viernes, 14 de abril de 2017

abarca , abarques

Albarca = Calzado usado principalmente por labradores y pastores, hecho la suela de tiras de goma a manera de sandalias / abarca,
abarques
abarca, abarques, albarca, albarques, sola de goma, sandalia

ALBARCA f. 
Calçat rústic de cuiro (Escrig-Ll. Dicc.); V. abarca.
2. ALBARCA AUBARCA 
|| 1. topon. Poblet del Priorat, agregat al terme municipal de Cornudella.
|| 2. topon. Nom d'una muntanya situada prop de Cornudella.
|| 3. topon. a) Es Clot d'Aubarca: fèrtil vall situada entre les muntanyes de Lluc (Mallorca).—b) Es Pla d'Aubarca: paratge molt fèrtil entre les muntanyes de Sant Mateu (Eivissa).
|| 4. Llinatge de Barcelona i de València.
    Fon.: 
aɫbáɾka, awbáɾka (Priorat); əwbáɾkə, əwbáɾсə (Mall.).
    Etim.: 
potser de l'àrab vulgar al-barka amb significat de ‘benedicció, propietat beneïda’, que duu Dozy Suppl. i, 76; o bé del mot romànic barca amb l'article aràbic al-; o bé de l'àrab al birqa, ‘l'estany’, com opina Asín Top. 46.