domingo, 2 de julio de 2017

grapissos

grapissos ,


Gra brut mesclat en terra y arestes que resulte de porgá lo blatpalla, eres, batre, trill,


lligí al agüelo sebeta, la sega


Desideri Lombarte, teatre inédit


http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0112805.xml


Bocins de palla menuda i d’arestes barrejats amb terra o amb gra brut que resten després de porgar o ererar els cereals.