Amazon ads

viernes, 14 de abril de 2017

sanfaina

sanfaina


SAMFAINA (i dial. xamfaina). f. 
|| 1. Guisat fet de trossos de pebre, tomàquet i albergínia, i a vegades també ceba, carabassó o altre vegetal, i que sol menjar-se com a salsa combinat amb carn, bacallà, etc. (or., occ., alg.); cast. chanfaina. Els seus llavis... eren gormands de les exquisideses de... la samfaina i del rostit, Bertrana Herois 89. 
|| 2. Conjunt barrejat de coses dissemblants; cast. batiburrillo. Tota una samfaina de colors que la boirina del sol fon, Oller Febre, ii, 3. «Quina samfaina!» es diu d'una barreja d'homes i dones (Vallès).
    Fon.: 
səɱfáјnə (Vallès, Vendrell, Camp de Tarr.); saɱfáјnɛ (La Seu d'U., Ll.); saɱfáјna (Tortosa); saɱfáɲɛ (Urgell); səɱfáɲə (Sta. Col. de Q.); ʃəɱfáјnə (Empordà, Gir., Berga, Vic, Barc.); ʃaɱfáјna (Alg.).
    Etim.: 
probablement de samfoina, amb la terminació canviada per analogia de mots com fogaina.

vore chirigol