Mahomat Acanna Abdalac Algaleyag VIIII.
Simon Alaman domine regine: d. Mahomat Amançar Alietar.
Jufre Abibent: II et stabulum III.
Marti Perez Assalliti: d. Hamet Algallet Abdalla Alqueteni II et stabulum.
Br. de Madari: d. Ali Abinçadamon.
Guillem perpunter: D. Mançor.
Vacua p. Mahomat Alhadet.

Suma de Monblanc XXVI.

P..... domine regine: p. Mahomat Alcazez.
Enric domine regine: d. Mahomat AIhaçir Mahomat Amagili II.
Jufre: d. III Mahomat Açanna Ali Alhadet Mahomat Alcaraquivi p. III.
P. Tadagnan: d. Mahomat Amnad Xayol.
P. Azlor: D. Abeyza Abendannone Abizinval et stabulum II.
Galceran: d. Mahomat Amnalgumes et alias que non sunt suas.
Benedictus domine regine: d. Amnalgumez III b. et stabulum.
Br. ça Plana: d. Aboahmet.
Vacuas ubi stat capelanus: d. Mahomat Amalatair p.
Guirad botillerio: p. Mahomat Abdaroqui. Guillem de Manresa: d. Amnarrotelli II.
Guillem Cogorda: d. et P. Cogorda: d. Mahomat Abenzumayla.
Torroça: d. Mahomat Alleridi.
Vacuas ubi stat sarracenum: d. çahat Alharat.
Vacuas de Pradas: d. p. Ali Albahire.
Vacuas Ali Alhayat de Pradas.
G. Ferrer: d. Mahomat Arraiz et stabulum.
Armengou de çamenlla (o Camenlla): Mahomat Almenezili.
B. ça Portella: II p. Mahomat Adeben Ali Azemel II.
Prepositus Osce (prepósito de Huesca, Osca): d. Mahomat Adehen et Mahomat
Albauli II.
Guillem de Barbaran: d. Mahomat Adaroqui.
Marti Perez de Biel: d. Hamet Sancte Marini max. b.
Vacuas d. çahat Alhoraymal.
Michael Diaz: d. Mahomat Varat Mobaric.
B. de Liçana: Abeharif Mahomat Anagar Ali Alhayat Fat Alatar Mahomat Abentaurina çahat Adoraymac VII.
Vacuas ubi stat Claria.
R. Sipan: d. Juçcf Alpigneni Ali Anfarag.

In vico hominum de Lerida. Incipimus ad portam Bevalbarrac.

Artan: d. Achelbi Alcaraquibir.
Que tenebat Octavian: d. Amnalcaçayn et alium casalem.
Albert: d. Aycal Annahaz.
Uc Jordan: a. Abolaz Algirof.
Br. Gaso: d. Juçef Asbenhatab et casalem II.
R. Botet: d. Mahomat Abehalaf.
Michalet: d. Mahomat Abelapel.
J. Mulerat: d. Mahomat Avenbarba Annahaz.
d. Denforz: d. Amnaluabar Albanne et stabulum II.
M. pellicer: d. Mahomat Varchab Amilleui juxta furnum.
R. Texeda: d. Aniaçair.
Alcayt Amolbetari: d. Abenhaço et stabulum.
Guillem Remond de Biela: d. Amnalezmeri Mahomat Amageri Alhadet III.
Vacuas Mahomat Aubaqui: p. casalem per Mahomat Adehen II et stabulum.
Vacuas: d. Adahen Alquiraquivir juxta ecclesiam Sancti Salvatoris.
Sancti Salvatoris: d. Hamet Almoaden.
Ar. de Castel: d. Mahomat Açanna.
Pons Garra: d. Mahomat Abençamoda.
Vitale serrador: d. Ali Abençamoda.
R. de Tellot: d. Arrayz Abelhaçem.
d. de Realp: d. Mahomat Axavec.
Jacme çivader: d. Mahomat Axavec.
P. Corneli: d. Rayz Amahomat et alia. / Pedro Cornel /
P. Ar. de Casserras: d. Ubacar Aljauzi op.
J. tapiador et alia de ipso Ubacar op.
S. de Stada: d. Abnabilfat Abolhaçan et alia p. II.
Guillem de Belloc: d. Mahomat Abnabilfat. / Belloloco se encuentra en páginas anteriores / Casalem vacuum max.: b. Hacen Aljaziri et d. p. AIhagat Alcazen.
F Diaz: d. max. b. Mahomat Axavor IIII.
Guillem de Spallargas: d. Amet Abenhaquem et alia p. Hamet Amnaçet et stabulum aliam III.
Ferrer Na Gallet: d. Ebray Alhardar.
Ar. de Pradel: d. Mahomat Almaglodi.
Ar. Sancti Petri: d. Urad Abdalla.
Guillem Sobiran: d. Mahomat Varat Luchi.
Salvator de Florejacs: d. Hamet Caragoçi.
P. de Val Lebrera: d. Mahomat Varatxuga.
P. de Penedes: d. Farag Açogeri.
Justicie Tarasone: d. Haçen Aljeziri Açet Anbibax Cacim Alcavaz Abdolhac Açalayahi IIII.
Roger de Crevelas: d. max. b. Juçef Avenharg.
P. Navarro: d. Abdalla Alpetençi.
Camera vacua: d. Ali Alcarpexi.
P. Gasc: d. Ali Alburul.
J. de Muro: d. Hayn Abenhilel.
Berard de çerbellon: Mahomat Varadbaca et p. Mahomat Adehen et stabulum.
Br. de Pallars: d. Amar Amnalacen.
P. Benasc: d. Arayz Abiafar.
G. Petri: d. Mahomat Amnarragil Abohiara Bocaren Abencaranex Mahomat Amnalar Mahomat Adaroqui Mahomat Amahellan Mahomat Alquemet Mahomad AIhadet VIII.
Ex. Petri de Pina: d. Aboabdalla Aboaquil II.
Berenger Oliver: d. Ali Adaroqui.
Raymundus de Montealbo: d. Ali Alhadet
Ponz Pellicer: d. Muça Algenen.
Vitale Bainer: d. Ali Abeniara.
Berenger Cespulga: II casalia vacua Mahomat Anageri Ali Alhedet p. II.
d. de Lerida: d. Mahomat Açanna.
Br. de Sanauga: d. Ali Alhallaz.
http://www.concellodeames.gal/nova.php?noticia=7066&idioma=es&sec=32
P. Ros: Algaribal.
B. de Urgel: d. Mahomat Alhamel.
P. Banet: quidam casale Mahomat Algarbal Abehaçip II.
P. Johannis de Mont Rog: d. Caçin Anbarraam.
Pereton de Uctobian: d. Mahomat Alhamat II.
Bonafonat de Val Lebrera: d. Abdorrahim çahat Abenahif II.
Ponz de Comas: d. Mahomat Amileati.
Sancius de Bolas: d. max. b. Mahomat Abengata II et alia b. Mahomat Antiahaz III et camera.
Barrufet: d. Mahomat Annemer.
Fer. Derbos: juxta mezquita d. Amançel.
d. de Roda: d. Mahomat Alcutendi. (Cutanda)
P. de Roda: d. Ebraym Anagax.
Aben abarre:d. Mahomat Abetraubil.
d. Burro: d. Mahomat Alhafof.
P. de Ripol: d. Mahomat Abdalhac.
Ter. Carnicer: d. que fuerunt R. de Vera de Octoviani d. Juçef Amat II.
Nadal Carmon: de Ali Almoalig.
Br. de Fontanet: d. Mahomat Abnavar.
d. de Valcarca: d. Aii Alhayat
Guillem Sancti Justi: d. çahat Alhannat.
Simon Petri Egidii: d. Vbacar (Ubacar) Alhafif.
Ar. Disona: d. Ali Abinedir.
Sancius Seller: d. Hamet Abenedir.
Br. de Bajas: d. Ali Alcayar.
J. Gomez: d. Ali Alcobayt.
R. Duran: d. Abdohac Alcozaz.
Br. de Peralada: d. Hamet Almoriden.
Fratres ordinis minorum: d. Mafol Allobaj Haaiet AkoUaire max. b. It
Br. de Soler: d. Tarag Açagari.
J. de Poblet: d. Ali Abedhaquem.
Tomas sartre: d. Mahomat Alhamerai.
Cagullada: d. Jucef Abnalcait. (Cogullada)
Bartholomeo Avirer dertusensi: d. II b. Mahomat Abenhaçip et alias remanent regi.
Marti Eximen canonicus Cesarauguste: d. max. b. Hamet Anbarbatorta.
R. de Poblet: d. Mahomat Alpetrayre.
P. de Villabertran: d. Abençhaden Alfaquim.
Nicholau Dalguayra et P. perpunter: Mahomat Adeni Mahomat Amayorqui (Mayorca) III.
P. cavaller: d. Mahomat Varat Farag.
P. Recover: operatoria et camera b. regis.
R. Casta: d. Ali Adaroqui.
Remon Regi: casalem vacuum cum stabulum Ali Adaroqui.
R. de Cerbera: d. Hamet Alcarpexi.
… d. Ali Arescanna.
Planers: d. Mahomat Aurescanna.
Ar. de Vinnon: d. Ali Anagay.
B. de Villanova: Ali Acinbli.
D. Barcham ...... Varat Maymon.
Ar. de Fontova: d. Hamet Anbarbatorta Mahomat Alcortovi b. II d. II.
Bertran de Aolas: d. Ali Alhalavi.
Guillem Saspulga (sa Espluga?): d. Mahomat Alhenni.
Br. de Villanova: d. Ali Azoinol.
Br. de Valseger: Alcatan.
Ramonet de Salas: Juçef Alfahar.
B. Sarrador: Mahomat Alquaraquivir.
R. Calvet: Mahomat Abingihat ubi stat B. Sarrador.
D. de Artesa: d. Abingalif.
J. de Berdun: d. de ipso.
Bonafonat de ça Roca: d. de ipso.
G. Jorbota:. d. de ipso.
Matheo de Monçon: d. de ipso.
Ar. Bacine: d. de ipso.
Na Calbeta: d. de Almanar.
R. de Almanar: Mahomat Alfahar.
Vacua d. Mahomat Alfornayr.
Camarada: d. Mahomat Abenaarip.
P. de Balbona: d. Mahomat Alhugeyach. (Valbona)
Episcopo Cesarauguste: d. op. Ali çaragoçi Mahomat Almaageri III. (Cesarauguste, çaragoçi, Zaragoza, Saragossa, Sarakusta)
Galabia: d. Ali Atamareti. (Tamarit, Tamarite, Tamarindo - Tamarix).
Blasco Signos: d. Mahomat Abillel et alia de ipso II. (Abillel: Villel)
Br. de Na Maroma: d. Ali Adaroqui.
Eximen Almorabet: d. Alchait Alpic. (Alchait, Alchayt, Alcaide)
Valerius scriptor Ferdinandi: d. Hamet Amnatanel et casalem.
Ar. Oler: Xahia Alfagem.
Guillema Deolargas: d. Hamet Alhalinat.
Ar. de Capbon: d. Hamet Alfagem.
Vacua Amnalbalel.
Ar. P. de Moncada: d. Hamet Abnalfanoqui.
Guillermo de Campo çintillarum: d. Abincoton.
J. de la Seu: d. Juçef Arembli.
Episcopo: Mahomat Alaymaci.
Episcopo: Juçef Alhagen.
Episcopo: Aboçeri Alfagen.
Episcopo: Mahomat Alquemet.
Episcopo: Mahomat Abincoton.
Episcopo: Hamet Allundi que tenent fratres Templi.
Episcopo: Mahomat Abinzercel III.
Episcopo: Mahomat Alaimati.
Episcopo: Hamet Adehen.
Episcopo: Mahomat Alpigneni.
Episcopo: et II d. Ali Azemel.
Episcopo: Mahomat Alazmar.
Episcopo: Ali Aravahi.
Episcopo: Mahomat Alcamac.
Episcopo: Mahomat Alquemer.
Episcopo: Ali Abenharbon et alia II.
Episcopo: Juçef Abendine.
Episcopo: Mahomat Alicaldi.

Suma episcopi Barcinone XXXI.

P. Eximen de Rode: d. max. b. Rayz Aboabdelle II.
Vacuas: Mahomat Alcaxiquendi Ali Anfarag II.

Templi: Amet Canezleme.
Templi: Rayz Aglap II.
Templi: Mahomat Abenoayp vacua max. b.
Templi: Mahomat Adehen.
Templi: Ali Adaroqui.
Templi: Mahomat Alhayat.
Templi: max. b. Mahomat Amayal vacua.
Templi: Mahomat Azemel.
Templi: Juçef Alquiteni.
Templi: Mahomat Abolaz,
Templi: Mahomat Alguirof.
Templi: Mahomat Açayoh.
Templi: Ali Adaroqui.
Templi: Mahomat Adaroqui.
Templi: Mahomat Alquemet.
Templi: Ali Almoalig.
Templi: Ali Alhayat.
Templi: Mahomat Alazmaa.
Templi: Açan Acamar.
Templi: Ali Algarayahi.
Templi: Mahomat Alhadet.
Templi: Cahat Alhadet
Templi: Mahomat Axogorbi.
Templi: Maçet Alazmar.
Templi: Ali Almaageri.
Templi: Mahomat Alhemeçi. (Algemesí, Valencia)
Templi: Ali Alhamemi.
Templi: çahat Almager.
Templi: çahat Adanrag.
Templi: Hacem Annahaz.
Templi: Mahomat Amnadayel.
Templi: Muça Algannen.
Templi: Ali Alhadet.
Templi: Mahomat Aharravi.
Templi: Mahomat Alfarnayr.
Templi: Ali Adavel.
Templi: Ali Arranahi.
Templi: Mahomat Algayar juxta furnum.
Templi: Ibenhuneyaz max. b. vacua.
Templi: Aannabror max. b. vacua.
Templi: Alfondec de Texedors et alia.
Templi: Mahomat Amnadayol.
Templi: Ali Adarrag.
Templi: Mahomat Alianefi.
Templi: Ali Alhadri.
Templi: Mahomat Arambli.
Templi: Ali Almagli.
Templi: Ali Girada.
Templi: Mahomat Adarrag.
Templi: Haçan Adarrag.
P. Lupi de Benehim: d. max. b. de Abenhilel.

Suma de domibus Templi L.

Scriptor Templi Nunon P. de Cubells: d. Mahomat Abovecar.
Vacua: d. Amet Amezlema.
G. Laçano: d. Mahomat Amizleme.
Guiraud R. Petri: Mahomat Almaageri.
Magister Paris: d. Aboz Alquarrac.
Episcopo de Vic: Rayz Abeazmen Melic Alcarrach Mahomat Amaageri Ali Acavae IIII.
Guillem Castellezuelo: d. op. Mahomat Axagorbi et stabulum.
Episcopo Dertuse: d. max b. Ebrahim Ebnorella Alatror.
J. Vitale dertusensis: d. Jucef Abenhediz.
Berenger de Avinnon: Mahomat Abdelhac.
Ar. Valles: d. Hamet Adaroqui.
Vitale Gascon: d. çahat Axagorbi.
Berenger de Avinnon vel Ar. de Avinnon: d. Ali Algazel.
R. Sarrador: Zaug Aroçafi.
Maçian: d. Martin cativo.
Sanctas + (Creus, Cruces): d. b. Mahomat Avenmer quia habent alias in Targon.
P. scutiferum Bonanadi de Val Lebrera: d. Hamet Alatuxi.
P. Romeo: d. Ali Alharat.
Br. de Agremont: d. Mahomat Aljarofi. (Agramunt)
Roger: d. Cahat Alharrar:
… d. Mahomat Alhafef.
Guillem de Gallac: Mahomat Alanoxi.
… d. Hamet Alanoxi.
Albert de Monmencu: d. Ali Almoalig.
J. Bif: d. Abez Ibenahabez.
P. de Tigac: d. sat. b. Abdomelic Acayer.
B. Boter: d. Ali Almageri.
Br. de Pallars corrigiarius: d. Mahomat Alhamel.
P. Tarachone: d. Maçol Alazmar juxta Alfodec.
D. Petri de Bayo: d. Ali Atortoxi.
Ipsum D. Petri: d. Mahomat Alcaraquivi Ali Alatar p. II.
Andreu de Golmert: d. Mahomat Abinçabir.
P. de Barchino: d. Mahomat Adarrag.
Gil carnicero: d. Ali Almoalig.
R. Trucher: d. Abinçeyt.
Remanent IIII cameras.
Ali Albata: idipso II.
Andres de Lignan: d. Mahomat Abenxahit Hamet Alcaiçi Mahomat Alcaiçi Mahomat Alhemel IIII.
Suma hominum de Lerida CXLI.

In vico Daroçe (Daroca). Incipimus ad portam de Bebalbarac.

Sancius Majajo F. Petri de Pina: d. II Ali Abinçalem et II stabulum.
Guillem Petri de Pina: corrale et stabulum Varat Xuga sunt max. b. et Juçef Axurrioni III.
F. Perez de Pina: d. Ali Abenah.
Algumada: d. Abinuhayra.
Vacuam: Mahomat Alatar.
D. Lupi: d. Ebray Abinaxi.
Br. Javero de Tarrega: d. Mahomat Alcaçar (o Aleaçar).
Gila et Rael: d. Mahomat Alfahar. (Alfahar + in : Alfajarín. Alhafar : Aljafería)
Sancius Georgius (San Jorge): d. Mahomat Almohede. (Almohade, almohades)
Tomas Garidel: d. max. b. Mahomat Abentahir et alia II.
P. Layn (Laín, como Francho Nagore) miles: d. Hamet Almançafi et Ali Amaoroz max. b. II.
Vacuas: d. Mahomat Alatar b. J. Petri justicie.
Judici Daroce J. Galida: d. III op. Hamet Abenhalifa.
Mahomat Abenhalifa et alia de ipso IIII.
Alhag Abenbalifa max. b.
G. Perez Layn: d. Mahomat Anbatracan.
Michael Perez de Bonales: d. Ayça Anbaracan Ali Abenhalifa Hamet Abenohopar III.
F. Petri de Pina: d. Mahomat Atortoxi VI op.
Gomez Munioz (Muñoz): d. max. b. III Abeyacob III.
Fertun Perez consanguineus F. Garcie: d. Aborraxo et alia de ipso et stabulum II. (Aborraxo: Borrás)
P. coquinarius: d. Ali Adarrag.
D. soror Sancte Agne (Santa Ana): d. Mahomat Alhadet.
Juxta ecclesiam: d. Mahomat Albabon (o Alhabon).
P. Eximen: d. Mahomat Axorvi.
Viçencius: d. Ubecar Axorxi.
Matheo de Orega: Mahomat Adehen.
Guillem de Axesma: d. Ali Azamel.
D. Lechon: d. Mahomat Almanizilli et Ali Axogorbi II et stabulum. /Lechón, Lecha, Arasfalto/
P. Egidii: d. Ebrahim Alguasqui.
Lupus: d. Juçef Alfager. (Alfajarín)
G. de Jorro: Ali Adehen.
Sans Sanson: d. Mahomat Abencaria Mahomat Almangeri III.
Stephano de Caragnana (Cariñena): d. Ali Adehen Mahomat Alfahar.
Ferrando: d. Juçef Alfahar.
P. Tortolon: d. çahat Almaageri Mahomat Azemel II.
Gocalbo Roiz: d. max. b. Ebrahim Anagli et Ferriz Anagli et stabulum III. (Gonzalo Ruiz)
D. Vela: b. Mahomat Abenali.
J. de Aladren (Aladrén): d. Ali Algarbal.
Mahomat Alcarçi et tenet ipso Ex.
Vacuas: d. Mahomat Alquirequibir.
Guillem Petri consanguineus camerarius (camarero): d. b. et op. A. Alazfi Mahomat Alazfi II.
Vacuas Ferrer Dalpenes: d. p. Mahomat Abiabul.
Aparicio de Torriga: d. Mahomat Abiabul. (Torrija, Torrijas)
J. de Tudela: d. Mahomat Amaageri.
Petrus Ubercrali: d. b. Mahomat Aborrezc.
Camerarius çesarauguste: d. Abiaften et alia de ipso et Ali Aborrezc Açenedi Axaor IIII.
D. Nicholay: d. Mahomat Alcanonçi.
M. Johannis: d. Mahomat Amacroz.
Vitale Molero: d. Ali Açafar.
J. de Lerida: d. Mahomat Açafar.
D. Sanmatan: d. Mahomat Alhalel.
Stephanus Biverna: d. Ali Alaveri.
J. Rubei: d. Mahomat Alahurri.
Pascual de Biberna: d. Hamet Abenteurol. (teurol, Turolio, turolterol, Teruel, TORO,  menos mal que tenemos la Rural)
Eximen Garcz: d. Mahomat Alcemet.
D. Capatero: Ali Açilovi.
Sançia Latorre: d. Abrahim Alabandi.
P. de don Olalia: d. Mahomat Alfahar. (Eulalia)
Sançia: d. Mahomat Alhadet.
P. de Olalia: d. Aboabdella Ibevaquil. (Aboabdella: Boabdil)
Marti Petri: p. Mahomat Abenabdolaziz.
P. Gonesa: d. Ebrahim Alhadet.
Just Ferrero: Ebray Abenzacaria.
Ex. judici: d. Mahomat Alhanat.
P. Balimanna (Pero de, Pedro de) (Balimaña, Valimanya): d. Mahomat Abenarab Amnalah. De ista car... tenent II d. et stabulum IIII.

https://an.wikipedia.org/wiki/Valimanya

Valimanya ye un despoblau medieval aragonés que i heba en l'actual termin municipal de Castenló (Baixo Martín), mugando con Escatrón (Ribera Baixa de l'Ebro). Castelnou. Lo toponimo Valimanya se puede interpretar a partir de VALLEM MAGNA ("val gran", "val ampla"). Lo nombre de lo despoblau tamién s'aplica a una val que se reculle en lo río Martín por la marguin dreita, y de feito en lo endreito de la Venta del Fraile esta val ye muito mes luenga y ampla que las atras vals de la redolada
. Bi ha toponimos y microtoponimos equivalents en las provincias de Uesca (Vachimanya) y de Leida (Vallmanya), identico este zaguer a lo toponimo rosellonés Vallmanya.

Como toponimo transportau se torna a trobar en la Castellón (Sierra de Valimanya, dimpués La Serra d'en Galceran), a causa de la participación de Pero de Valimanya en la campanya de conquiesta de Valencia de tiempos de Chaime I.

P. Balimanna (Balimaña, Valimanya): d. Mahomat Abenarab Amnalah. De ista car... tenent II d. et stabulum IIII.


Marti de Gran: d. Mahomat Abenoçayer.
J. de Millan: d. Juçef Abneçetat.
Ballestera de Mora: d. Lupus Alcaçeri et stabulum.
Dominicus Episcopi: d. Mahomad Alagat.
Juanes Dominiçi (Dominici) de Bannero: d. Ebraim Allagati.
Bartolomeogenero D. Episcopi: d. Juçef Alharrar.
Joanet de Verbegal nostrum: d. Ali Abençada. (Berbegal en el Somontano de Huesca)
Egidius genero judici: II Abdalla Gayoni II.
Gil de Acaquer: d. Ubait Açenedi.
Sançius (Sancius) Sperandeo: d. op. Ezmeyl Alchurri. (Ismael)
Adan: Ubayt Açenedi II.
Just de P. Gorgo: Hamet Albahali.
S. de Cascant: d. Mahalle Alchurri.
Vacuas Darribati juxta ecclesiam.
Pascual de na Ponça: d. Mahomat Alborgi II et habet alias in alia parte.
F. Ponz miles: d. Zmeyl Alchurri. (Ismael)
J. Perez: d. Ali Aravahi II.
D. Aznar: d. Juçef Açenedi II.
M. den Ponz: d. Ali Abenhabaca.
P. çapater: d. Zaug Abenhabaca juxta alfondec.
S. de Mora: d. Zaug Almatroh.
Br. de La Costa: d. Mahomat Abingazay II.
Ivannes Sancho de Cocalora: d. Mahomat Acenedi.
Egidius Villalbe: d. Maymon Alfafiz. (Villalba)
Guillem Pere: d. Ali Albanen.
Marti de Castellar: d. Mahomat Alcaçer de Patarna (Paterna).
Sançia Daroce: d. Ali Albanne.
Ferrer Pintor: d. Mahomat Abenabdallaziz.
Valbone: d. Maymon Abenhaçen et alia II. (Valbuena, Vallibona, Valbona, etc)
M. Enequa: d. Marrira.
Marti de Mirabet: d. Varat Moafac. (Miravet)
D. Castellano: d. Mahomat Abenfortun.
Portales: d. Ali Aravahi et rixabat cum alio et stabulum b.
D. de Val: d. Ebrahim Alforra.
F. Arnedo: d. max. b. de Muça Benaabet.
Mulier Sancii de Mora: d. b. et op. de Zaug Alcarpexi et habet alias III:
Eximen Petri de Daroca: d. max. b. Varat Viobir et Mahomat Fertun.
Guillem de Avero: d. Alchonco.
J. Prunera: d. max. b. Hamet Amnacaçayor.
Vacua: d. Mahomat Açabah.
D. Lupi: d. Lobrecati Mahomat Alquimet II. (Llobregat)
D. Moriello: d. Ubecar Abenhalifa.
Remon de Magallon: d. Mahomat Atabah.
P. Martinz de Corella: max. b. Mahomat Alguazir.
D. Petri: d. çahat Açanna.
Guillem de Aran: d. Ebrahim Almaurelli ante furnum et mezquita.
Egidius Daroce: d. Ali Algabinisqui. (se parece a Benasque)
Pascasius de Fontes claras: d. Mahomat Amantaçer.
Tomas: d. Mahomat Amaageri p. II.
P. de Fontes claras: d. Ali Alhalerii.
Michael panicero: d. Mahomat Açaceel.
Lombarda Daroce: d. Ali Alharraz.
Marti de Soria: d. Ali Arravahi.
D. Ferdinandi: d. Abeaornille.
D. Cannamach: d. Mahomat Varat Aboaquil.
J. Dominiçi: d. Arrafa.
P. Ivannes: d. Mahomat Almoageri.
Filipus: d. Mahomat Açanna.
D. de Provença: d. Caçin Abenazcar.
P. Scolano Viçino: d. Mahomat Alcozez.
Laurentius: d. Mahomat Varatçuleyman.
Matheo de Vagena: d. Mahomat Adaroqui. (Burbáguena, Báguena)
Br. de Balager: d. Hamet Albagi. (Balaguer)
M. Johannis: d. Abdalla Alfulfal ubi mezquita.
Ferrandus Ex. Petri: d. Ali Vret Negip Ebrahi Alebudi II.
Vacuas: Mahomat Amigneçi.
Vacuas ubi stabat Samuel Abenpesat: d. Mahomat Aben Calamalla (Galamalla).
Lupus de Liberre: d. Hamet Amnadallol Ali Almagari II.
Br. Vitale: d. Hamet Arrafa IIII.
Ferrandus Petri de Loriz: d. max. b. Ali Alcallayri Mahomet Azaheri II.
Pascasius de Cacalon: d. Mahomat Amontaçir.
Michael Garcz: d. Ali Almarzoc.
Camera de na Milia: Mahomat Alazmar.
Furtado de Açeyt: d. çaat Varat Marguan.
J. Gil: d. Mahomat Abincalapao.
Hamet Algounen: d. Maçat Abexocalel.
Furtado Petri Ferradi: d. Mahomat Açabah et stabulum III.
P. Michael: camera Mezloca.
D. de Fornos: camera de ipso. (Fórnols, Fórnoles)
J. Dominici: d. *? Badenas (Rodenas, etc, no se puede leer) Galendo.
Berenguer: d. Alfaqui Abnabizeyt. (Beceite, Beseit)
Michael Petri: d. Açan Acafar.
Goçalbo Petri de Maternas: d. Mahomat Abenhaquim Alatar.
J. Corredor: d. Mahomat Alquemet.
D. Petri Medine: Mahomat Laglah.
P. Daroca: d. Ali Alharovi.
Marti Ferrado: d. Hamet Aburrit.
Valera soror Martini: d. Mahomat Abenhamez.
Bartholomeo corrigiarius: d. Mahomat Azemel.
Laurençius Fabrer: d. Mahomat Alqamah.
D. Michael: d. Ali Algarbal.
Sanctus Laurencius: d. Mahomat Amançor.
Açenarius de Rada: d. Abdalla Atacaroni.
Blasco Maça: d. Açen Abenhalaça.
Tota del Açeyt soror Furtadi: Hamet Abintahir up. (hermana de Furtadi, Hurtado, soros: sœur francés)
S. Eximen de Roda: d. Ali Alguasqui Mahomat Abenabdarz max. b. II.
G. de Moncada: d. max. b. Abelhaçen Abennah Ebraym Axegallel et Mahomat Almançafi et stabulum et camera superfluas IIII.
P. Bavest: d. Mahomat Alcacar.
Gil Dominguez Villaragut: d. Alondi Açalafi Hamet Amnarolla max. b. II.
Bertran Aones: d. Mahomat Algeziri max. et Ali Açayer et stabulum III.
Açet: d. Abeyacob et stabulum b.
Lupus Ferrenc de Lurcenic: Ali Amnalfarra III et Abdalaziz max. b. vacua et stabulum b.
Marti de Alberit: d. Hamet Anferrun Açabah.
Lorenc Daroce: d. Ali Alhafiz.
Guillem Petri Rivi de Iroga: d. max. b. Abdellaziz Abinjuzey et alia Abinjuçey II.
Marches: d. Hamet Abinjuçey.
P. Marches: d. Mahomat Abinjuçey et tenent stabulum.
P. de Salinas: d. b. Almigneni.
Rog: d. Hamet Algizar.
J. de Almanera: d. Hamet Alatar.
Guillem Corredor: d. Mahomet Alobrecati. (Llobregat)
Rama: d. Almançafi.
Just de Gudala: d. Hamet Alburul et b. camera II.
Benedicta.
Mezquita.
Salvator G. scriba: d. Mahomat Almagledi. 

Marin de Fonte Rodalla: d. Ali Alguahidi.
Na Layz: d. p. II Alhag Abehxauxan II.
P. Biota: d. Abdalla Vahidi juxta fosario. / fosario: cementerio, fossá /
Lop Ochova: d. II max. b. Mahomat Açavec Mahomat Azacac II.
Lop. Ferrenc de Lurcenic: b. Mahomat Abencorachon Juçef et Mahomat Alfahar III.
D. Boleya: d. çaat Varat Marguan.
P. de Montagut: d. II op. Ali Alpegi Mahomat Adehen II.
Ar. de Bol: d. op. Hamet Amnaralla.
Valles: d. Ebrahim Alfahar Min Bimmabet.
P. Taust P. Lop Ferrenc de Lurcenic: Ali Almoalig VIIII.
Apariçie Daroce: d. Mahomat Abenjuzeyt.
P. Monço: d. Mahomat Amolue.

Suma de conçilio CXXVII domos elCXIIII personas.

Inter Daroca et Turolio incipimus ad portam de Bebalcantara

P. Albero: d. Hamet Amalcadi.
El menescalco: d. Mahomat Amnalcadi. (menescal: veterinario)
P. ballester: p. Ali Alcortevi in Açucac de Sages.
Marti Garos: stabulum.
Marti Blasco: d. Ali Açanna.
M. Ricarda: d. Ali Alcarrac.
Gil Royz: d. Mahomat Alarifi.
P. Grannen: d. Mafaomat Aleridi.
Camera b. Mahomat Alarifi.
D. Sancii S. de Alfaro: d. Ebrahim Alhamemi Mahomat Amnalçaniz II.
Stabulum p. juxta ipsas.
Scarp de çideya: Hamet Amnalhagen.
F. de Olesa: d. Mahomat Adagayaz.
Loba: d. p. de Ali Algazel juxta alfondec.
D. de Camera: d. Mahomat Alhallaz Mahomat Abinhebir Ebrahim Alauxi Mahomat Abenxalbon et cameras de operatoribus IIII.
R. de Moriello: d. Mahomat Amenizilli Abenaixon.
D. Teruel: d. Juçef Algazol.
Guillem de Baneras: d. Varatjacob Alfabar.
Ecclesie Sancti Bartholomei: d. p. Amet Almoheden.
M. Castellana: d. Mahomat Axeriei p.
Ar. forner: d. p. Mahomat Alhamerii.
çucac Mahomat Alcarpexi ubi habet V d. multum p. V.
Bernardo Scriba: d. Mahomat Abenarab.
D. de la Figuera: d. p. Mahomat Alcannani.
J. Navarron: d. Mahomat Alhadet.
Eximen Navarro: Mahomat Almaageri.
Bartholomeo: d. Mahomat Açaban.
Gil de Moriello: d. Mahomat Alcazez.
P. Monjo: d. p. Farag Abenhudail.
D. de Barbastro trotero domini regis: d. Ali Almagelli.
Casalem p. Mahomat Alhayat.
Eximen trotero domini regis: d. p.
Roderico F. Diaz: d. Izmeyl Alhayat.
Princep domine regine: d. Mahomat Axucari.
Sebastianus: d. Mahomat Alhadet.
Michel de Nabascas: d. Mahomat Almageli sat. b. II.
D. Mancha habet cartam J. de Jacca: d.* Aboferiz et Mahomat Alhayat II.

In partita de Turolio.

Incipimus in balneum de Abinegama.

P. Johanns tintorer: d. Mahomat Alhamet.
J. Navarro: d. Abdalla Abençaniajon.
Vacua Abdalla Albatarni.
Peregrinus scriptor: d. Hamet Alarauxi.
Marti Ferrero: d. Abdalla Albatarni.
P. Aspes: d. Mahomat Alpatarni.
J. Petri justicie: d. Abdalla Vardexrit p.
F. çapat: d. Abinçale et Ali Açatrag ante Alfondec Adarra II.
J. Petri: d. Mahomat Alcortavi.
Camera et operatoria Eximen de Nabascos: Caherat Varatçerrar. (Navascués ?)
Marti de Teruel: Mahomat Alcortovi.
Dominga Gil: d. Mahomat Alcortovi.
P. Petri: d. Mahomat Açafarani.
Jordan de çiguença (Segontia, Sigüenza): d. çahat Varat çerrar.
F. judici de Terol: d. Mahomat Anacax et II stabulis III.
J. de Mora: d. Mahomat Abenzabar. (Mora de Rubielos)
Baldovi: d. Mahomat Albaxquerti.
Eximen de Nabascos: d. Ebrahim Annagax.
Guillem Petri de Novallas: d. Mahomat Abingebir Axayer et Zaug Abenan max. b. et stabulum II.
Dominga Camer: d. Mahomat Alfonti.
Viçençius Guillermi: d. Hamet Alifravi.
Mengot: d. Abdalla Alcortavi.
Vacua Mahomat Alcortavi.
Vacua ubi stat sarracenum judicis.
Martin: d. de ipso.
Gil Hardero: d. Mahomat Alcorexi.
D. Martin: d. Mahomat Alcorcavi.
Blasco Petri de Tirasona (Tarazona): d. op. Alhag Albaxquerti Mahomat Alfonti II.
Oria Fariza: d. Mahomat Abiçallen.
Eximen Enegz: d. Mahomat Amnalcallez.
D. Ponz: d. Mahomad Abendonyma.
Orti: d. Hamet Abenchopar.
Br. de Calbera: d. Hamet Abenchopar.
S. de Serra: d. Abdalla Alcoxcani.
Gil de la Cueva: d. mulieris Dalcaxcanti.
P. Feltrero: d. Ali Almigneni.
P. Martin: Mahomat Amalloz.
Marti de archipresbiter: d. Mahomat Anagar. (archipresbítero)
D. Perez: d. Mahomat Alfonti Mahomat Alquenat multum p. II.
P. Carretero: d. Mahomat Abenabizeyt. (Beceite, Beseit)
P. Roda: d. Ali Axerici.
D. Lop: d. çahat Almoalig.
P. Ivannes: d. Hamet Abeguzar.
Marti Dos ...: d. Mahomat Abenhalua.
Vila: d. Açat Amooren.
Hamet Sancte Marie: d. Xoayp Abenxoayp.
S. Munnoz (Muñoz): d. Xayp Abenxoayp et stabulum.
P. Royz: d. Zaug Caçin çaxer Hamet Alpatarni IIII.
J. de Stada: d. Guaquil Adarra.
Agnes: d. Ali Algarbal.
Ecclesie Sancti Michaelis: d. Ali Azavac. (Miquel, Miguel, Miquial)
Blasco Blascoz: d. Mahomat Abindona.
P. Martinz Sancte Marie: d. Mahomad Abentaib.
Guillem Arnald: d. Caçin Almanari.
S. Martinz de Burriana: d. Hamet Arrucaizi.
Guillem Romei: d. Ali Abenzabal Juçef Abenharoz II.
Mengot et P. Minor: d. Cahat Abingihaf.
P. Menor: d. Hamet Abengihaf.
F. Garz: Haçan Alaroxi F. Moçat Alazmar II.
P. Marti Rico: d. Ebray Abinzabar.
Almegart: d. Ibenaubeydalla Mahomat Axarrat max. b. II.
Bartholomeo de las Maças: Mahomat Varatmubaric.
Gil de Terruel: d. Amnaorella.
Guillem Alcoz: Mahomat Albaxquerti Mahomat Adaroqui II.
Menga de Aguilar: d. Mahomat Alfeci.
J. Clavigero: d. Abdalla Abennomara Mahomat Alcazez II. (Clavero)
Marti Perez: d. Mahomat AImonizili Maymon Alarauxi II.
M. de ... Alfaqui Amalzuz.
Luna: d. Mahomat Alzarat.
D. Sancho: d. Mahomat Abençuleiman juxta mezquita.
Enequo Blasc: d. Mahomat Arihatab. (Eneco Blasco)
Fer. Royz: d. Ubecar Alcallayre.
Eximen de Orrea: d. Mahomat Alquiteni III Mahomat Varatnegib IIII et mezquita. (Urrea)
D. çapatero: d. Abdalla Lobrecati.
P. de Balager dertusensis: Abdalla Abenforro Mahomat Avenbaxar II op.
J. Gran: d. Mahomat Abenamar.
D. Vela: d. Mahomat Adehen.
Eximen Gonçalbz miles P. Ferrandz: d. Ebray Abenhodar Adoaini II. (González)
Guillem de Condon: d. Ali Abenhedar.
S. Navarro: d. Mahomat Alicardi.
J. Domingz: d. Mahomat Alcaraquibi. (Domínguez)
Matheo çodriellas: Ali Abnaageri. (Cedrillas)
Pascual de Felip Sagarro: d. Ali Adahen.
Quedam Gasca: d. Mahomat Aljeziri p.
Berenger Durfort: d. Maymon Abohaliçon Mahomat Adohen III.
Magister Evi: d. Hamet Varaganama Albalgi et alia III et stabulum.
Jucef Bals: d. max. b. Mahomat Almalaohil.
Marti de Sagarra: d. Mahomat Açafar.
Angesina Andreu: d. Hamet Varadganama.
Eximen Tobie: d. Hamet Abentahir Adoaini Amnamoaden et alia suprascripta IIII.
Staçi: Mahomat Algarbal Mahomat Varadatech Mahomat Almigneçi et stabulum IIII.
P. Xemenz de Calanda: d. Ubacar Adoini.
J. Eximen de Roda: d. Aboayça Abenadir et stabulum.
P. Sancii alcayd de Bexix: d. Mahomat *? Aberunz.
Roderico Munioz: d. Abenzarcon. (Muñoz)
J. Roy et suo genero: d. Mahomat Açellel Mahomat Açilevi II.
R. de Luch: Hama Amnelcallez et I Alfondec.
M. Marraquia: d. Aubecar Amatrohc juxta alfondec P. Sancii.
P. Sancii: d. Ebay (Ebray) Abeynaez et stabulum et alfondec et mezquita et alia domo que querit lIII.
Guillermo: d. Mahomat Alguasqui Alhag Abenhedar II.
F. Guerra: d. Ubecar Abenhodar et stabulum.
Benedicto: d. Hamet Açilevi.
M. Michael: d. Jucef Algazel.
Ferrando de Uzenda: d. Mahomat Alfuluz.
P. Lopz de Tarachona: d. Abdomalic Alfarra ante furnum.
Manson: d. Alhag Abencheurel.
Marti de Luneta: d. Ali Açarrag.
Gil Garcz: d. Abensalbon III.
Pelegri scutiferum Lop Fertun: d. Abenaberçeyla Hamet Alguazen II.
Lupus Sanchez: d. Anbecar Almulatajer.
Marti Petri de Paterna: d. Juçef Alguasqui.
Michel Petri: d. Acenedi Mahomat Abenhedaar I.
Egidius Garcz: d. Abisalbon. (Abensalbon)
S. de Ayerbe: d. Mahomat *? Alazman.
Açnar Petri: d. Mahomat Abenhedar.
Lario: d. Juçef Alleri.
Berenger Roy Montispesulani: d. Ebray Abenhedar.
A. Petri: d. Juçef Algazel et tenet alias II III.
J. Petri P. Spannol: d. Abdalla Albatarni.
D. Alhambra: d. Abohiara.
P. de Ondo: d. Abdalla Alcohaili juxta alfondec et furnum.
P. Bunnol: d. Alondi Algazel. (Mas de Bunyol, Buñol, Valderrobres)
Juanes Bono: d. Mahomat Abenazcar.
çelestina: d. Mahomat Alondi. (Celestina)
Marti adelil: d. Ali Arramat. (Adell)
Bela: d. Mahomat Abnauer.
J. de Pamplona: d. Abdalla Arraveat.
J. de Botia: d. Lop. Axunel.
Maria Chicot: d. Mahomat Alhallaz. (Marià, Mariá, Mariano)
Vacuas superfluas que tenet Guillermo scriba: Mahomat Atalexi Atagelli Açabaho et III cameras Alhag Ahenheder et habet alias IIII sic sunt VI et camera.
Pascual de Camarellas: d. Mahomat Alcaneçi. (Alcañiz, Alcannicia sale en textos anteriores, y otras variantes de este apellido)
Fagunda: d. Hamet Atateli et camera b. (Facunda, Facundo)
Guillem de Ongera: d. Alhag Amerdexa.
S. Lopz de Albero: d. Aboztero Albiari d. Ebray Abenhedar et stabulum II.
Br. çerda: d. Juçef Alleri. (Cerda, Cerdà, Cerdá, Cerdán, etc)
Mahomat Abexarifa juxta balneum.
D. P. Ochova: d. Mahomat Abinçabir. (Ochoa)
Maria de Marça: d. Mahomat Azaragoçi. (Zaragoza. Marçà: pueblo de Tarragona)
S. Royz: d. Hamet Atavop.
Marti Garcz: d. max. b. Ebrahim Albaxquerti.
Ferrando Castelle infantis: d. Ubecar Amayol. (Fernando, infante de Castilla)
Pas. Cagon: Hamet Açanna.
Guillem de Teruel: d. Juçef Açenedi.
Lazaro de çedriellas: d. Mahomat Atafli. (Cedrillas)
J. Munoz: d. Abdalla Alondi.
J. Petri de Pabia: d. Zaug Abenhalela.
Eximen Navarro: d. Mahomat Açiemar.
P. Nunno: d. Mahomat Almanani et stabulum.
Michael de Guigelma: d. Amveniçini Alatar.
Matheo Cogon: d. Mahomat Alaconfi.
P. de Tremps: d. çahat Abenferiz. (Tremp)
Pascual Xemen: d. Juçef Alfahar.
Pas. de Vela: d. Abdalla Abonamar.
J. Pintor: d. Ubecar Axama.
D. Monachi: d. Açan Axama.
S. de Alcoz: d. Hag Almallili.
Bartholomeo de Mora: d. Mahomat Amaquior.
S. Lopz: Mahomat Abenxoluca.
Guillem de Cabra: d. Zaug Alguahida.
Pafl. trapero: d. Abdalla Abnalfarra.
Marti Stevan: d. Mahomat Anbenchi.
J. Corneg: d. Mahomat Abenlupel.
Orti: d. Mahomat Amamala.
Benedicto Binadero: d. Hamet Axaheni.
P. Lupi: d. Mahomat Aberrapena.
P. Lopz: de ipso.
P. Garcz: d. Sancho.
Casalem vacuum.
Marti de Conca: de ipso.
Polo de la Mata: d. Mahomat Adaroqui juxta furnum.
D. de Pobo: d. Mahomat Alhadet.
S. del Parral: d. Mahomat Acanna.
R. Melgar: d. Abdalla Açellel.
Jague del Collado: d. Mahomat Açana.
Sancho de Sancta Maria: d. Hamet Açanna.
R. Arandego: d. Hamet Ataraçoni. (Tarazona, Taraçona, Tirasona)
Guillem Peregrin: d. Mahomat Abenharec max. b. II.
Guillem de Rodrigo Arandega: d. Zaug Anacax.
Bartholomeo de Mainar: d. Mahomat Zaraheni.
S. Capata: d. Hamet Alifravi.
Comendator Alcala: d. Caçin Alifravi.
Petro Rubei: d. Ali Alifravi.
Ar. de Beterna: d. Ali Alfarra.
D. Aliaga: d. Mahomat Abenazcar juxta mezquita.
P. Dominici: d. Mahomat Alhabez.
S. Navarro: Mahomat Açanna.
P. Berdejo de Cabra: d. Hamet Atortoxi.
Apariçio de Vilespossa: d. Mahomat Abentalot.
P. abas: d. Mahomat Almaroçi.
J. Grand: Ali Alcortovi.
J. Fierro: d. Hamet Amolbatari.
Beneta: d. Ubecar Abesalbon.
Eximen ballistero: d. Ali Adarrag.
J. Mercader: d. Ali Alhamel.
Camera ubi stabat Peregrina: Mahomat Alhamemi.
J. Petri çediellas: d. Ali Adabeg.
D. Petri Bolssero: d. Mahomat Almormani.
P. Crespo: d. Mahomat Anburnel.
Guillem Bidanguez: d. Juçef Alharrar.
J. de Columbario: d. Abdalla Albatarni.
Adalil: d. Juçef Varadeexit.
J. de çiguenza: d. Abdalla Abenaical. (Sigüenza)
J. Sançii: d. Caçin Atavab Mahomat Abennafiz II.
Sebastian Recuero: d. Mahomat Albalençi.
J. de Benbenguda: d. Mahomat Alquemet. (Benvinguda, Bienvenida)
P. Blasco: d. Mahomat Alorlevi.
Ferrando de Orabas: d. Mahomat Anbava.
Benedita: d. Mahomat Alcaraquivi Mahomat Amanizili II.
D. Exemen: d. Hamet Anbava.
Eximen Lupi consanguineus archipresbiteri: d. Mahomat Azeneti.
J. de la Gasca: d. Ali Alburrieni. (Burriana)
Michael Aznar: d. Mahomat Annagar.
Roderico Argerti: Mahomat Alcallayre.
Eximen Petri de Osa: d. max. b. Zaug Amaradi Lupus Alcollayre Hamet Axahini III. (Huesa del común? Osca, Huesca?)
Mengot pelliteri: d. Caçin Açayer.
Adan Pellizero : d. Varat Mabaric.
Eximen Remon: d. Ali Abenomara juxta balneum.
Blasco Nigro: d. Ali Annacax.
Ferrer de Duona: d. Hag Alatar.
Felip de Molins: d. Mahomat Alcapaçi.
J. çamarra: d. Mahomat Axullani. (Zamarra, Samarra)

In vico que dederamus ominibus (hominibus) de Jaca.

Marça Ferramus: d. Mahomat çideyo.
Marti Guitellon: d. Mahomat Axarec.
P. Remundi: d. Mahomat Alcazez.
Marti Ferrero: d. Alhag Alleri.
Just de Montagudo: d. Alhag Abençenega. (Montagut, Monteagudo)
Menga de Merino: d. çahat Adurri.
Matheo: çahat Adurri Ali Almançi II.
Michael de çitolera: d. Abdalla Alcarrac.
Bartholomeo de Galbe: d. Amet Albumil. (Galve, Teruel)
D. Matheo: d. Juçef Alharrar.
Marti Capatero: Hamet Axullani.
P. Navarret: d. Ali Ambecar Juçef Acavab II.
Michael Vivanes: d. Mahomat Axogorbi.
Lop de Allipuz: d. Fat Alhugeya d. Mahomat Almaageri II. (
Allepuz)
Ullana: d. Mahomat Adeheni.
Viçençius P. Açaga: d. Mahomat Abingebir.
D. de Allepus: d. Ali Varat Nebil. (
Allepuz)
Marti Jacca Dominiçi: d. Ali Alhamemi.
Jacca: d. Ali Anpinna. (
Jaca)
Guillem Montagut: Mahomat Atabah et stabulum.
Lop Arçez: d. Juçef Abenhanez Mahomat Abohamir II.
Ar. de Lorenz: d. Hamet Alhayut.
D. Andres: d. Mahomat Abetabairet.
Clement: d. Ali Açaba Ebrahim Almaurelli II.
D. Andres: d. Mahomat Alcaraquevi.
D. Daroca: d. Abdalla Zivevi.
Martina: d. Hamat Annaxar.
D. la Gasca: d. Almilleni Ubecar Adoben.
D. Sancho: Hamet Azenet et Mahomat Anbarbec II.
J. Navarret: d. Juçef Abenhaniz.
Marti Ceralbo F. Diaz: d. Mahomat Almarini.
Stephano carnicero: d. Mahomat Alhafef.
P. F. Diaz: d. Ubacar Amnereni.
Pedrux: d. Mahomat Alhabez.
Michel de Condon: d. Hamet Abenhabaca.
D. Gil: d. çahat Alharrar.
Marti Perez pintor: d. Mahomat Abenhabaca II.
Pas. piscator: d. Mahomat Amaageri
Marti Munnoz: d. Hamet
Abinpallella. (Muñoz)
Marches: d. Ali
Abinpaulella.
Bendito Azannas: d. Mahomat Albalençi Ali Abenhiara II.
S. M. Navarra: d. Mahomat Açenna.
Marco adalil: d. Lop Abinxep et alia II.
Gil de Amada: d. Mahomat Azemel.
Peregri de Flababug: d. çideyo.
Marti Crespo: d. Mahomat Alpetrayre Juçef Almaradi II.
Jordan Ortolano: d. Mahomat Azemel.
Guillem de Barrellas: d. Mahomat Albalençi.
P. Açagra: d. Mahomat Abannah Mahomat Algamet II. (
Azagra)
S. de Pobo: d. Mahomat Anbong.
D. Petri: d. Mahomat Abexunaif juxta furnum et alfondec.
Marcho Fornich: d. Ali Albatarini. (
marqués de Forniche, Formiche?)
Stephano de Maicas: d. Ali Almaalig.
J.
Ferero: d. Juçef Axurriani. (Ferrero, Ferreró, etc)
Menga Sancho: d. Ali Alhadet.
P. de Serrana: d. Ali Alhamemi.
Marti Perez de çedriellas: d. Açat Alhayat.
Marcho Monton: d. Jucef Abenhatad Abulfauz max. b. lI.
D. Guillem de Monton: d. Hamet Abengamaro.
Marti de
Villarluengo: d. Ali Abenhiara.
D. çiguença: d. Mahomat Alhafef.
D. S. de Porta: d. Haçen
Abigehit.
Guillem de çiguenza: d. Hamet Açana.
Remanet mezquita.
Gil de Altura: d. Jucef Amucatir Mahomat Alcascandi II.
Guillem Sanz: Ali Anpernatella.
Michael de çedriellas: d. Varatabçi.
Marti de Chulliella: d. Ali çideja.
P. Andador: d. Mahomat Alleridi Hamet Albah II.
Michael çapatero: d. Mahomat Abeyaluls.
Magdalena: d. Juçef Abenxacola.
D. Sancho pelliteri: d. Amnadalil.
Ferdinando genero P. Andador: d. Varat Maafac
Maria de Alava: Algamari. (
Álava)
Just de Hababug: d. Mahomat Almaçari.
Bartholomeo de Castellar: d. Mahomat Annagar.
Vacuas: d. Mahomat Alfuselli.
M. Michael Pascual Ribes: d. Mahomat Abexalbon.
Gil de Torre Mocha: d. çideyo. (
Torremocha : Castellote, Luco de Bordón https://es.wikipedia.org/wiki/Torremocha_(Teruel))
D. Vicencii: d. Mahomat Açipti Juçef Alfahar II.
Michel de
Hababux: d. Mahomat Alacabi.
J. Perez de Hababux: d. Mahomat Abençahat.
Juvanes Bono de Hababux: d. Mahomat Alchullelli.
P. Domingo: d. Mahomat Adaroqui.
P. S. de Molina: d. Ali Alhadet.
Marti del Citolero de la Cueva: d. Mahomat Abenfeteh.
Marti del Pobo: d. çahat Annagar.
Marti Lopz de Moriello: d. Ali Ibenalgamez Jucef Axucari max. b. II.
J. Johan: d. Mahomat Amnadarraz.
Alfondech remanet ibi.
J. de Teruel: d. Ali Alpivi.
Marti de Fuentes: d. Hamet Aledif.
S. Sanchez: Mahomat Alaubeni I.
P. Catalan: d. Mahomat Abenaobordalla.
Remanet regi casalem vacuum d. Algarbi.
Menga del Merino: d. Mahomat Abulhelil.
Ferrandz de Allepuz: d. Hamet Abençalo.
P. Martin: d. Mahomat Amangali.

Suma de Turolio usque hic CCLXVII.

In vico Barchinone hi sunt de domibus superfluis et simplicibus.

Maria tendera: I.
Guillem Scriba: II.
J. Diague: II.
S. de Aones: I.
Michel Regine: I.
R. de Ongria: I.
D. Morera: II.
J. de Cornudella: II.
Guillem Petri de Sarasa: II.
Ibi una vacua.
D. Catalan: II.
Una vacua: I.
Roy Petri Castelle: II.
Guillem çaboria: I.
Guirald Camiador: II.
Fertun Sançii: I.
Vacuas p.: II.
Berenger de Sancta Oliva: II.
B. de Avers: IIII.
Vacuas ubi stat Astruga.
Vacuas ubi permanebat Pedruelo.
Matheo de Bizconte: II. (
Vizconde, Vizcomte, vice comite)
Marti Sanz.
Vacuas casalem vacuum.
P. Cunado: II.
Guillem de Sancto Domingo.
Vacua camera.
J. de Fraga: II.
Marinam.
Vacuas.
Quidam miles pauper.
Ecclesie Sancti Andree.
Gil Garces de Gavarda: II.
Mahomat Abenhamatay: II.
J. Blasc.
P. Ortella: II.
Ar. de Rivo sicco. (
Río seco, Riu sec)
Camera vacua.
Br. Granel.
Bertran de Avinon: II. (
Avinnon, Avinyon, Aviñón, Avignon)
Marti de Cal.
Br. ballester.
P. Marturel. (
Martorell)
De duobus pauperibus.
D. ças Comas.
Nagullona.
Marti de Garsis.
Ex. Armengol.
Fer. de Montannan. (
Montañana, Montanam, etc)
Fer. de Daran.
Gillde Ripol.
Tranca Montanam de Burriana.
Ar. Bernet.

In vico de Acigara omnem partitam que non habet ibi Barchinona et habet ibi bonas domos ubi flagellabat funiculus et habet ibi op. d.

Ar. de Monbrun.
Vacuas.Omnem partitam que nominabatur Algalca (o Alqalca) ubi sunt d. ubi funiculus verberabat.

Br. de Falcs.
Guillem de Agel.
Pener de çavic.
Vacuas de Par.
Remundus de Semenat.
Gil de Rada.
S. de Sesse.
Cugaci Cabaçaneri. (
Cugat)
Vacuas d. p. II.
Mezquita.
Vacuas ubi fecit stabulum B. de Castelnou.
J. de Ongria.
E. Remundus de Corbera.
Ecclesie Sancte Marie: II.
Episcopo Barchinone et habet alias XXVIIII in vico ilerdensi. (
Lérida, Ilerda, Ylerda, etc)
Magister Berenger.
Rama domine Regine.
Br. Ospitale Barchinone. (
orden del Espital, Hospital, Ospital, etc)
J. de Sangossa: IIII. (
Sangüesa)
Vital scriptor.
Goçalbo Royz scutiferum: II.
L. Garcez.
Br. de çahedi.
R. de Bolas: II.
D. Lupi de Pomar: III.
Ponz coquinarius.
Martillero domini Regis.
R. Arnalt.
Marti de Mora.
P. Castrillas Barchinone episcopi.
Br. Poret: II.
Fer. Garçes.
P. Albones.
Lupus Eximen: III.
Eximen Garçez.
D. Martin.
Remundus de Bolas.
Gil.
Br. Baster.
Petri Canal: III.
Guillem de Cacina.
Matannagol.
P. Prefectus.
S. Sancii de Loriz: II.
Egidius Garcez: IIII.
J. de Rio Sieco: III. (
Rivo Secco arriba)
Jo. de Ongria: II.
Milia: II.
Maçian.
Portales.
R. Ollero coquinarius.
P. de Via Campo: III.

In partita Ferriz de Pitarc. (
Pitarque)
Ipse Ferriz: VIIII.
P. Martinz de Agon miles.

In vico hominum de Podio.

R. de Bel Loc. (
Belloc, Belloch, Belloloco)

In vico hominum de Tarachona.

D. Calaçeyt. (
Calaceite, Calaceit, Calaseit, Kalat Zeyt, etc, pueblo del Matarraña, Teruel)
Br. Dollet.
Magister Gui. Habuit P. Jordan: II.
P. Gavarda: III Cerbera: I
Rex Irlotorum.
Narsen Flecera.
Filius de Algo. (
Hidalgo, hijo de algo)
Saius Bel çes: V. Habuit II S. de Castellot. (
Castellote)
Guillem de Cros.
Eximen de Albero: IIII.
Guillem Ordene: II et habet alia in Maçello.
Bremon de Bers: II.
Guillem Seguer de Roca Fera: II.
Michael Homo Dei.
Vacua ubi stat argentero.
Vacua juxta furnum.
Mezquita: II.

In termino Tarachone et judeorum et Rapida. (
Rápita)

Berenguer de Englarola: op.
Michael Perez de Exeya: II.
Vacua ibidem.
Mezquita I.

In vicco de Chepolella de Arch.

Br. de Gau.
P. de Servolas.
Guillem Bochart.

In vico de
Rrapida. (como San Carlos de la Rápita)

Vacuas d. uxori de Borredan.
Vacuas quas dedit quedam vidua cui occiderunt virum in Almanara.
Guillem de Cabra cum sua uxore ...
Bonaventura Boquet: III.
R. de Mirabel: II.
Br. de Moellan.
Vacuas de pr... as de furno: II.
Vacua p. que habuit D. Gaçol.
Magister Poncius.
Remundus de Solario.
Vacua p. juxta operatorium.
R. filius P. de Sibrana. (
Siurana)
Guillem Exemen de Orrea. (
Urrea)
Berenger Revel: II.
P. Curtellon.
Maria Portogalesa: I. (
Portogal, Portugal)

In vicco de
Villafrancca. (Villafrancha, Villafranca, Vilafranca)

Casalem vacuum.
R. Tenesin: II.
Apariçio de Boysan.
Marti Exemen de Orrea.
D. Petri sartor.
III homines de Lerida: IlI.

In vico Montispessulani. (
Montpellier, Mompeller)

J. de Figuer.
Petruxa.
P. de Avero.
P. Gui.
Lupus Exabare: II.
Guillem de Agilon: II.
P. de Osca.
R. Corella: II.
Armengou de Balneis.
P. de Spigol.
Guillem de Alcala: VI.
Pelegrinus de Atrossillo: V.
Sarracenus Moafac.
Mezquita: III p.
P. Dez Puch: II. (
Despuig)
Elfa.
P. de Salellas.
R. Falcone.
Ar. Falcone.
Guillem de Ullastroy.
P. ça Torre.
Hominibus de
Tremps: V.
Remond Raseire: p. I nimium.
Aznar Petri: II et habet alias in vico de
TerruelV.
Eva de Moya.
Guillem de Avero: III.
Adan tendero.
Gil filius P. de Atrossillo.
Sancta Tecla.
Gil de Atrossillo.
In vicco Algalladi.

Guillerma de Pons de çerbera. (
Cervera, çervera, Cerbera, çerbera)
Marti Royz P. Ferrandiz.
S. coquinarius P. Ferrandiz.
P. Jordan de Pola: op. I.
S. de Val Minoris: op. (
Val menor)
Fer. Carnicer.
Ponz de Peregrina.
P. Martin corrigiarius Osçe.
Berengera de çerbera qui stabat in judearia. (
La Belenguera, Beceite)
P. Remon.
G. domini Ferdinandi.

In partita Cesarauguste.

Bertran de Balager.
Simon Balico.
Fratres Minores: II max. b. (
Hermanos Menores)
Br. Guillem de
Monsson. (Monzón, Monço, Monçó, etc)
Stephano de Mollar.
Forz de Burriana.
Raol capelanus regine: max. b.
Gil de Moriello.
P. Biel. III.
R. Figueruela. (
Higueruela en Valderrobres)
Mezquita Mahomat p.
Gil de Sar... P. de Monsson: II.
P. Aznarz de Casseda: op. II.
Marti de Siçilia: op. III.
Guzbert de Perario: IIII.
P. de Osca: stabulum.
Ar. de Vianes.
D. Monçon.
Fen de Torrent. (
Torrent de Cinca, Torrente)
Marti Gil Justicie: d. op.
Ar. Jordan: d. b.
Marti Petri Johanis: d. op. II.
R. Capelle.
R. Sancte + (
Santes Creus, Santas Cruces).
P. de Carcassona.
Uget. (
Huguet)
P. Maça P. Bigoros: II.
Bertran de Ballaz: III.
Br. Renalt: d. op.
Jaccesius: I que dicebat esse de ecclesia et alias II cum mezquita sunt III.
Marti Garcz de Roda: d. max. b. et habet alias in vicco
TuroliII.
Tomas de Arteda. Dedit eam Ponçio fornario.
Marti Cara.
Dolça.
Magister Guillem: II max. b.
D. Sancho portario.
J. de Viana.
A. de Moncada.
B. de Corroçan.
Solsoneta.
Matheo Tomas: II.
Andreu falconeri: p. II.
Ar. Ager: op. II.
Vacuas p. ibi juxta ecclesie p.
Maymon carnifiçi.
P. Bastard: p. II.
Deodato. (
Deusdat, Deusdad)
Catalana uxor Ar. Pahesa. (Catalana como nombre propio, esposa de Armengol ? Pahesa)
Guillem scriptor Majoris: II.
P. Andreu.
P. Johanis.
Sancte Marie Magdalene: p. (
Santa María Magdalena)
P. Ponz.
Eximen de Foçes: IIII. (
Foces, Focibus)
Guillem Gauceran. (
Galcerán)
Lupus de Sparça: III.
R. de Bergantera. (
Vergantera, Bergantes : río)
Vacua juxta ipsam.
Artal de Foçes.
P. R. Diaz.
Alvaro: d. op.
R. Diaz: II op.

In partita Dertusensi. (
Dertusa, Tortosa)

Scutiferum P. Royz.
Armengol de
Menresa. (Manresa)
Remondus serrador.
Guillem Ferrenc.
Remunda que habuerat de Cerbera.
P. de Cannaminas.
Guillem Petri de Castro.
Sanctus Johanes Ospitalis: XVI.
El templo de San Juan del Hospital, sito en el corazón de la ciudad de Valencia (España), calle Trinquete de Caballeros n.º 5 (barrio de la Seu-Xerea de la ciudad de Valencia), es un edificio que combina principalmente los estilos románico, gótico valenciano y barroco, construida en el siglo XIII en unos terrenos donados por
Jaime Ia la Orden Militar de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén(hoy Orden de Malta).San Juan del Hospital, sito en el corazón de la ciudad de Valencia


Sexona: II.
Michael de Savinan: op. II. (
Sabiñán, Savinnan, Saviñán, etc)
A. de Gudala: II.
S. de Fraga: III.
J. de Gerget Guillem Moragas.
Albayt falconero. (
halconero)
P. de Na Luqua.
Guillem Macari.
Gualteron nutriçe: p. II.
F. Diaz cum sua familia: XIIII.
Capellanus Sancti Stephani.
Bartholomeo Forros.
P. Uget de Berga: sat. b. (
Huguet)
Algorfa ante furnum.
R. Brez.
Artal de Luna: III.
R. Ortiz.
Major domine regine: II.
Guillem Assallit: III.
Tota Garcz.
Cecilia Guillem Assalliti: op.
Sire Guillem: VII.
J. Majoral.
Scutiferos F. Petri de Pina: IIII.
Maria Petri mater Gregorius.
P. nutrix Jacometa.
Rovenet.
R. Gomz de Sesse: II.
Dolça domine regine: IlII.
Erion.
Monachi de Belpuch. (
Bellpuig)
Guillermi supercoc domine regine: superbas II.
Simelin Dastrugon: II.
Jufre scutiferum Gellami.
Juxta furnum vacua p.
P. Moriello.
R. de Falçes: III.
Pelay Catalan.

In vico Rahabatalcadi quousque vadit usque macellum.

Fr. Magister Martin.
Bertran Jordan.

In vicco de Carnifiçibus.

Valero de Moriello.
Vacua de furno.
Vacua juxta Guillem Salarn: p.
Guillem Salarn: op
Berenger Johan: p.
J. de Asin.
Illa que dedit ad Barçelon: sat. b. (
Barcelò, Barceló)
Goçalbo Lopz de Gerget.
J. de Casp.
P. de Caorz.
P. Majordompno. (
Mayordomo)
Vacua p. ibi juxta.
Ubi stat quedam mulier paupera.
Jordanet.
R. Bonifaçi: II.
Remondus Porta Joya. (
Portajoyes aparece antes)
Gonçalbo de Vera: IIII.
J. Bioleta.
Prima domine regine: II.
J. de Paron.
J. de Palafre.
Maria Petri scribe.
Marcho Coxo.
Salvadoret.
Camera bona.
Fr. Robert: sal. b. II.
Br. Mercer.
Nuno de Spanna. (
España)
Bartholomeo piscator.

In partita de Tirasona.

Romeo de Sparegera. (
Esparreguera, Esparraguera)
Br. Gilliert: II.
D. Lopz nepos d. Provençal. (nepos:
nebot: sobrino, en rumano "nepot")
J. Goçalbz Deredia (
Gonzálezde Heredia): op. II.
Remondus de Sores: op.
J. Tos.
Eximen de Luesia.
Marcho.
P. Sançii çerbero: II.
Remondus Sancti Remundi: II.
Eximen de Salinas: d. b. et op.
Filipus porter: d. max. b. II et I stabulum.
P. Remirez.
P. Johannis: op.
P. Bienda.
Fertunus Lopz de Sadaura.
Guillem Arnald.
Martin de Oblitas: III.
P. Sancii de Oblitas: II.
Quidam tinturero regine: p.
Ar. de Lopera sage de corte: p.
P. Garbayo: sat. b.
Vacua de Açan Açayer.
S. Petri de Novallas: II.
Vacua ibi juxta.
Lupus medicus quas comparavit ille in tempore sarracenorum: p.
Vacua que comparavit idipso: p.
Justiçia que tenet Marti Sancho: op.
Jordan.
Guillem Tirasone.
P. de Aynssa: sat. b.
D. de Fraga.
P. Juglar: II.
Berenger justiçie Tirassone.
Quidam sarraçenum Muça Albalgi.
P. de Monpahon: II. (
Monpaon)
Ronças Valles: op. (
Roncesvalles)
J. Petri justicia Tirassone: III.

In vico Calatajub.

D. coquinarius A. de Luna: II.
Calatrava: V.
Guillem Ivannes de Flumes: b.
J. escriptor: p.
J. de Grimon.
Domus p. ubi stabant II navarros.
Enego Navarro.
R. P. de Lerida: op. II.
Berenger de Tuguras.
P. Na Michaela et R. de Vinabella: II.
P. juxta mezquita.
P. botillero.
Filipus Alfagen.
Guillem panicero: op.
Quidam sarracenum Ysmeil nomine: camera b.
Guillem de Atrossillo: d. max. b. et stabulum.
J. Almerie: II op.
Ibi juxta p. vacua.
Duranet.
Guillem Simon.
Pascualet Canicera.
P. Enegz miles P. Ferrandz.
Johanet de Barbastro: op.
Marti Dalgas domini regis.
Remon et Eximeno navarris: sat. b.
D. Caldero juxta balneum Nuni Sancii et juxta çellarium.
Ali Albullududi sarraçena: op.
D. de Tudela: sat. b.
Mahomat Exibert sua medipsa: b.
D. Caldero de Funiculo: p.
Guillem Remon.
Bartholomeo trotero: p.
Assalt Joglar. (
juglar)
S. Lopz de Perasselz.
Sancius Rufus: II.
P. balester de
Jacca.
R. Sanchez: III sed II p.
Gil de Luna: II cum stabulo.
II cameras b.
Alias III ibi juxta.
P. Lupi de Pomar: IIII.
Valero: d. p.

In vico Sarraçenorum.

R. de Calbera: III.
B. de Calvera et tenet sua in Turolio et si* sunt IIII.
Remanent sarracenis XXVII.
Quidam catalano Ar. Guillem: II cameras.
Juxta Marti coquinarius: II cameras.
Goçalbo Lopz de Pomar.
S. Boquinenic dedit b. R. Arandiga. (
Boquiñeni)
Parva vacua.
Guillem Sangaren: op.
Petrus B. de Atença: sat b. II.
Guillem de Par: II.
Mahomat Annahaz ortolanus regine: p.
P. falconario: II. (
halconero)
Guillem Cavallo: op.
P. Lagostera: b.
Guillem Canta.
Br. de Castro Episcopali.
Monachi de Petra.
Jacobus Tibiçi.
B. de Atença: II.
Ochova Alaman: II.
Benet de Alcoleya: b. (
Alcolea)
Casalem vacuum ad opus orti.
Berenger Tobie: d. max. b.
J. Petri el Maria uxor eius.
Lupus Exemen de Luesia: VI.
Stevanet Petri Sançii.
Lupus de Baylo miles: III.
Quidam pauper: d. parvissima.
P. çaragoça et S. de Luna: op.
Iba Tamaret: op.
Gascon miles: VI.
Marti de
Gallurmiles: op.
S. Lopz de
Alfaro: stabulum.
R. çapata cum sua familia: VI.
Ubi faciunt purpuras: b.
Vacuas ubi stant catalanos.
Uget.
Pascual de Mallen. (
Mallén)
Mulier S. Martinz: II. (
la mujer de)
Eximen Petri repositarius: VI.
P. trompador.
D. Matheo.
Ferrand Lopz de Baneya: V.
Uctobian.
Alfaquim domini regis.
Bonanat: IIII.
Vacua p.
J. de Alagon. (
Alagón)
Andreas.
J. de Paris: II.
Casalem ibi juxta.
Marti Petri: II.
Guillem Navarro: II.
Marti de Mallen.
Archipresbiter.
Amicus catalanus: b. sat.
Berenger de Monpaon.
Amada de Burgos.
P. scriptor.
Ar. Catalan: b.
Guillem de Belvis.
Andreu Bonanat: II.
Episcopo Sancte Marie: IlI.
Guillem Navarro: sat. b.
Roderico F. infantis: p. nimium.
Bartholomeo domine regine.
Guillem repostero Nuno Sançii: II.
Br. trompador.
Illa que dedit Bartholomeo sogeiador.
Ar. de las Celias: IlI.
P. Martinz de Boleya. (
Bolea)
P. coquinarius Ferdinandi: b.
Maria paniçera. (
panicera, panicer, pan)
Remundus panicer: II.
Montaragon: op. (
Montearagón)
S. de Borve: III.
P. Palazin: II.
P. Diaz: II.
P. Enegz: II.
J. Petri scriptor Ferdinandi.
Alium scolanum infantis: b. II.
Quidam puer Luquus nomine: b.
Don Gui Ferdinandi.
Corpus Ferdinandi: VII.
Magister Johannis: III.
Camera que dedit quedam mulieri.
Guillem ça Coma.
Ponz de Solario.
Archiepiscopo Narbone. (
Arzobispo)
Mengot: II.

In circuitu ecclesie Beate Marie incipimus in alfodecs (
alfondecs) archiepiscopi Tarrachone.

Archiepiscopo Tarrachone: II d. et III alfondecs b. sic sunt V.
Camera b. juxta operatoria,
Justiçia Aragonis: V.
Berenger Mealla: sat. b.
Guillerma Justiçie: d. b.
Remondus de Carcassona: sat. b.
Sançia Petri: IIII.
Guardiola.
Maria Navarra soror Lupi de Sparça: op.
Elias de Rocamador: p.
Seguin porter.
Dominus rex: VIIII.
Capellanus domini regis: sat. b.
Ecclesie Beate Marie in circuitu: VIIII.
Tibaut Febre: sat b. (
Tibaldo y Teobaldo)
J. de Las çellas: op. II.
G. de Vera et habet alias IIII: sunt V.
Vacuas II p.
Bertran de Cannellas: II.
P. çevadero.
Br. Bertran: II.
Bertran de Turolio: III.
Br. de Rocamador.
S. de Monçon.
S. abas: II.
S. de Val Vetus: II.
P. Remundus dertusensis.
Vacuas diçebant esse sororis Viçencii.
Quidam scutiferum Marcho Ferriz: op.
III p. ubi stant quidam albarani: III.
Marti Royz miles: op. II.

De archo ante ecclesiam Beate Marte que vadit usque in vicum de Monblanc.

Ferriol trompador: II.
Ciprianus domini regis: p. op.
Castellet Tarrachone.
Peregrinus trompador.
Marti de Carcassona.
Fr. de
Monson. (Monzón)
Juxta Berenger Revel: camera b.
P. de Vals. (
Valls)
Remondus trotero: p.
Bord de Aran. (
Arán)
R. Berenger Dager (
Ramon Berenguer d´Ager, Raimundus Berengarii).
Monreyal et Guirald de Carcassona.
D. J. de Figuer: III cameras.
Guillem de Lança: III.
Ar. Ferrer.
P. Ferrandz de Açagra: II. (
Pedro Fernández de Azagra, Albarracín)
Sueco Garçia: II.
Guirat Magnam J. de Figuer.
Guillem de Ponte: I d. et cameras II.
Astruc sartre.
Ar. Ar. de Monblanc: II.
Bertran Darteis.
P. azemblero domini regis.
Capelanus Sancti Tomas.

In partita de
Montblanc.

Bassa dertusensis.
D. Calderer.
Marti de Sadava.
P. de Ponte.
Guillem Narbones: op.
F. Sanz de Vera.
Salvator de Pradas.
Vacua p. que tenebat ipsum.
Vacua de Ali Aderrag.
Mateo Florez: III.
Latronis: VIIII.

Extra vicum Simon Alaman domine regine.

Jufre.
Marti Perez Assalliti: camera op. et max b. II.
Br. de Madan... Assalliti.
Guillem perpunter.
Vacua p. Mahomat Alhadet.
Perrin domine regine: p.
Enric domine regine: II.
Quidam homo de Burriana: p. III.
P. Todonorm.
P. Azlor sed habet alias II uxor eius: sunt IIII.
Gualteron: II.
Benedictus domine regine: op. IIII cum stabulo.
Br. ça Plana. (
Zaplana, la Plana)
Vacua que tenet quidam capellanus.
P. Guirad de Botilleria.
Guillem de Menresa.
Stabulum b. dedit Marti Diaz.
Marti de Garz: op. II.
Guillem Cagorla et P. Cagorla: op.
Na Torroça.
Ubi stat sarraçenum magistrum: b.
Hominum de Pradas: II.
Guillem Terrer non erat hic: II.
Armengou cui dedit.
Br. çaportella. (
La Portellada, ça portella, lo portell, el portillo)
Dedit Artal de Fauçis.
II p. ibi juxta vacuas II.
Prepositus Osce: op. II.
Guillem de Barbaran.
Marti Perez de Biel dicitur habere cameras II.
R. de Liçana: VIII.
Marti Diaz.
R. Sipan: II.

In vico de Lerida.

Illas que tenebat Vocahiam.
Alcayt Amolbetari: max. b.
Guillem Arander de Biela: III.
Vacuas: p. II.
Juxta ecclesiam Sancti Salvatoris: p. II.
Ecclesie Sancti Salvatoris.
B. de
Teillet: III.
P. Cornelli: II. (
Pedro Cornel)
Guillem de
Tellet.
J. Tapiador.
S. de Stada: II.
Guillem de Belloc: II.
F. Dias minoris: nimium op: IIII.
Guillem de Spallargas: III.
P. de Val Lebrera.
Guillem genero Justiçie: IIII.
Roy Petri miles Nuni Sançii: max. b.
P. Navarro: p.
Camera juxta ipso.
Remanent II. cambretas juxta alias.
P. Gasc.
J. de Muro.
Bernard de Cerbellon: III. (
Cervellón, Cervelló)
Bernard Pallars.
Ferrer Dalpenos: p. II.
Vacuas de Mahomat Aborreçus.
Camerarius Cesarauguste: IIII.
P. de Olalia: sat b. (
Eulalia)
Marti Petri: sat b.
P. Balimana: op. IIII. (
Valimanya)
Dedimus Sancti Sepulcri: II.
Ballestero de Mora.
B. Vitale cum alfondecs: IIII.
S. Sperandeo: op.
S. de Cascant miles.
Vacua juxta ecclesiam: sat. b.
Ferrandus Ponz miles.
S. de Mora.
Sançia Daroçe juxta D. Gil.
Valbona: op. II.
Ferrandus Arnedo.
Eximen Petri Daroce: op. III.
Guillem de Avero: op.
J. Punera: d. max. b.
Vacua de Mahomat Açabah ibi.
P. Lopz: alias b. II.
D. Moriello: b.
Roman de Magallon. (
Magallón)
Guillem de Aran.
P. de Fontesclaras. (
Fuentes Claras, Fuentesclaras)
D. Aunamach.
Br. de Balager.
Ferrandus Eximen Petri: op. II.
In ipso Açucac vacuas II. (
Azuqueca)
Lupus de Liberre: b. II.
Ferrandus Perez de Loriz: II.
Marti Garcz et camera op.
Furtado de Açeyt.
Nexina Casedera: b.
Hamet Algenner: camera.
Furtado Petri Ferdinandi: III.
Camera vacua dedit quedam mulier.
Bartelin de Genua. (
Génova)
Goçalbo Petri de Medina.
D. Petri de Medina.
Valera soror Martini.
Sanctus Laurençius: p. (
Sant Llorenç, San Lorenzo)
A. de Rada.
Blasco Maça: max. b. (
Blasco Maza)
Tota de Açeyt.
Sancius de Roda.
Guillem de Moncada: op. nimium.
Villaragut: op. II.
Bertran de Aones: III. (
ver Pedro Ahones)
Açeyt: II.
L. Ferrenc de Lurçenic: VIII.
Marti de Alberit: sat b.
Guillem Petri de Rio de Enega.
Marches.
P. Marches.
P. de Salinas.
Rog: sat. b.
J. de Almenara.
Guillem corredor.
Salvator Guillem scribe.
Ecclesie: p. II.
P. Brota: p.
Lop Ochova: sat. b. II.
D. Boleya.
P. de Montagut.
Ar. de Bol.
Valles.
P. Taust L. Ferrenc Ferrera de Biota.

In termino Daroca et Turolio incipimus ad portam *balcantera.

P. Albero.
Mengot Turoli: sat. b.
Guillem adalil: sat. b.
J. de Pabo: p.
Marti Blasco: p.
Maria Ricarda.
Guillem Teruel: p.
P. Granen: p.
Camera b.
D. de S. Alfaro: op. VIII.
Domus Scarpi: op. II.
Ferrer de Olesa.
Loba vetula et paupera.
D. de Camera: b. IIII.
R. de Moriello: b. II.
D. Teruel.
Guillem de Baneras.
Vacua Sancti Bartolomei.
P. Benasc.
F. Petri de Pina: VIII et in vico dertusensium IIII in Daroca VIII. Suma XX.
Eximen Petri de Pina: op. II.
Vacua parvissima Ali Adaroqui.
S. de Bolas: op. III.
Illas que fuerunt R. de Vera.
II omines de Pradas: II.
P. Guillem.
Ar. Disona.
Remundus Duran.
Br. de Peralada.
Lupus Ortiz: II max. b.
Br. de Soler.
Ibi juxta mezquita
Cogullada.
Bartholomeo Aviner: op. II.
P. de Villa Bertran.
Marti Eximen canonicus: d. max. b.
Camera b.
Casalem cum stabulum.
Br. Guiraut.
Ar. de Fontova: b.
Ubi fecit sua sepultura Abinghaf.
Vacua de Mahomat Alfornayt.
Camarada.
Episcopo Cesarauguste: III.
Galobia: nimis b.
Blasco Signos: II.
Eximen Almorabet.
Valerius scriptor Ferdinandi: II.
Guillem de Campo çintillarum.
Episcopo Barchinone: XXIII.
P. Eximen de Roda: quas volebat prepositus op. IIII.
Domus Templi: L d.
P. Lopz de Beuchin.
P. de Cubells: II.
Guillem Laçano: sat. b.
Episcopo de Vic: IlII.
Guillem Castellezola: I d. et stabulum.
Camera cum casali juxta ecclesiam.
Guillem scriptor R. de Liçana dedit eam episcopo dertusensi.
J. Vitale dertusensi. (
tortosí)
Sanctas +: b. quia habuit alias III in Tarrachona.
P. de Figac: sat. b.
D. Petri de Bayo: op. II.
R. Trincher balesterus Templi.
Remanent IIII
cameretas.
Gil carnifex: b. (
Como Ginesa Gil, carnicera de Beceite, y su padre, Senén Gil)
Ali Albata: II.
Andrés de Lignan: IlII.

In vico de
Daroccaincipimus ad portam de Bebalbarrac.

S. Mayaya: nimium b. II.
Guillem Petri de Pina: nimium b. III.
Vacua p. juxta balneum.
Br. Jovero: d. sat. b.
Sanctus Georgius: p. (
San Jorge, Sant Jordi, Saint George, Giorgio, etc)
Tomas Garidel: op. II.
P. Lay miles: op. II.
J. Petri de Justiçia: b.
Guillem Petri de Gallur: op.
Marti Perez de Binnales: op. III. (
Viñals, Vinyals, Viñales, Biñales, etc)
Gomz Munoz: op. III. (
Muñoz, Munioz, Munoz, etc)
Fortun Perez de Roda: op. II. (
Fortuny, Fortunata, Fortunato)
P. coquinarius: sat b.
Soror Sancte Agne: p.
Ibi p.
Sancius Samson: op. III.
Goçalbo Royz miles: d. op. III.
Juxta Mahomat Alcarçi tenet Exea.
Alia vacua Mahomat Alquaralquibi.
Eximen Ortiz: sat b.
Ar. Forner: p. nimium. (
Forner, forn, horno, panadero)
çuqac Mahomat Alcarpexi: nimium p.
Marti Forner.
Bernardo Scriba.
Marti: d. p.
J. Navarro: p.
Eximen Navarro: p.
P. Johanis. p.
Gil de Morella: p.
Quidam homo pauper pro quo rogavit Marti de Esun* nomine P. Monjo: p.
D. Barbastro trotero domini regis: b.
Eximenello trotero: p. II.
Rodrigello F. Diaz: p.
Princep domine regine.
Sebastianus.
Marti de Nabascos: b. II.
D. Manchera habet camera I de Jacca.

In vicco de Turolio incipimus in balneum de Barbo.

Vacua in angulo: p.
Peregri de Spin ipsa dompna Navarra. (
Espín)
Bertran ça Torre: b.
P. Aspes: b.
Quedam mulier dicebat esse J. Petri: nimium p.
Eximen de Nabascos: I op. et operatoria II cum camera.
Baldovin.
Guillem Petri de Novallas: op. II.
Camera b. ubi stat Domenga.
Vacuas p. Mahomat Alcortevi sarracenum judiçis: p. II.
Blasco Petri Tirassone: op. II.
Br. de Calbera: op. III.
Gila: b. dicitur habere camera. (
Miguel Gila: Es el enemigo?)
Hamet Furat Sancte Marie: op.
P. Ruiz miles: op. III.
Mahomat Sancte Marie: op.
Sancti Nicolay. (
San Nicolás, Nicholay)
P. Martinz Sancte Marie.
Guillem Arude: b.
S. Martinz de Burriana.
Guillem Remen: op. II.
F. Garcz: op. II.
Almegart: max. b. II.
Ferdinand Royz Castelle: vidimus camera.
Eximen de Orrea: IIII. (
Gimeno, Jimeno de Urrea)
d. Nela: p.
Eximen Gocalbz miles P. Fernandez: op. II.
Quidam Gasc juxta B. Durforti (
dur + fort, duro + fuerte): sat. b.
Berenger Durfort: III.
Magister Gui: II.
Filius F. Lopz de Barea: que fuerunt assignate A. de Clarasus d. op.
Andreu de Viager: op.
Eximen de Tobia: op. IIII.
Staçi: op. IIII.
P. Martinz de Calanda: op.
J. Exemen de Roda et stabulum.
P. Sanchez alcayt de Bixix.
R. de Luc.
Maria Maroquina. (
marroquina)
P. Sanç domini regis: eum alfondec IlI.
Guillermo: II ibi juxta alias II in Barchinone II sic sunt VI.
Fertun Guerra: I et stabulum.
Gil Garcz: VII.
Peregri scutiferum L. Ferrenc de Lurçinic: b. II.
L. Sanchez: sat. b.
Aznar Petri: p. III.
Berenger Roch Montispesulani.
D. Manes: sat. b. juxta G. scriptor.
G. de Ongria que fuerunt de Milia: b.
S. Lopz de Albero: b. II.
Br. çerdan.
Ferrando Castelle.
J. Petri de Pabia.
S. Martinz Alcayt de Mora scutifero Gil Garcz: op.
S. Lopz de Mora: op.
Casalem vacuum juxta Maria de Conca.
R. de Arandiga: op. II.
Guillem Peregri: op. II.
Guillem de R. de Arandiga: op.
Comendator Alcala.
Mezquita et domum p.
Camera ubi stat Peregrina juxta J. Petri de çedriellas.
Eximen Petri de Vesa: op. III.
Felip de Molins vidimus camera.
Hominum de
Jaccaque tenet Turolium: XXII sed sunt in numero illorum.
Gil de Saragnena et tenet camera D. Viçent.
Vacuas de Mahomat Alfuselli.
Marti Lopz de Moriello: op. II.
Johana de Osca vidua: sat. b.
P. Catalan: op.
Casalem vacuum.
In ipso Acucac tenet Turolium: VII.

… D. Barbastro et alia ibi.
In vico Tarachone Guillem Cadena: I.
Guillem de Aguilon: d. de Galobia.
Uget de Fonte rubea: juxta R. de Liçana.
A. Armengol de Menresa P. Guillem de Burgos*
Maria Goncalbz P. Martinz Dagon.
Guillem Castellezola Br. Sançii.
Armero de Xativa: d. B. Aviner.
Goçalbo vel Berengario fr. predicatoris: d. in vico Camerarii.
Figuerola: d. ubi stat Gil carnicero.
D. Belchit: d. que tenebat R. de Sores. (
Belchite)
Marti de Fertun Guerra: d. D. provençal.
R. çapater: d. B. ça Torre.
Romeo P. Ferrandz: d. Mahomat Sancte Marie.
J. Perez de Pabia: d. G. de Condon. (
Condón)
Guillem Sanchez: d. de Carpente Navarro.
Maria vandolera: d. juxta
Babalcantara.
Guillem ça Serra fratris Gregorii: d. ubi stabat *? Nexina.
Ferrer de Piera: d. superfluas Tomas Garidel.
...do infantis: II p. d. in vico Camerarii.
… Sanchez de Garraiz: ubi stabat P. Catalan.
... de Taust et uxor eius Gilia: d. de Figuera. (
Tauste)
P. Mascon.
Juvero Eximen Petri: d. ubi stabat B. de Alcoleya.
Guillem Berdun Aznar.
P. de Clarach.
Ferrer de Frau. (
Frago ?)
P. de Jacca.
Domenge. (
Domingo)
Annaya.
Marta de Atares.
Guillem Gualdin.
J. de Jacca.
P. de Artes ad quartam.
D. Lopz.
Guillem Topirer.
J. Roy.
Ar. de Jacca.
R. de Gayon.

/ la página 651 no se ve /


R. Sartre.
Remunda.
P. de Fores.
G. Mir.
Carbon.
G. Dezarchs et habet alia ad Bo...
B. Vitale et habet alias in vico Leride. (Lérida)
B. de Torrentibus.
R. de Richer.
J. de Claret.
R. Sartre.
Perpunter.
G. de Namil.
Bartholomeo de Ponte
G. Bertran capellanus.
Br. de Juneda.
Gil de Cardona.
P. de ça Grassa.
… de Trebuquet. (Trebuchet , trabuco)
... de Rivosico.
... Gasc.
Remundus Caldas.
… Agullon.
... de Garfi.
R. Armengol.
Fer. de Montannanis.
Guillem de Ripol.
Fer. de Alaran.
Br. balester.
P. Martorel.
P. ças Comas.
B. de Falcs.
Guirat Sotzina.
Guillem de Agel.
Ferrer Girat.
Berenger Lopart.
Ar. ças Planas.
J. de Lagron.
J. Provençal.
Guillem de Na Ponça.
R. Gonbalt.
P. Correge.
Berenger de Monfalcon. (
Monfalcó)
Br. de Tarrega.
Fr. Dezcol.
Br. Dezcol.
Ferrer Mateu.
Ar. ça Parellada.
P. Despiells.
Br. de Riu sico.
Guillem Girones.

In vicco XXI de Lerida.

D. de Sagarra,
D. de Stada.
Pujada.
P. Martin.
B. de Almanar.
Matheo Corbertorer.
Guillem de Lor: II.
R. Colsan.
Br. Valles.
Finalleras.
Guillem de Tarragan.
D. Forner.
Gomar.
Torren: II.
R. de Magdalena et suus frater.
Ponç de Comas habet alias in Lerida.
Bertran Cabater.
Br. Vicent.
Br. del Pin: III.

In vico Cerbera.
R … re.
R. de Barbaran.
Ar. Gasc.
Bartholomeo ... et.
... Bracol Royz.
Feriz.
Bondia et Michael.
Berenger.
Gil Boceri.
Enricus.
Berenger Cafareg.
Br. Mir.
J. de Cahedi.
D. Colom.
Berenger pellicer.
Br. pellicer.
… Sala.
Berenger de Castro novo.


...
Br. Sala.
Borraz.
Berenger Selva.
R. de Pulcro loco.
Ubi verberabat funiculus,
Berenger Lupart.
Br. ça Plana.
J. Dez Grons.
J. Provencal.
Guillem Borgonnan.
P. Bollat et Laurentius.
G. Sotzina.
Guirat Sauzina.
Maria dez Canadel.
D. Tremp.
Ar. Guillem.
P. Arnald.
R. de Voscus.
R. Amat.
R. de Somons.

Alfondec Açicaf que afrontat ex una parte in balneum de Alguacir et ex alia parte in domo Mahomat Atedvi.

Episcopo de Agde.
Gomez Petri.
Diago Gonçalbez.
Peregri çoquer.
Duos argenteros: II.
Alio argentero.
J. de Barrio novo.
R. de la çeresa.
P. Baçeda.
S. de Castellet.
Mulieri Johannis Sigui...r.
P. de Puch et sua soror.
Nicholao.
Gil de Baylo.

In parroquia Beati Martini: CCLXXXII. (282)


Continúa el Repartimiento de Cerdeña.