Amazon ads

jueves, 24 de agosto de 2017

pedris

bang de pedra
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=pedrizo

Pelleric a Valderrobres. Al dcvb NO está la paraula pelleric.

Pub Pedris , ValderrobresPedro J Bel Caldú:

Es curiós que a un pedrís li digueu "pelleric". Segurament per que a la bora del pedrís va estar instalat lo pelleric de verdat, que ere una columna a on lligaven als presos, per a vergonya pública. L'unic pelleric que jo sé que se conserve es lo de Queretes, que está a la plaça, prop del arc de la muralla que donave entrada al recinto amurallat. A Fórnols n'hi ha un carrer, a la bora del antic arc d'entrada a la vila. Penjo fotos de l' arc del pelleric de Fórnols i del pelleric de la plaça de Queretes.


arc del pelleric de Fórnols

pelleric de la plaça de Queretes.

pelleric , Valderrobres, Valdarrores, plaza, plasa, escales, escaleras
escales del pelleric, plasa de Valderrobres
dcvb

PEDRÍS m. 

|| 1. ant. Lloc abundant de pedres; pedregarUnam terram que est ad pedrizs de Ganischera, doc. a. 1144 (BABL, vi, 393).


|| 2. Seti de pedra; cos sortint de pedra que s'alça des de terra fins a una altura convenient per a seure-hi, generalment adossat a una paret; cast. poyo. En les carreres de la ciutat pot cascú en la frontera de son alberch posar taules, estolons o pilars, pedriçs o graes, Cost. Tort. I, i, 2. En los pilars o pedrissos de la peschateria, doc. a. 1375 (arx. mun. de Barc.). Lo dit batlle se asegué en un pedriç, doc. a. 1396 (BABL, x, 422). Per a obs dels banchs o pedriços que fets fer en lo dit Real de les loses del fossar, doc. a. 1420 (Arx. Gral. R. Val.). M'asseia al fresc pedrís del pati, Ruyra Pinya, i, 43. a) per ext.: Pedrís de herba verda, pedrís de verdura: Cespititium sedile, Cespititius pluteus, Suggestum e viridante cespite, Lacavalleria Gazoph. 
|| 3. Banc de pedra o taulell on es fa el pa abans de coure'l (Aitona, Savellà, ap. Griera Tr.). 
|| 4. Banc de pedra damunt el qual reposa la bóta (Cerdanya, Gil, Vinaròs, ap. Griera Tr.). 
|| 5. Marxapeu, pedra que forma la part inferior d'un portal (Empordà, Conflent, Vinaròs, Val.); cast. umbral. 
|| 6. Ampitador de la finestra; cast. alféizar. Assentada al pedrís de la finestra; Collell Flor. 65.
Pedrís: topon., nom d'una partida de terra en la comarca de Balaguer; Pla de Pedrís, nom d'un pla entre el riu Ter i la riera de Tragurà.
    Fon.: pəðɾís (pir-or., or., bal.); peðɾís (occ., val.); pɾəðís (mall. vulgar).
    Var. ort. ant.: padrís, pedriç.
    Etim.: del llatí *petrīcĕu, ‘de pedra’.